Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Kronika Koła

 


kopia_kronika2.gif
kron_267x200.gif

 

 kronika_k.gif         

 

Na wstępie chcę zaznaczyć, że pisanie kroniki rozpoczęto po zebraniu materiałów i dokumentów w dniu  4 marca 1971 r. Pisanie kroniki rozpoczęto w  I tomie księgi, którą z inicjatywy Kol, Andrzeja Krassowskiego w czynie społecznym wykonała Spółdzielnia Inwalidów „Nowe Życie” w Radomiu.

 

Twórcami i założycielami Kroniki byli:

 

Z-ca Prezesa ds. Propagandy i K.O.     -     Marian  Rozdolski                         an120.gif

Przew. Komisji Propagandy                 -     Zbigniew  Romanowski

Kronikarz                                          -     Jerzy  Grzyb

Kronikarz  Prasowy                            -     Maciej  Zając

Kronikarz  Fotoreporter                      -     Ryszard  Prokop

Kronikarz                                          -     Mieczysław  Kosior

 

 

Tak się zaczęło ...

Początki zorganizowanego wędkowania w Radomiu sięgają roku 1929 . Wówczas to pracownicy byłej fabryki broni, a obecnie zlikwidowanych w części Zakładów Metalowych im. Generała Waltera, zawiązali Koło Sportowo – Rybackie. Liczyło ono początkowo 24 członków w większości pracowników fabryki . Miało siedzibę w przyfabrycznym domu kulturalno – oświatowym, zwanym kasynem. Tam odbywały się zebrania Koła, a także imprezy rozrywkowe popularyzujące wędkarstwo. Pierwszym Prezesem Koła był Stanisław Warda, zastępcą - Antoni Olejarski, sekretarzem - Jan Grudziela, gospodarzem - Stefan Ordyński . W latach 1932 – 33 liczyło już około 90 członków. Pierwszą dzierżawioną wodą Koła był bardzo rybny odcinek rz. Modrzejowiczki. W 1933r przybył odcinek rz. Radomki z Zameczkiem koło Przytyka. W zameczku Koło zbudowało obiekt  zwany „Schronem” i była to baza wypadowa . Było to miejsce noclegowe i przechowalnia sprzętu. Następnym nabytkiem Koła był odcinek rz. Radomki od mostu w Białobrzegach z biegiem rzeki na długości około 20 km ( tzw. obwód VII ).

 

W wędkarskiej rodzinie ...

kronika4_267x200.gifPrzedwojenne Koło nie przyjmowało do swoich szeregów kandydatów przypadkowych. Wstąpić do Koła mógł mężczyzna, który odbył służbę wojskową, nie karany, cieszący się dobrą opinią i mający poręczenie dwóch zrzeszonych wędkarzy. Koło początkowo nie podlegało wyższej Władzy związkowej, było zarejestrowane przez terenową Władzę administracyjną ( Starostwo ). W 1937 r stało się członkiem Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przy u. Kopernika 30. Do interesujących ciekawostek z tego okresu, charakteryzujących działalność  Radomskiego Koła Sportowo – Rybackiego należy zaliczyć gablotę eksponowaną w siedzibie Koła . Zrobił ją grawer z Fabryki Broni  - Władysław  Tryczyński. Gablota stanowiła atrakcyjną wizytówkę Koła. W latach 90 – ch gablota wywieszona była na budynku ówczesnych Delikatesów przy ul. Żeromskiego .  Obecnie z uwagi na brak miejsca została zdjęta.

 

Nie czas łowić ...

kronika5_267x200.gifBujny rozwój Radomskiego Koła Wędkarskiego przerwany został przez wybuch II wojny światowej. Część kolegów poszła na front niektórzy podjęli walkę w oddziałach partyzanckich lub podziemiu działającym na terenie miasta. Nie wszyscy doczekali wolności. Niektórzy wędkarze , mający ku temu sposobność nie całkiem jednak zerwali z " nałogiem" nawet w tym mrocznym okresie , Ich grono było jednak nieliczne , a uprawnienie wędkarstwa uzależnione było od zgody władz okupacyjnych / wydawano tzw. " Angelkarty"/. Dopiero z chwilą odzyskania wolności środowisko wędkarzy radomskich zaczęło się odradzać i bardzo szybko powiększać. 

Należy nadmienić, ze w  2009 r  nasze Koło  obchodziło  80 - lecie  istnienia.

 

Odsyłam wszystkich wędkarzy zainteresowanych  dziejami Koła PZW nr 25 Radom – Miasto  do szczegółowego wglądu w księgi kroniki, do siedziby Koła.

 

 Poniżej przedstawiono działalność Koła  w latach 1974 - 1976 

 

 

ROK - 1976  -  ZARYBIANIE  ZALEWU  NA  BORKACH  -  WYBÓR  ZARZĄDU

kronika2_267x200.gifStan liczebny członków Koła na dzień 31.12.1976 r wynosił 3297 osób. W skład Koła wchodziło 18 sekcji przy zakładach pracy w tym jedna sekcja wiejska w osadzie Przytyk. Było 3 sekcje przy RZPS "Radoskór" i przy Zakładach Garbarskich . Z sekcji tych zorganizowano kolejne Koło przy Zakładach  "Radoskór".

Od 01.01.1976 r powstał Okręg Radom urzędujący wspólnie w dotychczasowym lokalu Koła przy ul. Zacisze 5 c . W miesiącu pażdzierniku Zarząd Koła otrzymał pismo ze stacji san - epid. , że w wyniku badania czystości wody na zalewie Borki istnieją warunki do zarybiania. W związku z tym Zarząd podjął decyzję zarybiania i w dniu 14.10.1976 r wpuszczono do zalewu 200 kg karpia kroczka o wartości 12000 zł. W dniu 30.10.76 wpuszczono 40 kg szczupaka o wartości 2400 zł, a w dniu 03.12. 76r  wpuszczono 60 kg karasia o wartości 3600 zł, lina kroczka 40 kg  -  2100 zł oraz 300 kg płoci tarlaka za 9600 zł.  Ogólnie wpuszczono 640 kg narybku o wartości  29700 zł. Majątek Koła na dzień 30.12.1976 r oszacowano na sumę 105408 zł.

 

Kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze, pierwsze w nowym Okręgu odbyło sie w dn. 06.02.1977 r na którym wybrano skład Zarządu na następne 4 lata kadencji:

Prezes Koła       -    kol. Jaroszyński Franciszek

z-ca prezesa     -    kol. Matyga Kazimierz

z-ca prezesa     -   kol. Prokop Ryszard

sekretarz          -   kol. Struniewicz  Janusz

skarbnik            -   kol. Tam Edmund

kom. straży       -   kol. Słowiński Paweł

członkowie Zarządu  - kol. Struniewicz Stefan, Bogucki Jerzy, Mularski Krzysztof, Nowak Marian, Tam Wiesław, Wiśniewski Tadeusz.

 Komisja Rewizyjna : 

przewodniczący   -  kol. Gregorczyk Tadeusz

członkowie           -  kol. Tam Włodzimierz, Zieliński Stefan, Szary Jan, Barański Bogusław.

Sąd Organizacyjny: 

przewodniczący  -  kol. Grzyb Jerzy

członkowie    -  kol.  Matyga Andrzej, Janiewski Zbigniew, Panek Piotr , .........    .............

 

ROK - 1974

kronika3_267x200.gifWażne wydarzenia: Skład Zarządu Koła jak w 1973 r.

W dniu 30.04.1974 r wpuszczono do rz. Radomka  k/Przytyka 4 kg narybku węgorza i 30 kg karasia.W dniu 12.05.74 odbyły się zawody młodzieżowe w miejscowości Brzeżce  k/Białobrzeg .Zawody o mistrzostwo Koła odbyły się w dniu 19.05.74 r w miejscowości Borowiec k/Zwolenia. Zawody Władz Koła odbyły się w Grzybowie k/Kozienic w dniu 26.05.1974 r połączone z Plenarnym POsiedzeniem w którym uczestniczyło 25 członków Zarządu i Komisji. W gruntowych zawodach strefowych o Puchar Okręgu Kieleciego startowało 3 drużyny z kół Białobrzegi, ZNTK Radom i Ko lo Miejskie Radom. Zawody odbyły się w dniu 30.06.74 w Białobrzegach. Zwycięstwo przypadło dla naszego Koła( Miejskie ) kwalifikując się do zawodów finałowych , które odbyły się w miejscowości Skrzypiów k/Pińczowa. Drużyna naszego Koła zajęła 3 miejsce. Dnia 08.09.74 r odbyły się zawody jesienne Władz Koła w Wólce Skóreckiej k/ Magnuszewa, gdzie brało udział 21 osób, natomiast w dniu 29.09.74 odbyły się zawody drużynowe między sekcjami Koław miejscowości Białobrzegi gdzie zwyciężyła drużyna naszego Koła zdobywając puchar po raz drugi.

Stan liczebny członków Koła w 1974 r wynosił 2762 osób w tym 2735 mężczyzn i 27 kobiet. W dniu 09.02.1975 r odbyło się Walne Zebranie Członków Koła na którym m/innymizostali odznaczeni złotymi i srebrnymi odznakami za prace społeczne na rzecz PZW nw. koledzy :

- odznaki złote : Tam Edmund, Bogucki Jerzy, Krassowski Andrzej, Matyga Kazimierz, Karbowniak Józef.

- odznaki srebrne: Jastrzębski Adam, Struniecki Marisn, Gregorczyk Tadeusz.

Kol. KUrkowski Jan za 20 lat pracy w Zarządzie Koła otrzymał pamiątkową amforę i dyplom. Wyświetlony został film przez kol. Prokopa Ryszarda nakręcony z zawodów wędkarskich członków Koła.

 

ROK - 1975     -     UTWORZENIE  OKRĘGU  RADOMSKIEGO

Skład Zarządu Koła bez zmian. Zorganizowano kurs sędziowski dla 16 kolegów , którzy po zdaniu egzaminu otrzymali legitymacje uprawniające do sędziowania wędkarskich zawodów gruntowych na szczeblu Okręgu. W związku ze zmianami w systemie administracyjnym Państwa i utworzeniu nowych województw m/innymi województwo - Radom nastąpiły terytorialne zmiany w Okręgach PZW.Zapadła decyzja powołania Zarządu Okręgu Radomskiego , w związku z czym Zarząd Koła odstąpił połowę lokalu na potrzeby okręgu. Wdniu 05. X. 1975 r w sali ZEOW w Radomiu Zjazd Delegatów w drodze wyborów powołał członków Zarządu Okręgu Radom  , którzy po ukonstytuowaniu się funkcję Prezesa powierzyli członkowi naszego Koła kol. Kurkowskiemu Janowi. W okresie całego roku Zarząd Koła zorganizował szereg zawodów i wycieczek podobnie jak w latach ubiegłych . Stan członków Koła wynosił 3005 osób.

Zarybiono wody k/Białobrzeg i Przytyka narybkiem karpia, lina, płoci, szczupaka, karasia w ilości 460 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Kalendarz imprez

Zebrania i spotkania

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Gdzie najczęściej wędkują członkowie naszego koła
zb.Siczki
zb.Domaniów
zb. Borki
rz.Wisła
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin