Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1) Administratorem danych jest Polski Związek Wędkarski, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
2) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego jest możliwy poprzez http://www.pzw.org.pl/home/znajdz
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego. Uwaga! W portalu PZW pzw.org.pl oraz serwisach PZW szkolkawedkarska.pl i kartawedkarska.pl nie są przetwarzane dane osobowe, których podanie jest wyłącznie dobrowolne, które w dowolnej chwili należy usunąc logując się do profilu użytkownika. Wysyłamy mailing na podany przez Pana/Panią e-mail w procesie rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku chęci zaprzestania jego otrzymywania proszę postępować zgodnie z informacją zamieszczoną w stopce newslettera: Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać listów informacyjnych i reklamowych prosimy o zalogowanie się i zmianę ustawień konta (Twoje konto->Ustawienia). Nie ma możliwości całkowitego usunięcia konta (login) z uwagi na ewentualne późniejsze postępowanie w sprawie naruszenie prawa (numery IP z których umieszczane są dane osobowe i wpisy, mogą być w świetle obowiązującego prawa przekazane organom państwowym w celach zapobiegania lub ścigania przestępstw).
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem ust. 4 Klauzuli) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8) Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.org.pl, szkolkawedkarska.pl, kartawedkarska.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.