Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wykaz wód PZW Okręgu Sieradz

WYKAZ WÓD PZW OKRĘGU SIERADZ
(z podziałem na obwody rybackie)

 

OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTY NR 3
* Długość odcinka Warty – około 130 km
* Powierzchnia obwodu – 900 ha

OBEJMUJE:

1.Rzekę Wartę od mostu kolejowego na szlaku Zduńska Wola – Herby Nowy w miejscowości Lelity do mostu drogowego na trasie Warta – Łódź w miejscowości Warta,

2.Rzekę Oleśnicę wraz z rzeką Pyszną od źródeł do ujścia,

3.Zbiornik retencyjny ,,Próba’’ (1.799 m x 130 m. pow. 21 ha),

4.Ziornik retencyjny "Smardzew" (60 ha),

4.Inne, lewo i prawobrzeżne dopływy rzeki Warty na tym odcinku,

5.Wody starorzeczy o stałym lub okresowym dopływie lub odpływie do rzeki Warty tj.,,Wały’’ w miejscowości Działoszyn, ,,Walków’’ w miejscowości Walków, ,,Pstrokonie’’ w miejscowości Pstrokonie, ,,Rękaw’’ w miejscowości Dzierlin, ,,Strumień’’ i ,,Szeroka Woda’’ w miejscowości Chojne,  ,,Lasek’’ w miejscowości Kowale, „Wydrzynowskie”

OBWÓD RYBACKI RZEKI WARTY NR 4 – ZBIORNIK JEZIORSKO
16,3 kmx2-3,5 km, powierzchnia obwodu – 3 720 ha


OBEJMUJE:

1.Wody zbiornika od mostu drogowego na trasie Warta – Łódź do zapory czołowej

2. Odcinek rzeki Warty długości 1.500 m od zapory czołowej w dół rzeki

3. Dopływy Warty: rzeka Pichna i rzeka Niniwka (pow. 31 ha)

OBWÓD RYBACKI RZEKI WIDAWKI NR 2

Długość odcinka Widawki około 36 km. Powierzchnia 107 ha


OBEJMUJE:
1.Odcinek Widawki od mostu drogowego na drodze Widawa – Szczerców w miejscowości Zagrodniki  do ujścia do Warty w Pstrokoniach

2.Wody starorzeczy o stałym lub okresowym dopływie lub odpływie do rzeki Widawki  tj.: starorzecze ,,Restarzew-Klęcz’’ w miejscowości Restarzew Cmentarny

3. Rzeka Nieciecz od źródeł do ujścia do Widawki w Widawie (około 40 km, pow. 24 ha), wraz ze zbiornikiem „Nieciecz”

4. Rzeka Krasowa od źródeł do ujścia do Widawki w Korablewie (38 km, pow. 35 ha),

5.Rzeka Chrząstawka od źródeł do ujścia do Widawki w pobliżu mostu kolejowego na szlaku Zduńska Wola-Herby Nowe

OBWÓD  RYBACKI  RZEKI  NER NR 2
Długość odcinka Neru około 110 km, powierzchnia obwodu – 105 ha

OBEJMUJE:

1.Rzekę Ner od mostu drogowego w Lutomiersku na trasie Łódź- Szadek do ujścia w Dąbiu (do rzeki Warta)

2.Prawobrzeżne dopływy Neru: Pisię i Bełdówkę,

3. Kanały Królewski i Zbylczycki na całej ich długości

Starorzecza „Małyń” w miejscowości Małyń

OBWÓD RYBACKI RZEKI GRABIA NR 2

Długość odcinka rzeki Grabi około 48 km, powierzchnia obwodu – 163 ha

OBEJMUJE :

1.Rzekę Grabię od miejscowości Jamborek do ujścia do Widawki,

2.Zbiornik MOSiR w Łasku

3.Wody starorzeczy rzeki Grabi o ciągłym lub okresowym dopływie lub odpływie  tj.: starorzecza ,,Kustrzyce-Lichawa’’ , ,,Brzeski’’, ,,Łętków’’,

4.Lewo i prawobrzeżne dopływy rzeki Grabi: Końską (poza obrębem hodowlanym w Zielęcicach), Pałusznicę, Strugę Borszewicką i Tymiankę

 

 WODY POZA OBWODAMI RYBACKIMI

 

1. „Wicie” 0,5 ha Miejscowość Osjaków. 500 powyżej mostu drogowego na rzece Warta

1. „Drugi Most” 1,45ha miejscowość Warta, po prawej stronie starej drogii

2. "Pierwszy Most Kąpielisko"

3. Zbiornik poniżej zapory czołowej na zb. Jeziorsko (po prawej stronie wzdłuż biegu rzeki za elektronią)

4. "Dzierzązna" w miejscowości Dzierzążna

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy Twoim zdaniem potrzebna jest strona internetowa Okręgu ?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin