Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.9 STARORZECZE MLECZKI "ZAKOLE" - PRZEWORSK

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym „STARORZECZE MLECZKI-ZAKOLE" w Przeworsku
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

1. Właścicielem zbiornika jest Okręg PZW w Przemyślu.

2. Administratorem łowiska jest Zarząd Koła PZW „JAZ" w Przeworsku.

3. Powierzchnia 2,2 ha.

4. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

5. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

6. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

7. Na łowisku obowiązują następujące zasady:

Zabrania się: - spinningowania
- kąpieli i brodzenia,
- korzystania ze sprzętu pływającego
- biwakowania
- palenia ognisk za wyjątkiem miejsc wyznaczonych
- poruszania się wszelkimi pojazdami (nie dotyczy zawodów)

Wymiary ochronne ryb:

 

  Gatunek ryby

Wymiar ochronny dolny

Wymiar ochronny górny

Amur

do 50cm

pow. 70 cm

Karp

do 35cm

pow. 60 cm

 Szczupak

do 50cm

pow. 90 cm


Dopuszcza się możliwość zabrania z łowiska łącznie 2 szt. ryb w ciągu doby objętych wymiarami ochronnymi w RAPRyb PZW.


8. Zbiornik jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

9. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.

10. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin