Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.17 ZBIORNIK OSTRÓW IV

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym „OSTRÓW IV" w m. Ostrów Gmina Przemyśl
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
do celów wędkarskich.


1. Właścicielem zbiornika oraz 3 metrowego pasa gruntu wokół zbiornika jest Okręg PZW w Przemyślu.

2.  Administratorem zbiornika jest Okręg PZW w Przemyślu.

3.   Łowisko jest całodobowe i całoroczne.

4.   Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

5. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

6. Na łowisku obowiązują następujące zasady:
- „Zasady połowu ryb na zbiornikach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Przemyślu w 2017 roku oraz ograniczenia wynikające z zezwolenia uprawnionego do rybactwa,
- zakaz kąpieli i brodzenia,
- utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z aktualnie obowiązującym RAPRyb PZW - „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą",
- zakaz połowu ryb ze środków pływających,
- zakaz poruszania się samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- zakaz przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych
- zakaz przebywania osób nietrzeźwych i spożywania alkoholu na całym terenie
- zakaz biwakowania, rozstawiania namiotów i przyczep na całym terenie,
- zakaz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

7. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

8. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje Dyrektor Biura Z.O. PZW
w Przemyślu.

9. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, oraz organy upoważnione.

10. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kary administracyjnej i organizacyjnej.

11. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin