Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

XI Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW Sieradz

W sobotę 10 czerwca 2017r. odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego  w Sieradzu. Uprawnionych do udziału w zjeździe było 78 delegatów z 42 kół Okręgu PZW w Sieradzu. Na zjazd przybyło 71 delegatów. Ponadto na zjeździe pojawili się członkowie ustępującego Zarządu Okręgu, były Prezes Okręgu PZW Sieradz kol. Zbigniew Sadowski oraz członek Zarządu Głównego PZW, były Prezes Okręgu PZW w Częstochowie kol. Maciej Brudziński.

 

Zjazd rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru Okręgu Sieradzkiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz przywitania przybyłych delegatów i gości przez Prezesa PZW Okręg Sieradz kol. Jacka Grobelnego.

 

Pierwszym etapem zjazdu było wybranie spośród delegatów Przewodniczącego oraz Sekretarzy Zjazdu. Przewodniczącym wybrano kol. Tomasza Dobrzyńskiego a na sekretarzy wybrano kol. Ryszarda Kałuziaka, kol. Aleksandra Kowalczyka, kol. Marka Owczarz oraz  kol. Marka Sałatę.

 

Prezydium Zjazdu prócz przewodniczącego zjazdu stanowili: kol. Jacek Grobelny, kol. Maciej Brudziśńki oraz kol. Wojciech Chrzuściel.

 

Po ustaleniu składu osobowego Prezydium Zjazdu przedstawiono porządek i regulamin obrad , które po dokonaniu niewielkich zmian zostały zatwierdzone przez delegatów w głosowaniu. 

 

Kolejnym etapem zjazdu było wręczenie odznaczeń PZW. Przewodniczący Okręgowej Komisji Odznaczeń kol. Piotr Dąbrzalski przedstawił kolegów, którzy otrzymali medale i odznaczenia nadane uchwałą Zarządu Głównego PZW:

 

Złota odznaką z wieńcem :

Wiesław Błaszczyk

 

Złota odznaka:

Marcin Dychto

Ireneusz Kałużny 

Piot Muzaj

Zbigniew Nastarowicz

 

Srebrna odznaka :

 Józef Barys

Gabriel Jerczyński

Tadeusz Sularz

 

Medal “Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”:

Karol Olszewski  

Wiktor Pluciński

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Odznaczeń przedstawił także 4 kandydatury (Kamiński Andrzej, Kowalczyk Zdzisław, Wolanin Stanisław, Zawadzki Władysław), spośród których delegaci musieli wybrać jedną do przedstawienia na Krajowym Zjeździe Delegatów do przyznania odznaki Honorowego Członka PZW.                  

                                                                                             

Wybrana została kandydatura kol. Stanisława Wolanina.

 

Dalszym porządkiem obrad było wystąpienie Prezesa Okręgu PZW w Sieradzu kol. Jacka Grobelnego, który przedstawił sytuację Okręgu Sieradzkiego oraz realizację postawionych zadań.

 

Następnie głos zabrał kol. Jan Gruszel wiceprezes ds. młodzieży prezentując sprawozdanie z działalności na rzecz wędkarskiej młodzieży.

 

Następnie kol. Kazimierz Gołąbek – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przeprowadzonych kontroli oraz narad szkoleniowo-instruktażowych dla przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół.

 

Ostatnie sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Koleżeńskiego składa kol. Wojciecha Chrzuściela przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

 

Kolejnym etapem Okręgowego Zjazdu Delegatów było powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Prace tych czterech komisji miały na celu czuwanie nad dalszym przebiegiem zjazdu, głównie w sferze wyborów do władz i organów Okręgu PZW Sieradz, delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów PZW oraz przygotowania projektu uchwał na podstawie zgłaszanych wniosków i postulatów.

 

W pierwszej kolejności nastąpiło wyłonienie kandydatów  na stanowisko Prezesa Okręgu PZW w Sieradzu. Komisja wyborcza zaproponowała na drugą kadencję kol. Jacka Grobelnego. Z Sali nie padła żadna kontr kandydatura.

 

Po głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że głosowanie na Prezesa Okręgu było ważne i Prezesem został kol. Jacka Grobelnego.

 

Nowo wybrany prezes odebrał gratulacje Członka Zarządu Głównego PZW Macieja Brudzińskiego od Dyrektor Biura ZO Bożeny Krawczyk oraz delegatów na zjazd. 

 

Po wyborze prezesa PZW Okręgu Sieradzkiego przystąpiono do przygotowania wyborów do Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZW.

 

Z pośród zgłoszonych kandydatur do Zarządu Okręgu wybierano 18 osób. Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybierano 5 a do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego wybierano 7 osób. Kandydatur na Delegatów na krajowy Zjazd Delegatów PZW zgłoszono 3 z czego wybrano 2 i jednego zastępcę (najmniejsza liczba głosów). Skład liczbowy Zarządu Okręgu i organów Okręgu zatwierdził wcześniej Zjazd Okręgowy Delegatów.

 

Skład Zarządu Okręgu Sieradzkiego >kliknij tutaj<

 

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej >kliknij tutaj<

 

Skład Okręgowego Sądu Koleżeńskiego >kliknij tutaj<

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PZW: Kol. Jacek Grobelny i Sławomir Nowacki

 

W trakcie przygotowań do poszczególnych głosowań prowadzono dyskusje i zgłaszano wnioski na temat funkcjonowania Okręgu Sieradzkiego. Poruszano tematy  zbiornika Jeziorsko, lokalnych problemów z dostępem i użytkowaniem wód, działalnością rozwojową oraz zacieśniania współpracy kół w ramach Okręgu Sieradzkiego. Dyskusja nad tymi wszystkimi problemami nakreśliła cele jakie stawia środowisko wędkarskie poprzez swoich delegatów na barki nowo wybranego Zarządu Okręgu PZW Sieradz. Cele te, to przede wszystkim działania promujące wędkarstwo wśród młodzieży , współpraca z samorządami lokalnymi w celu uatrakcyjnienia lokalnych zbiorników i cieków wodnych, pozyskiwanie nowych członków i wód do wędkowania oraz podjęcie wszelkich możliwych działań prowadzących zwiększenia rybostanu na zb. Jeziorsko.

 

Galeria zdjęć >kliknij tutaj<

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy Twoim zdaniem potrzebna jest strona internetowa Okręgu ?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin