Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.3 Gniewczyna Łańcucka

 

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym w Gniewczynie Łańcuckiej
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

 1. Właścicielem terenu i zbiornika jest Urząd Gminy Tryńcza.

 2. Administratorem zbiornika jest Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu

 3. Łowisko jest całoroczne i całodobowe

 4. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką.
  Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

 5. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

 6. Na Łowisku obowiązują następujące zasady:

 • utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z „Zasadami współużytkowania Zalewu ustalonymi przez Gminę Tryńcza i Okręg PZW Przemyśl

 • obowiązuje zasada „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą" tzn. zakaz pozostawiania po sobie jakichkolwiek odpadów.

 • wędkowanie ze środków pływających (łodzi,pontonów) odbywa się tylko w dzień od wschodu do zachodu słońca,

 • zakaz stosowania silników spalinowych do środków pływających,

 • na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli,

 • zakaz poruszania się samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 • parkowanie samochodów minimum 10 metrów od linii brzegowej,

 • niszczenia i uszkadzania mienia na terenie zbiornika,

 • zakaz biwakowania na terenie zbiornika,

 • zakaz ingerencji w skarpy linii brzegowej,

 • palenie ognisk tylko w miejscach do tego wyznaczonych,

 1. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego,

 2. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, Policja, oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu


Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin