Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin dofinansowania

 

Zarząd Okręgu PZW Wrocław uchwalił 19 lutego 2018 roku Regulamin wspierania dofinansowaniami działania na rzecz młodzieży. Proszę zapoznać się z regulaminem i na jego podstawie składać wnioski do dofinansowania. 

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA INICJATYWOM

KÓŁ W ZAKRESIE PRACY Z MŁODZIEŻĄ

 

 

 1. Komisja ds. Młodzieży udziela wsparcia inicjatywom kół, w zakresie pracy z młodzieżą zainteresowaną wędkarstwem.

  - wędkarskie zawody sportowe

  - młodzieżowe spotkania wędkarskie nie objęte rywalizacją sportową

  - warsztaty szkoleniowe, podnoszące kwalifikacje i umiejętności

  - doposażanie i rozbudowa bazy sprzętowej dla różnych technik wędkarskich

  - oraz takich działań które nie zostały wymienione, a wymagają indywidualnego rozpatrzenia i oceny

 2. Wsparcia udziela się na pisemny, umotywowany wniosek organizatora zawierający:

  - nazwę imprezy, lub działania

  - przewidywana liczba uczestników lub osób których to działanie dotyczy

  - przewidywane efekty udzielanego wsparcia

 3. Wielkość środków kierowanych na ten cel oraz wielkość jednostkowego wsparcia jest każdoroczne określana przez Komisję ds. Młodzieży.

 4. Środki na udzielanie wsparcia Komisja ds. Młodzieży zabezpiecza w swoim budżecie rocznym.

 5. Decyzje o ew. udzielaniu wsparcia oraz jego wielkości podejmuje Komisja ds. Młodzieży. W okresach pomiędzy posiedzeniami Komisji, do podejmowania decyzji upoważniony jest Prezydium Komisji ( Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Wiceprezes ds. Młodzieży) w drodze konsultacji, wykorzystaniem mediów elektronicznych.

 6. Wsparcie udzielane jest wyłącznie w formie rzeczowej poprzez wystawiane Bonów zatwierdzonych przez Komisje ds. Młodzieży. Realizacja i rozliczanie bonów jest zawarta w osobny regulaminie.

 7. Organizator wspieranej imprezy jest zobowiązany do poinformowania o wsparciu w komunikatach imprezie, prezentowanych w mediach lokalnych, na stronach internetowych , mediach społecznościowych itp. Dodatkowo, jeżeli będzie taka możliwość powinno znaleźć się logo Okręgu Wrocław jak i też logotyp jeżeli takowy jest Komisji ds. Młodzieży.

 8. Decyzja Komisji ds. Młodzieży (Prezydium Komisji ds. Młodzieży) w przedmiotowej sprawie ma charakter ostateczny i od jej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 9. Komisja ds. Młodzieży udziela wsparcia w opiniowaniu wniosków przedłożonych przez Wiceprezesa ds. Młodzieży, na którego ręce Organizatorzy składają wnioski o wsparcie na działania.

 

 

 

Regulamin w formacie PDF do pobrania