Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady udostępniania wód na zawody

Zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Sieradz (uchwała 19/06/18) wprowadza się regulamin udostępniania wód ogólnodostęnych w celu organizacji zawodów i imprez wędkarskich. 

 

 

 

Regulamin udostępniania wód ogólnodostępnych  Okręgu PZW Sieradz w celu organizacji zawodów wędkarskich

 

1.       Organizator zawodów składa wniosek o zgodę na organizację zawodów do Biura Okręgu PZW Sieradz  - 4 tygodnie przed planowanym terminem rozgrywania zawodów.

 

2.       Wniosek o zgodę na organizację zawodów na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW Sieradz musi zawierać:

 

·         Dane Organizatora (w tym dane kontaktowe osoby, która będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad przebiegiem zawodów) 

·         Datę planowanych zawodów

·         Informacje o charakterze zawodów ( towarzyskie, komercyjne itd.)

·         Informacje w jakiej dyscyplinie będą rozgrywane zawody

·         Informacje lokalizacji terenu zawodów (miejscowość, strona akwenu/cieku wodnego – zgodnie z prądem, ilość planowanych stanowisk/sektorów) 

 

3.       Decyzje w sprawie złożonego wniosku wydaje V-ce Prezes ds. Sportu z powiadomieniem V-ce Prezesa ds. ochrony i zagospodarowania wód w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku.

 

4.       V-ce Prezes ds. Sportu wydając decyzje przesyła ją do organizatora, Biura Okręgu i administratora strony internetowej Okręgu.

 

5.       W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku organizator zobowiązany jest na umieszczeniu informacji o planowanych zawodach na co najmniej 8 dni przed terminem zawodów (co najmniej trzy ogłoszenia: dwa na skrajach i jedno w centrum terenu zawodów).

 

6.       Administrator strony internetowej Okręgu umieszcza informację o czasowym wyłączeniu wnioskowanego terenu zawodów (część  lub cały akwen , odcinek rzeki itp.) na stronie internetowej Okręgu i  kalendarzu udostępniania wód, na 14 dni przed planowanym terminem zawodów.

 

7.       Za udostępnienie wód Okręgu PZW Sieradz pobiera się opłaty według następującego klucza:

- dla kół Okręgu PZW Sieradz - bez opłat
- dla kół PZW Okręgów z którymi Okręg PZW Sieradz ma podpisane porozumienia - bez opłat
- dla Kół PZW Okręgów z którymi Okręg PZW Sieradz nie ma podpisanych porozumienia, innych organizacji wędkarskich, stowarzyszeń, firm i osób prywatnych :

·         50zł gdy liczba zadeklarowanych zawodników nie przekracza 20,

·         100zł gdy liczba zawodników mieści się w przedziale od 20 do 40,

·         150zł gdy liczba zawodników przekracza 40

·         bez opłat jeśli wszyscy startujący zawodnicy mają opłacone zezwolenie co najmniej jednodniowe (na dzień zawodów) w Okręgu PZW Sieradz

 

8.       Opłatę za udostępnienie wody należy wnieść najpóźniej 7 dni przed terminem organizacji zawodów na konto Okręgu PZW w Sieradzu.

 

9.       Organizator zobowiązany jest do właściwego przeprowadzenia zawodów, w szczególności:

·         zachowaniem wszelkich norm prawnych

·         delikatnego obchodzenia się z łowionymi rybami

·         zachowania czystości na wyznaczonym terenie zawodów (w przypadku nie usunięcia śmieci z terenu zawodów organizator zostanie obciążony kosztami ich usunięcia)

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy Twoim zdaniem potrzebna jest strona internetowa Okręgu ?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin