Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.7 WIETLIN

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym WIETLIN w WIETLINIE Gmina Laszki
udostępnionym
przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

1. Właścicielem zbiornika jest Gmina Laszki a dzierżawcą Okręg PZW w Przemyślu.

2. Administratorem łowiska jest Zarząd Koła PZW „SAN" w Jarosławiu.

3. Powierzchnia 9,10 ha.

4. Na łowisku obowiązują następujące zasady:

-łowisko jest całoroczne i całodobowe,
-zabrania się kąpieli i brodzenia,
-zabrania się palenia ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
-zabrania się zaśmiecania łowiska - „To co przywiozłeś - zabierz ze sobą"

5. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

6. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk. Na łowisku obowiązuje zakaz: pływania,łowienia i wywożenia zanęt i przynęt środkami pływającymi.

7. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

8. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.

9. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin