Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Olimpiada Młodzieży Wędkującej

Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich (zwane dalej Olimpiadami) służą propagowaniu sportu wędkarskiego i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Udział w Olimpiadach jest dobrowolny i wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych przepisów, wszelkich ograniczeń narzuconych przez organizatora oraz ustaleń dokonanych na odprawie technicznej Sędziego Głównego i organizatora z kierownikami ekip. Każdy zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Olimpiadzie (wzór wg załącznika nr 1). Każdy opiekun, najpóźniej do odprawy technicznej, musi złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za swoich zawodników uczestniczących w Olimpiadzie (wzór wg załącznika nr 2) Organizator ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników Olimpiady.

Olimpiady składają się z czterech konkurencji obowiązkowych:

1. Zawody spławikowe
2. Zawody rzutowe w 3-boju spinningowym
3. Zawody sprawnościowe
4. Test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej

Organizator może wprowadzić jedną konkurencję dodatkową związaną luźno z wędkarstwem. Konkurencja ta będzie punktowana i nagradzana oddzielnie, wg sposobu przedstawionego w komunikacie organizacyjnym nr 1 .

Jeżeli Olimpiady są rozgrywane w okresie zimowym - na hali, wtedy nie rozgrywa się konkurencji nr 1 (zawody spławikowe), a w konkurencji nr 2 (zawody rzutowe), konkurencja - odległość spinningowa - jest rozgrywana ciężarkiem korkowym dostarczonym każdemu zawodnikowi przez organizatora.

Konkurencje rozgrywane są w:

1. Klasyfikacji indywidualnej w kategoriach wiekowych

 do 12 lat
 do 14 lat
 do 16 lat
(dopuszcza się start zawodnika z niższej kategorii wiekowej do wyższej, odwrotna sytuacja jest niedopuszczalna)

2. Drużynowej, w składzie 3 zawodników po jednym z każdej kategorii wiekowej. Dopuszcza się zgłoszenie drużyny niepełnej, ale skład jej musi wynosić minimum dwóch zawodników z dwóch różnych kategorii wiekowych.

Prawo startu w Olimpiadach mają wszyscy członkowie PZW którzy mają opłaconą składkę członkowską na dany rok kalendarzowy w którym rozgrywana jest Olimpiada.

Zawodników i drużyny w liczbie nieograniczonej, do startu w Olimpiadach mogą zgłaszać Okręgi PZW, Kluby PZW i Koła PZW. Organizator może ze względu na pojemność łowiska lub inne warunki techniczne ograniczyć liczbę drużyn i zawodników indywidualnych, o czym musi poinformować w komunikacie nr 1 oraz podać dokładną maksymalną liczbę zawodników którzy mogą startować w Olimpiadzie.

Regulamin do pobrania poniżej.