Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dane kontaktowe

NAZWA:
Koło PZW Łęknica
WOJEWÓDZTWO:
lubuskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Łęknica
ADRES:
Dworcowa 15
KOD:
68-208
PREZES KOłA PZW ŁęKNICA:
Tomasz Fischer
607 210 754
ZASTęPCA PREZESA ORAZ PREZES DO SPRAW SPORTU:
Krzysztyof Sendłak
605 090 228
SKARBNIK:
Jan Krasowski
506 878 890
SEKRETARZ:
Mariusz Janowski
506 145 404
CZłONEK ZARZąDU:
Czesław Chrzanowski
CZłONEK ZARZąDU:
Zdzisław Frejer
CZłONEK ZARZąDU - GOSPODARZ łOWISK:
Józef Kulik
PRZEWODNICZąCY SąDU KOLEżEńKIEGO:
Mariusz Kobylczak
ZASTęPCA PRZEWODNICZACEGO SK:
Ryszard Stachura
RZECZNIK SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Jan Krasowski
PRZEWODNICZąCY KOMISJI REWIZYJNEJ:
Krzysztof Tratkiewicz
INFORMACJE:
Siedziba Koła mieści się obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy
GODZINY OTWARCIA:
Godziny otwarcia w każdą środę od 16.00 do 18.00

Zdjęcia z galerii