Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności zobacz archiwum

Regulamin użytkowania slipu

Aktualności | 2022-04-29 | Publikujący: Dostęp do wód

Do wiadomości: „Uchwałą nr 22/Prezydium/2022 z dn. 04/04/2022 r., Zarząd Okręgu PZW z/s w Opolu wprowadził Regulamin użytkowania slipu do wodowania łodzi w Ośrodku Wędkarskim w Sarnowicach"... więcej

Droga dojazdowa do Zbiornika Nysa

Aktualności | 2019-12-05 | Publikujący: Dostęp do wód

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, informuje, iżod dnia 15.11.2019r. została podpisana umowa dzierżawy na część działki nr 495/2, obręb ewidencyjny Buków, gmina Otmuchów, w postaci istniejącej drogi leśnej o długości 101,00 m. Przedmiot umowy ma być wykorzystywany w celu dojazdu do zbiornika Nysa w okolicach miejscowości Buków. Dojazd obejmuje: samochody osobowe, motocykle, motorowery i rowery wszystkich członków PZW, posiadających przy sobie ważne zezwolenie na wędkowanie na wodach Okręgu PZW Opole. W załączeniu mapka z ...... więcej

Droga dojazdowa do Zbiornika Michalice

Aktualności | 2018-10-29 | Publikujący: Dostęp do wód

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu, informuje, iż od dnia 05.07.2018r. jest podpisana umowa dzierżawy na część działki 248/17 w postaci pasa o szerokości 5 m i dł. 41 m (od strony działki 248/15) z przeznaczeniem na drogę dojazdową do Zbiornika Michalice. Umowa jest podpisana na okres pięciu lat. W załączeniu mapka z dokładnym oznaczeniem dzierżawionego terenu. ... więcej

Dostęp do wody na zbiorniku Nysa

Aktualności | 2017-07-04 | Publikujący: Dostęp do wód

Informujemy o miejscach gdzie można pozostawiać samochody w obrębie zbiornika Nysa, przy rzece Nysa Kłodzka w obrębie Otmuchowa;1. Przy drodze Biała Nyska - Kałków; 2. W Sietrzechowicach miejsce wykonane kilka lat temu przez PZW Opole; 3. W Bukowie na końcu drogi prowadzącej z Bukowa do wału (droga przy leśniczówce); 4. Przy przepompowni w Zwierzyniu; 5. Przy pierwszym wjeździe od strony Wójcic (przed wjazdem na wał oddzielający osadnik żwirowni od zbiornika); 6. Przy rzece Nysa Kłodzka w Otmuchowie, pomiędzy mostem kolejowym a mostem obwodnicy; 7. Przy ...... więcej

Dojazd na staw Szczakiel tylko od strony Obrowca

Aktualności | 2017-07-03 | Publikujący: Dostęp do wód

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu informuje, że zgodnie z pismem otrzymanym z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie dojazd do zbiornika wodnego Szczakiel (w pobliżu Obrowca) możliwy jest wyłącznie drogą publiczną gruntową biegnącą od miejscowości Obrowiec. Zarówno pismo z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie jak i mapka z oznaczeniem drogi dojazdowej (zaznaczona czerwoną linią) znajdują się w załączniku.Jednocześnie przypominamy i ostrzegamy, że wszelkie inne przejazdy przez teren lasów będą karane mandatami przez Straż Leśną.... więcej

Groszowice

Aktualności | 2015-07-28 | Publikujący: Dostęp do wód

W związku z prowadzoną sprawą dostępu do łowisk położonych nad Odrą w Groszowicach wyjaśniamy, że działki będące wcześniej nieużytkami, które zostały zagospodarowane jako grunty orne będące we władaniu Gminy Opole oraz RZGW zostały wydzierżawione użytkującemu je rolnikowi. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu zaproponował wyżej wymienionym instytucjom iż jest zainteresowany wydzierżawieniem działek, jednak w związku z tym, że na działkach tych były już prowadzone prace agrotechniczne, Gmina Opole i RZGW zdecydowały się na wydzierżawienie ...... więcej

Biestrzynnik "Mleczny"

Aktualności | 2015-07-28 | Publikujący: Dostęp do wód

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu informuje, że nasi koledzy z koła PZW w Ozimku oznakowali nowymi tablicami informacyjnymi łowisko Biestrzynnik „Mleczny”. Informujemy, że w obrębie działki 165/5 na której obszarze usytuowane jest wyrobisko znajduje się również mniejsze łowisko, które w rejestrze połowu posiada ten sam numer i jest do Waszej dyspozycji. Do niedawna dostęp do łowiska był ograniczony w związku z nieprawidłowym zagrodzeniem i oznakowaniem terenu przez właściciela działki sąsiadującej z naszym łowiskiem. ...... więcej

Dostęp do zbiornika Kluczbork

Aktualności | 2015-07-09 | Publikujący: Dostęp do wód

W związku z licznymi niejasnościami i zapytaniami wędkarzy o dogodny dojazd nie naruszający zakazów do łowisk na zbiorniku Kluczbork zamieszczamy mapkę z wyznaczonymi drogami dojazdowymi. Mapkę będącą częścią Geoportalu publikujemy za zgodą Urzędu Miejskiego w Kluczborku. ... więcej

Droga nad Ścinawą Niemodlińską

Aktualności | 2015-06-29 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Po informacjach od członków Zarządu Koła PZW Korfantów, Okręg PZW w Opolu zajął się w kwietniu tego roku sprawą zaoranej drogi biegnącej wzdłuż rzeki Ścinawa Niemodlińska. Po rozmowach i wymianie pism z Urzędem Miasta w Korfantowie będącym właścicielem działki, na której znajduje się droga, sprawa została wyjaśniona. Ustalono właściciela działki graniczącej z drogą. Na spotkaniu przedstawiciela władz miasta i Prezesa Koła PZW w Korfantowie ze sprawcą zamieszania wypracowano porozumienie i ustalono, że jesienią po zebraniu plonów ...... więcej

Dojazd nad Kanał Kędzierzyński

Aktualności | 2015-06-20 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Na wniosek wędkarzy Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu zwrócił się do Nadleśnictwa w Kędzierzynie o udostępnienie dojazdu drogami leśnymi do łowiska położonego nad Kanałem Kędzierzyńskim. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo z informacją, że w związku z planowanymi inwestycjami w tym rejonie, obecnie nie ma możliwości wydania takiej zgody przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Nadleśnictwo zapewniło jednak, że po zakończeniu prac będzie możliwe udostępnienie wyznaczonych dróg dojazdu do łowiska na wcześniej ...... więcej