Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.8 TORKI

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym TORKI w TORKACH Gmina Medyka
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

1. Okręg PZW w Przemyślu jest właścicielem części zbiornika oznaczonej tablicami.

2. Właścicielem pozostałej części zbiornika jest Gmina Medyka .

3. Administratorem części, której właścicielem jest Okręg PZW w Przemyśl jest Koło Gminne PZW w Medyce.

4. Na części stanowiącej własność Okręgu PZW obowiązują następujące zasady:

5. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

6. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

7. Łowisko jest całodobowe i całoroczne.

8. Na części zbiornika i terenie, dokładnie oznaczonym tablicami, którego właścicielem jest Okręg PZW w Przemyślu, obowiązują następujące zakazy:
-poruszania się samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
-parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
-niszczenia i uszkadzania mienia na terenie,
-palenia ognisk i biwakowania,
-brodzenia i kąpieli.

9. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

10. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.

11. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin