Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.4 PAWŁOKOMA

 

REGULAMIN ŁOWISKA
na zbiornikach wodnych w PAWŁOKOMEJ (zbiornik duży i zbiornik mały) Gmina Dynów
udostępnionych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
do celów wędkarskich.

ŁOWISKO TYPU "ZŁÓW I WYPUŚĆ"

 

  1.Właścicielem i administratorem łowiska jest Okręg PZW w Przemyślu, a gospodarzem
  łowiska jest Miejskie Koło PZW w Dynowie.

  2.Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni
  i obcokrajowcy.

  3.Na czas rozgrywania zawodów wędkarskich, wędkarze indywidualni zobowiązani są do opuszczenia terenu zawodów z możliwością wędkowania poza tym terenem.

  4.Na łowisku kategorycznie zabrania się:

 • zabierania złowionych ryb

 • przetrzymywania złowionych ryb

 • posiadania ryb złowionych na innych łowiskach

 • łowienia na „żywca” i „martwą rybkę”

 • łowienia na spinning w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia.

 • kąpieli i brodzenia oraz biwakowania

 • przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych, a pod nadzorem nie więcej niż 7-ro dzieci na jednego opiekuna

 • połowu ryb ze środków pływających i pływania nimi po zbiorniku,

 • parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 • stopniowania grobli i skarp

 • zanieczyszczania terenu obiektu.

  5.Prawo kontroli na łowisku mają organy uprawnione oraz osoby upoważnione przez
  Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu oraz gospodarz łowiska.

  6.Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wyraża Dyrektor Biura ZO PZW
  w Przemyślu w formie pisemnej, po uzgodnieniu z gospodarzem łowiska

  7.Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar:
  administracyjnej i organizacyjnej.

  8.Gospodarz łowiska ma prawo do:

 • żądania okazania dokumentów osób przebywających na łowisku,

 • wypraszania z terenu łowiska w przypadku głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji mienia.

  9.Na łowisku obowiązuje zasada „To co przywiozłeś -zabierz ze sobą".

  10.Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

  11. Na obu zbiornikach obowiązuje zasada "ZŁÓW I WYPUŚĆ".
  Rybę po złowieniu należy wypuścić do zbiornika przed ponownym zarzuceniem zestawu.
  Nie można używać siatek do przetrzymywania ryb.

  12. Łowisko na zbiorniku nr 1 i 2  czynne jest codziennie od  kalendarzowego wschodu słońca do kalendarzowego zachodu.

  13. Przed wejściem na łowisko należy zapoznać się z ogłoszeniami na tablicy ogłoszeń, które należy przestrzegać.

  14 .WSTĘP NA ŁOWISKO JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2019 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin