Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki Okręgu PZW w Koszalinie na 2018 rok

Składki Okręgu PZW w Koszalinie na 2018 rok

 

 

 

 

 

 1. Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody) :

   

  • składka podstawowa                                  - 220,00 zł      

  • składka ulgowa I                                        - 132,00 zł      

  • składka ulgowa II                                       -   88,00 zł      

  • składka członka uczestnika                         -   55,00 zł      

    

 2. Wody nizinne:  

  Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania w Okręgu PZW Koszalin

                                         

  • składka podstawowa                                  -  190,00 zł     

  • składka ulgowa I                                        -  114,00 zł     

  • składka ulgowa II                                       -    78,00 zł     

  • składka członka uczestnika                         -    46,00 zł     

  • składka całoroczna na 1 jezioro                  -  140,00 zł     

   Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływającychmetodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie umów dzierżawnych.

    

 3. Składka uzupełniająca do składki pełnej :          -   30,00 zł

   

 

 1. Składka okresowa okręgowa na wody nizinne dla członków PZW:

  • za 1 dzień                                                    -   30,00 zł      

  • za 3 dni (kolejne)                                        -   60,00 zł      

  • za 7 dni (kolejne)                                        -   80,00 zł      

  • za 14 dni (kolejnych)                                  - 100,00 zł      

 2. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:

  • za 1 dzień                                                    -   50,00 zł      

  • za 3 dni (kolejne)                                        -   99,00 zł      

  • za 7 dni (kolejne)                                        - 120,00 zł      

  • za 14 dni (kolejnych)                                  - 160,00 zł      

 3. Składka okresowa okręgowa na wody górskie dla członków PZW:

  • za 1 dzień                                                    -   61,00 zł                 

  • za 3 dni (kolejne)                                        - 110,00 zł      

  • za 7 dni (kolejne)                                        - 125,00 zł      

  • za 14 dni (kolejnych)                                  - 150,00 zł      

 4. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:

  • za 1 dzień                                                      90,00 zł      

  • za 3 dni (kolejne)                                        - 150,00 zł      

  • za 7 dni (kolejne)                                        - 200,00 zł      

  • za 14 dni (kolejnych)                                  - 260,00 zł      

 5. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :

 

 • wody nizinne                                               - 400,00 zł     

 • wody górskie                                               - 450,00 zł     

  (Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2018 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.)

  Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2018 r. w macierzystym okręgu.

 

 1. Ustalić wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :

 

 • do 18 lat                                                      -  bezpłatnie

 

 • powyżej 18 lat                                             - 50,00 zł

  Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Po potrąceniu podatku VAT zostaną one wypłacone kołom które przeprowadziły egzamin.

   

 

 1. Ustalić następujący zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:

 

 1. 100 % ulgi

 

 1.  
  • Honorowy Członek PZW – na postawie wpisu do legitymacji,

 

 1. Składka ulgowa I 

 

 1.  
  • Młodzież 16- 24 ucząca się i studenci (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),

  • odznaczeniu złotą i srebrną odznaką PZW ( po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia),

  • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 lat życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 lat życia (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończony określony wiek),

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności lub orzeczenie)

  • renciści i emeryci o dochodach poniżej 1200,00 zł ( brutto) – po okazaniu aktualnego zaświadczenia (przy znaczku ulgowym należy wpisać datę wykupu).

 

 1. Składka ulgowa II 

 

 1.  
  • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami (Osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie (do kontroli) dokument uprawniający do zastosowania ulgi),

  • osoby od 75 roku życia,

    

 

 1. Bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować: