Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.15 STUBIENKO - STARORZECZE SANU

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na starorzeczu SANU w m. Stubienko Gmina Stubno
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.


1. Właścicielem starorzecza Sanu w m. Stubienko jest Gmina Stubno.


2.  Użytkownikiem rybackim starorzecza jest Okręg PZW w Przemyślu.


3.   Administratorem łowiska jest Zarząd Koła PZW w Stubnie.


4.   Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.


5.  Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.


6. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.


7. Na łowisku obowiązują następujące zasady:

Zabrania się :

- brodzenia i kąpieli
- korzystania ze sprzętu pływającego
- biwakowania
- palenia ognisk za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych
- zanieczyszczania terenu- „To co przywiozłeś - zabierz ze sobą"

Wymiary ochronne ryb:

- amur do 50 cm
-karp do 35 cm

Dopuszcza się możliwość zabrania z łowiska łącznie 2 szt. ryb w ciągu doby objętych wymiarami ochronnymi w aktualnym RAPRyb PZW.
Pozostałe wymiary i okresy ochronne zgodnie z aktualnym RAPRyb PZW.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin