Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dane kontaktowe

NAZWA:
PZW Koło ,,BRZANA'' Bytom Odrzański
WOJEWÓDZTWO:
lubuskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Drogomil
ADRES:
27
KOD:
67-115
KONTAKT:
601 515 559
PREZES KOłA PZW BRZANA BYTOM ODRZAńSKI:
Maria Jóźwiak
601515559
WICEPREZES DO SPRAW SPORTU I MłODZIEżY:
Piotr Budrewicz
SKARBNIK KOłA:
Piotr Przepiórka
SEKRETARZ KOłA:
Paweł Matysiak
GOSPODARZ KOłA:
Adam Niedźwiedź
CZłONEK ZARZąDU:
Marian Walas
PRZEWODNICZąCY KOMISJI REWIZYJNEJ:
Jacek Mielniczuk
CZłONEK KOMISJI REWIZYJNEJ:
Jerzy Krawczyk
CZłONEK SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Leszek Kardzis
PRZEWODNICZąCY SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Andrzej Kardzis
CZłONEK KOMISJI REWIZYJNEJ:
Jerzy Kijewski
CZłONEK SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Andrzej Maciejewski
INFORMACJE:Zdjęcia z galerii