Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

1.18 Lubliniec Stary

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym „LUBLINIEC STARY" w Lublińcu Gmina Cieszanów,
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
do celów wędkarskich.


1. Zbiornik „Lubliniec Stary" zlokalizowany jest na rzece „WIROWA" w m. Lubliniec Stary

2. Zbiornik wchodzi w skład obwodu rybackiego „WIROWA nr 1" ustanowionego przez Dyrektora RZGW w Krakowie.

3. Użytkownikiem obwodu i uprawnionym do rybactwa jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.

4. Gospodarzem łowiska jest Miejskie Koło „Hutnik" w Lubaczowie.

5. Łowisko jest całodobowe i całoroczne.

6. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno).
Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

7. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach" ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

8. Na łowisku obowiązują następujące zasady:
- „Zasady połowu ryb na zbiornikach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Przemyślu w 2017 roku oraz ograniczenia wynikające z zezwolenia uprawnionego do rybactwa,
- zakaz kąpieli,
- zakaz łowienia z wysp,
- zakaz jazdy po groblach oraz wzdłuż rowów opaskowych zbiornika,
- utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z aktualnie obowiązującym RAPRyb PZW - „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą",
- zakaz niszczenia grobli, urządzeń melioracyjnych i piętrzących wodę

9. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.

10. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje Dyrektor Biura Z.O. PZW w Przemyślu.

11. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, oraz organy upoważnione.

12. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar; administracyjnej i organizacyjnej.

13. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.


Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin