Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Informacje i komunikaty Zarządu Koła nr 2 w Wilkucicach Małych

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 2 w WILKUCICACH MAŁYCH ZA ROK 2022r. – 11.12.2022r. godz.10.00

Zarząd Koła nr.2 w Wilkucicach Małych zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW Nr 2  za rok 2022r, odbędzie się w dn. 11.12.2022r. w sali na I piętrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu ul.Słowiańska 9b, 95-020 Bedoń-Wieś o godz. 10:00 (I termin) , 10:30 (II termin).

Zapraszamy wszystkich członków Koła.

Zarząd Koła nr 2

w Wilkucicach Małych

 


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 2 w WILKUCICACH MAŁYCH – 13.02.2022r godz. 10.00

Na podstawie §57 pkt. 3 Statutu PZW w związku z  §54 ust. 6 pkt. 2 Statutu PZW, Zarząd Koła zwołuje na dzień 13.02.2022 r. godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Nr 2 w celu odwołania i powołania nowych członków Sądu Koleżeńskiego Koła.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień na dzień 13.02.2022 r. godz. 10:30.

Zgromadzenie odbędzie się w sali na I piętrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu ul.Słowiańska 9b, 95-020 Bedoń-Wieś.

Informujemy, że podczas zgromadzenia uczestników obowiązuje przestrzeganie aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zarząd Koła nr 2

w Wilkucicach Małych

 


Zarząd Koła nr.2 w Wilkucicach Małych zawiadamia, że Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła za rok 2021, odbędzie się w dn.07.11.2021r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach o godz. 10:00 (I termin) , 10:15 (II termin). Zapraszamy wszystkich członków koła.

Zarząd Koła nr 2
w Wilkucicach Małych