Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.14 KOPANKA - LUBACZÓW

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na starorzeczu „KOPANKA" w m. Lisie Jamy, Gmina Lubaczów
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.


1. Zbiornik „KOPANKA" zlokalizowany jest na starorzeczu rzeki Lubaczówka w miejscowości Lisie jamy.

2. Starorzecze wchodzi w skład obwodu rybackiego rzeki Lubaczówka nr 1

3. Użytkownikiem obwodu i uprawnionym do rybactwa jest Okręg PZW w Przemyślu.

4. Gospodarzem łowiska jest Miejskie Koło „Hutnik" w Lubaczowie.

5. Łowisko jest całodobowe i całoroczne.

6. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

7. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

8. Na łowisku obowiązują następujące zasady:
- „Zasady połowu ryb na zbiornikach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Przemyślu"
- zakaz brodzenia i kąpieli
- utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z aktualnie obowiązującymRAPRyb PZW. „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą"
-zakaz poruszania się samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi,

9. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

10. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.

11. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin