Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.13 PRUCHNIK

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiornikach wodnych w PRUCHNIKU
udostępnionych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

1. Właścicielem łowiska jest Okręg PZW w Przemyślu.

2. Administratorem łowiska Zarząd Koła PZW w Pruchniku.

3. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

4. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

5. Ponadto na łowisku obowiązują następujące zasady:
a/ wędkowanie odbywać się może tylko na jedną wędkę,
b/ wymiar ochronny karpia do 35 cm, amura do 50 cm,
c/ złowione i zabierane ryby limitowane należy odnotować w rejestrze połowu natychmiast
po włożeniu do siatki,
d/ po złowieniu ryb określonych limitem wędkujący może dalej wędkować, lecz nie
może zabierać ryb objętych limitem , jak również nie może robić podmiany
złowionych ryb,
e/ nie wolno łączyć w jednej siatce (pojemniku) ryb z innym wędkarzem oraz odstępować ryb na łowisku,
f / po zakończeniu wędkowania należy bezwzględnie:
-przed opuszczeniem stanowiska zabrać wszelkie odpadki takie jak np. opakowania z zanęt, papierosów, napojów, pożywienia itp.

6. Na łowisku zabrania się:
- brodzenia w wodzie i kąpieli na łowisku,
- łowienia na więcej niż jedną wędkę
- przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych, a pod nadzorem nie więcej niż 7-ro dzieci na jednego opiekuna,
- palenia ognisk na całym terenie,
- połowu ryb ze środków pływających, jak również wywożenia środkami pływającymi zanęt i przynęt
- biwakowania na obszarze łowiska ,
- łowienia na spinning,
- patroszenia ryb na łowisku,
- zanieczyszczania terenu łowiska, „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą"
- parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym.

7. Na łowisku obowiązują „Zasady połowu ryb na zbiornikach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Przemyślu".

8. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

9. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

10. Gospodarz łowiska ma prawo do:
-żądania okazania dokumentów osób przebywających na łowisku,
-wypraszania z terenu łowiska w przypadku głośnego zachowywania się, śmiecenia,
dewastacji mienia, przebywania w stanie nietrzeźwym.

11. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje Dyrektor Biura Z.O. PZW w Przemyślu.

12. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar;
administracyjnej i organizacyjnej.

13. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin