Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.12 HERMANOWICE

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym HERMANOWICE w Hermanowicach Gmina Przemyśl
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.


1. Właścicielem i administratorem łowiska jest Okręg PZW w Przemyślu.


2. Na łowisku obowiązuje zasada „Złów i wypuść" (bez prawa do zabierania i przetrzymywania ryb). Ryby po złowieniu należy natychmiast wypuścić do wody. W czasie zawodów obowiązują przepisy sportu wędkarskiego.


3. Łowisko czynne jest cały rok od świtu do zmierzchu zgodnie z RAPRyb PZW


Łowisko dzieli się na trzy sektory:
A - od szlabanu przy mnichu wlotowym do słupa energetycznego przy schodach,
B - od słupa energetycznego przy schodach do słupa energetycznego od striny strażnicy
C - od słupa energetycznego od strony strażnicy do garażu
Na czas rozgrywania zawodów organizowanych przez OKS lub Radę ds. Młodziezy nie wydaje się zezwoleń na organizacje zawodów przez Koła i Kluby.

 

4. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

 

5. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

 

6. Na czas rozgrywania zawodów wędkarskich, wędkarze indywidualni zobowiązani są do opuszczenia terenu zawodów z możliwością wędkowania poza tym terenem.

7. Na łowisku zabrania się:

 • kąpieli i brodzenia,
 • łowienia spod lodu
 • łowienia na spinning i metodą muchową
 • łowienia na żywą i martwą rybę
 • przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych, a pod nadzorem nie więcej niż 7-ro dzieci na jednego opiekuna,
 • przebywania osób nietrzeźwych na całym terenie,
 • połowu ryb ze środków pływających i pływania nimi po zbiorniku,
 • wywożenia zanęt i przynęt
 • biwakowania, rozstawiania namiotów i przyczep na całym terenie,
 • palenia ognisk na całym terenie,
 • parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie łowiska ( dotyczy również organizatorów)
 • postoju samochodów na całej długości drogi wzdłuż grobli (pod rygorem odholowania pojazdu)
 • stopniowania grobli i skarp oraz ustawiania na pochyłościach podestów wędkarskich,
 • przebywania osób postronnych podczas zawodów na stanowiskach zawodniczych,
 • zanieczyszczania terenu obiektu, „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą"

8. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

9. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wyraża Dyrektor Biura ZO PZW w Przemyślu w formie pisemnej.

10. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar: administracyjnej i organizacyjnej.

11. Gospodarz łowiska ma prawo do:

 • żądania okazania dokumentów osób przebywających na łowisku,
 • kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia przekroczenia regulaminu łowiska,
 • wypraszania z terenu łowiska w przypadku głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji mienia, picia alkoholu.

12. Na łowisku obowiązuje zasada „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą"  Wędkarze i organizatorzy nie przestrzegający tej zasady będą pozbawiani prawa wędkowania na łowisku.


13. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin