Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.16 OPAKA GMINA LUBACZÓW

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku „OPAKA" Gmina Lubaczów
(zwanym potocznie „TRĄBA" w Szczutkowie)
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
do celów wędkarskich (typu „złów i wypuść").

 


1. Właścicielem terenu i zbiornika jest Gmina Lubaczów.

2.  Użytkownikiem terenu i zbiornika jest Okręg PZW w Przemyślu.

3.   Gospodarzem terenu i zbiornika jest Zarząd Koła Miejskiego PZW w Lubaczowie.

4. Łowisko ma charakter „złów i wypuść"

5.   Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

6. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

7. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

8. Na łowisku zabrania się :

a/ zabierania i przetrzymywania ryb w siatkach,b/ spinningowania,
c/ łowienia na martwą i żywą rybkę,
d/ organizowania zawodów podlodowych,
e/ kąpieli i brodzenia
f/ przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych,
g/ przebywania osób nietrzeźwych i spożywania alkoholu na całym terenie,
h/ połowu ryb ze środków pływających,
i/ biwakowania, rozstawiania namiotów i przyczep na całym terenie,
j/ palenia ognisk prócz miejsca do tego wyznaczonego,
 k/ parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 l/ zanieczyszczania i niszczenia wszystkich obiektów na terenie łowiska - „To co przywiozłeś - zabierz ze sobą"

9. Podczas zawodów obowiązują przepisy sportu wędkarskiego.

10. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, oraz organy upoważnione.

11. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje Dyrektor Biura Z.O. PZW w Przemyślu.

12. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar;  administracyjnej i organizacyjnej.

13. Gospodarz łowiska ma prawo do: -wypraszania z terenu łowiska osób w przypadku naruszania regulaminu łowiska.

14. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin