Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Informacje na temat: porozumienia z Okregiem Kaliskim, zb. Smardzew wędkowanie z łódki, zasad zarybiania

Aktualności | 2015-01-16 | Publikujący: Okręg PZW w Sieradzu

 • Brak porozumienia na wędkowanie z Okręgiem PZW w Kaliszu

W listopadzie 2014 roku w Sieradzu na wspólnym posiedzeniu, przedstawiciele Okręgów Sieradzkiego i Kaliskiego uzgodnili warunki podpisania na 2015 rok porozumienia na bezpłatne udostępnienie swoich wód dla wędkarzy obu Okręgów.

Około trzech tygodni później porozumienie to zostało jednostronnie zerwane przez Okręg Kaliski bez podania przyczyny.

Okręg Sieradzki w miesiącu grudniu ubr. i w pierwszych dniach stycznia br. podejmował próby zawarcia porozumienia na wędkowanie z Okręgiem Kaliskim korzystnego dla wędkarzy obu Okręgów. Nasze propozycje pozostawały jednak bez odpowiedzi, nie udało się nam wpłynąć na zmianę decyzji działaczy kaliskich.

Mimo zaistniałej sytuacji, Okręg Sieradzki nadal jest skłonny do podjęcia rozmów na temat wypracowania warunków zawarcia wspólnego porozumienia korzystnego dla wędkarzy obu Okręgów.

 

 •  Brak zezwolenia na połów ryb ze środków pływających na zbiorniku "Smardzew".

Na początku należy zauważyć, że taki stan rzeczy u części wędkarzy budzi niezadowolenie, natomiast inni uważają to za właściwe. Na tym etapie użytkowania zbiornika Okręg musiał wprowadzić takie ograniczenie. Wyniknęło to z faktu, że administrator akwenu tj. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi wprowadził zakaz używania jakiegokolwiek sprzętu pływającego na zbiorniku (nie tylko do amatorskiego połowu ryb). Są i będą prowadzone rozmowy na temat złagodzenia tego zakazu.

 

 •  Informacja na temat zasad zarybiania.

Informacja o zasadach użytkowania wód w obwodach rybackich, opracowaniach operatów i zarybieniach  w obwodach.

 
A.           Użytkowanie wód. Operaty rybackie.

Gospodarkę rybacką na wodach obwodów rybackich ustanowionych na publicznych wodach powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa, mogą wykonywać jedynie podmioty do tego uprawnione. Użytkownicy rybaccy wyłaniani są w konkursach ofert, organizowanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. /w naszym przypadku RZGW Poznań/. W konkursach tych oceniana jest złożona oferta, z uwzględnieniem doświadczenia oferenta, wartości i ilości deklarowanych zarybień oraz jego zgodności z operatem rybackim, które precyzują zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie. Operaty konstruowane są zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2002 roku w sprawie operatu rybackiego ( Dz.U.nr 44 poz. 414, z późniejszymi zmianami). Warunkiem złożenia operatu jest jego pozytywne zaopiniowanie przez jednostkę do tego uprawnioną, wyszczególnioną w w/w rozporządzeniu. Są to Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, to jest najważniejsze w kraju jednostki zajmujące się badaniami z zakresu rybactwa.

Po zakończeniu procedury ofertowej i wyłonieniu najlepszego oferenta, zawierana jest z nim umowa cywilnoprawna, wiążąca uprawnionego do rybactwa i dyrektora RZGW. / w naszym przypadku do roku 2024/.

 

B.           Kontrola prowadzonej gospodarki rybackiej.

Marszałek województwa przeprowadza co najmniej raz na 5 lat, oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prawidłowego prowadzenia gospodarki rybackiej w obwodzie. Ocena taka dokonywana jest na podstawie operatu rybackiego oraz dokumentacji rybackiej dla danego obwodu. ( w naszym przypadku obwodu rybackiego rzeki Warta nr 4 - zbiornik „Jeziorsko", obwodu rybackiego rzeki Warta nr 3, Grabia nr 2, Widawka nr 2 oraz Ner nr 2).

Obowiązkowo prowadzona dokumentacja gospodarki rybackiej zawiera bardzo szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych zarybień i połowów. Obejmuje ona księgi gospodarcze zawierające połowy i zarybienia dla każdego jeziora, rzeki lub zbiornika zaporowego oraz zestawienia roczne, zawierające sumaryczne zestawienia tych połowów i zarybień, zgodnie z prowadzonymi protokołami zarybień wód. Najistotniejszą konkluzją w sporządzonym na okoliczność takiej kontroli protokole jest stwierdzenie, czy uprawniony do rybactwa prowadził racjonalną i zgodną z operatem gospodarkę rybacką w obwodzie, czy też nie. To ostatnie stwierdzenie może skutkować cofnięciem prawa do użytkowania obwodu.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, jako organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, jest stroną umowy cywilnoprawnej, zawartej z uprawnionym do rybactwa ( Okręgiem PZW w Sieradzu). W ramach swoich umocowań odpowiada za prawidłową realizację zobowiązań uprawnionego do rybactwa określonych w tej umowie. W szczególności zgodności zarybień z operatem rybackim i ich zgodności z wysokością deklarowanych nakładów rzeczowo-finansowych. Z tego tytułu Dyrektor RZGW również prowadzi kontrole prowadzonych zarybień.

C.           Omówienie opinii do operatów rybackich na przykładzie operatu na obwód rybacki rzeki Warta nr 4 - zbiornik „Jeziorsko" oraz obwodu rzeki Warta nr 3 (w tym zbiornik „Smardzew" i „Próba").

Operat rybacki dla obwodu rybackiego rzeki Warta nr 4 - zbiornik „Jeziorsko" został w roku 2013 sporządzony przez prof. dr hab. Wiesława Wiśniewolskiego z Instytutu Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu. Operat ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Opiniujący Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pod kierownictwem prof. dr ha. Arkadiusza Wołosa. 

 

Cytat z opinii: „ Przedstawione w operacie rybackim założenia dotyczące zarybień i eksploatacji pogłowia ryb w obwodzie, są dostosowane do aktualnego stanu środowiska i ichtiofauny, zgodne z najnowszą wiedzą i zasadami sztuki rybackiej oraz obowiązującymi aktami prawnymi, regulującymi rybackie użytkowanie wód śródlądowych. Zasady gospodarki rybackiej zalecane w operacie są zgodne z najważniejszymi kryteriami racjonalnej gospodarki".

 

Operat rybacki dla obwodu rzeki Warta nr 3 ( w tym „Smardzew" i „Próba") został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Opiniujący Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, pod przewodnictwem prof. dr hab. Pawła Poczyczyńskiego.

 

Cytat z opinii: „ Zakres wprowadzonych zmian jest zgodny z obowiązującym prawem oraz konieczny wobec obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie. Planowane zarybienie kroczkiem karpia dla zbiorników „Smardzew" i „Próba" ( w dawkach 5 kg na 1 ha) jest zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzania gatunków uznanych za nierodzime. Zestaw gatunków oraz intensywność zarybień zostały zaprojektowane prawidłowo".

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (27)

 • tarantino Data dodania: 6 lat temu Oceń: 1 + / -

  Na smardzewie obowiazuje zakaz spiningowania? Dzisiaj 04,04 byłem tam na spacerze ,i widziałem kilku ze spiningami. Jak to jest?

 • Ryszard Data dodania: 6 lat temu Oceń: 16 + / -

  Również jestem ZA ZAKAZEM WĘDKOWANIA Z ŁÓDKI NA SMARDZEWIE! Sam spininguję i wiem że efekty z łodzi były by pewnie oszałamiające!!! ale nie oszukujmy się zbiornik jest za mały żeby robić to z łodzi!!! W momencie wyłapali by tam rybę jak ostatnio na Próbie! Rybki na Smardzewie już dostały po TYŁKU gdy łapali tam wszyscy którzy mieli wędkę! Woda niby NICZYJA więc ludzie zabierali co złapali (biedne 30 ki, mówię o szczupaczkach)
  Taka prawda! I pamiętajmy o tym żeby NIE ZABIERAĆ WSZYSTKIEGO CO ZŁAPIEMY NA MARDZEWIE TO POCIESZYMY SIĘ TYM ZBIORNIKIEM BARDZO DŁUGO!!! I nie będziemy musieli płakać że kaliszacy nie podpisali z nami porozumienia... Pozdrawiam no i ŻYCZĘ POŁAMANIA!!! Na rybie oczywiście Do zobaczenia nad wodą...

 • Gabriel Data dodania: 6 lat temu Oceń: 12 + / -

  Podobno jest jakaś inicjatywa aby pozbyć się sieci ze zbiornika Jeziorsko z tego co wiem to wychodzą wnioski na zebraniach sprawozdawczych kół do okręgu aby nie przedłużali umowy z gospodarstwem rybackim któremu niedługo kończy się umowa. Jeżeli wszystkie koła wyślą takie wnioski władze okręgu będą musiały coś z tym zrobić w końcu są to delegaci naszych kół i muszą się liczyć z naszym zdaniem.

 • Krzysiek P Data dodania: 6 lat temu Oceń: 16 + / -

  Koledzy solk i Marku - dajcież już spokój z tymi osobistymi prztyczkami /;-)
  Chodzi o dobro naszych wód i wspólne dbanie o nie i pogłowie ryb..
  Kolego caarivan - widże, że rozumiesz i widzisz to co ja nad wodą. Popieram zakaz spinningu i trolingu nad zb. Próba i Smardzew. I nie chodzi tu o żadne strefy ciszy czy zakaz pływania- Panowie tam za bardzo nie ma po czym..Przy dzisiejszym sprzęcie dorzucić idzie tam prawie wszędzie (szczególnie brodząc-a to nie jest zabronione) natomiast przy uzyciu sondy b.łatwo wydrenować z korytka ostatnie drapieżniki. Niech ryba też ma gdzie się schować, odpocząć i dojść do siebie po spięciu. To są za małe zbiorniki. Skupmy sie może nad utraconym praktycznie wędkarsko zb. Jeziorsko - porównać z Sulejowem aż się prosi..a tam i ryby są i pływać , spinningować, trolować można .tylko rybaków i siat nie ma. Tylko kormorany niestety już są.

 • solk Data dodania: 6 lat temu Oceń: 11 + / -

  Cel został osiągnięty.
  P.S Żałosne.

 • Owczarz Marek Data dodania: 6 lat temu Oceń: -11 + / -

  Rozwiń
 • solk Data dodania: 6 lat temu Oceń: 20 + / -

  Jak widać zainteresowanie jest. I faktycznie nie mam pojęcia o stronie, rzadko tu bywam, ale nie moja znajomość strony jest chyba powodem tej dyskusji. Kolega za to ma pojęcie o stronie i liznął trochę Broniewskiego, ale nie wie, że cytat z wiersza należy wziąć w cudzysłów. Inaczej to plagiat. Jak widać, nie wszyscy jesteśmy idealni. Najważniejsze, że informacja o zakazie wróciła na stronę.
  "Wystraszyła się ptaszyna...", nie "od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach". Cel został osiągnięty.

 • Owczarz Marek Data dodania: 6 lat temu Oceń: -20 + / -

  Rozwiń
 • solk Data dodania: 6 lat temu Oceń: 20 + / -

  Witam po raz kolejny - bo wypadało by się przywitać.
  Dziwi mnie ta reakcja, dlaczego po moim wpisie od razu sprawdził kolega jakie dane podałem przy rejestracji na stronie. Pytam - po co? Reszta kolegów wypowiadających się na tym forum nie ma możliwości sprawdzenia tych danych i nie ma z tym problemu. Czyżby coś szczególnie ubodło? Czuję się jak za starego ustroju - inwigilowany. Rozważę więc możliwość przedstawienia się przy jakimś kolejnym spotkaniu "face to face". Pozdrawiam.

 • Owczarz Marek Data dodania: 6 lat temu Oceń: -18 + / -

  Rozwiń
 • solk Data dodania: 6 lat temu Oceń: 20 + / -

  Cześć. Do Marek Owczarz.
  Wydaje mi się, że moje imię i nazwisko są najmniej istotne w tym wątku. Służą do czegoś? Są w czymś pomocne? Komentuję przy użyciu nicka, jak reszta uczestników. Cieszę się jednak, że udało się te "problemy natury technicznej" tak szybko rozwiązać.

 • Owczarz Marek Data dodania: 6 lat temu Oceń: -22 + / -

  Rozwiń
 • solk Data dodania: 6 lat temu Oceń: 20 + / -

  Witam Kolegów.
  Może warto by przenieść ten wątek na ogólnopolską stronę PZW i dać jakiś ciekawy tytuł? Cała polska brać wędkarska miałaby możliwość zobaczyć, jaki mamy "zgrany" zarząd okręgu! Ja również "zasięgnąłem języka" i faktycznie nikt nie miał pojęcia, że informacja o zakazie została zdjęta ze strony, i że to podobno Pan Prezes polecił usunąć ten wpis. To są jakieś kpiny, tym bardziej, że wszystkie komentarze były pozytywne! A może Pan Prezes też łowi za zaporą? Mam nadzieję, że wreszcie ktoś się w tym zarządzie ocknie, bo nam wędkarzom należą się jakieś wyjaśnienia w tej sprawie.
  PS. Przykro mi się zrobiło, jak się dowiedziałem, że nikt nie raczył poinformować naszych członków Zarządu o zdjęciu zakazu. Pozdrawiam.

 • emeryt Data dodania: 6 lat temu Oceń: 3 + / -

  Usunęli wpisy niewygodne i przedstawiające przykrą prawdę o sytuacjach na łowiskach. Macie niezłą zabawę z tym ,,jest- niema , jest-niema..." Więcej nie piszę bo mnie znowu wytną.

 • tarantino Data dodania: 6 lat temu Oceń: 3 + / -

  Dowiedziałem się ciekawej rzeczy na temat usunięcia artykułu o zakazie spiningowania za tamą, nikt z zarządu nie został o tym poinformowany ,prezes kazał usunąć artykuł bez konsultacji z innymi członkami,chłopaki ze straży rybackiej tez nic o tym nie wiedzą. Mamy super kompetentnych ludzi w okręgu ;) Brawo!!!
  To jak z tym zakazem? Jest, czy go nie ma ?
  Brawa dla prezesa!!!

 • tarantino Data dodania: 6 lat temu Oceń: 4 + / -

  Kolego carivan, na Próbie wolno łowić z łódki,i zawsze było wolno,nie wolno tylko spiningować i łowić na troling.

 • carivan Data dodania: 6 lat temu Oceń: 16 + / -

  Co do zbiornika Smardzew to bardzo dobrze że nie ma możliwości połowu z środków pływających i oby tak zostało, bo będzie to samo co na Próbie gdy nieopatrznie nie zakazano dwa lata temu połowu z środków pływających, mięsiarze wytłukli drapieżniki do reszty z tej wody. Próba przestała być atrakcyjna wędkarsko po tym roku z możliwością łowienia z łódki. Wędkarzo-mięsiarze nadoili się szczupaków i sandaczy wtedy i doprowadzili do takiego zubożenia w rybostanie tego zbiornika że szkoda gadać. Co do samej Próby to Zarządowi doradziłbym rozmowy z gmina Brzeźnio i jej władzami by można było swobodnie dojeżdżać samochodami do wody, bo to że wprowadzono taki zakaz jest żenujące. Nie wyobrażam sobie zostawienia samochodu na parkingu i maszerowania nad wodę z całym majdanem do zasiadki karpiowej. Nie każdy nad wodę jedzie tylko z jedną wędką, pudełkiem białych robaków i krzesełkiem by posiedzieć i połowić małe płotki. Ponadto Zarząd na walnym powinien podjąć stosowne zarządzenia o ustaleniu górnych limitów ochronnych dla szczupaka, sandacza, lina i karpia na każdej z wód jaką ma w swoim władaniu by chronić ryby jakie jeszcze zostały w wodach boi za kilka lat będą to pustynie wędkarskie jaką teraz jest Jeziorsko, spustoszone przez kłusowniczą działalność rybaków z Pęczniewa i stada kororanów jakie przylatują na zbiornik.

 • carivan Data dodania: 6 lat temu Oceń: 15 + / -

  Prawda jest taka że za zaporą na zbiorniku Jeziorsko od progu na odcinku 1 km powinien być całkowity zakaz połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 30 marca, wtedy było by to zasadne w kwestii ochrony ryb bo nie tylko spiningiści szarpią, widziałem jak ładnie na przepływankę cieli małe sandacze i leszcze za grzbiet ale samemu człowiek się nie odezwie bo można oberwać. Wezwać policję czy PSR, po co? skoro i tak nic to nie da albo wcale nie przyjadą albo nim przyjadą to kłusola co szarpie już nie ma, oficjalnie takiemu nic też nie zrobią bo na przepływankę łowi przecież. Jak pisałem powinien być tam wprowadzony całkowity zakaz połowu ryb od 1 stycznia do 30 marca. Co zaś do zbiornika Jeziorsko to pókiu pływają po nim rybacy z Pęczniewa to na racjonalną gospodarkę wodno-zarybieniową by owa woda była atrakcyjna wędkarsko nie ma co liczyć, siaty stoją wszędzie nawet w rezerwacie już rybacy je stawiają bo tam jeszcze na zbiorniku jest sporo ryby. Na tej wodzie powinien być całkowity zakaz odłowu gospodarczego ryb sieciami. Pamiętam czasy jak ten zbiornik powstawał z każdej strony brzegu gdzie by nie siadł można było złowić szczupaka, leszcza na ciężko, sandacza nocą na fileta, teraz można posiedzieć i popatrzę w taflę wody a kłusole z Pęczniewa pod nazwą oficjalna rybacy odławiają wszystko co wejdzie w sieci od niewymiarowych szczupaczków przez sandaczyki po białoryb, to co PZW Sieradz wpuszcza do zbiornika to oni wyłowią doszczętnie a przy tym jeszcze inne ryby jakie wejdą w zbiornik z rzeki. Kpina Panowie z tym zbiornikiem i Waszym jako PZW Sieradz zarządzaniem tym zbiornikiem.

  Stop dla wędkowania od 1 stycznia do 30 marca za zaporą

  Stop dla sieci i odłowów na zbiorniku

  Wtedy może za trzy, cztery lata ten zbiornik znów powróci przy racjonalnej gospodarce do dawnych czasów atrakcyjnych wędkarsko.

 • tarantino Data dodania: 6 lat temu Oceń: 2 + / -

  Do zarządu
  Podjęliście decyzje o zakazie spiningowania za tamą(słuszna decyzja),po 4 dniach zniesiono zakaz.
  Robicie z nas "Wędkarzy" idiotów?
  Słyszałem że decyzja o zakazie była podjęta na zebraniu,a decyzja o usunięciu?Z tego co wiem nie było zebrania,może się mylę? Słyszałem że prezes kazał usunąc.(plotka?)
  Może ktoś tą decyzję wytłumaczyć?
  "Albo się umie rządzić,albo sie nie umie rządzić,a jak sie nie umie to sie nie zabiera za to"
  Może czas zmienić zarząd...cały...

 • emeryt Data dodania: 6 lat temu Oceń: 4 + / -

  Zauważyłem że niektóre wpisy są usuwane, zwłaszcza te które przedstawiają sytuację jaka istnieje na Waszych łowiskach. Czasem prawda może zaboleć. Powinna jednak spowodować podjęcie działań nad poprawą sytuacji.

 • wedkarz2013 Data dodania: 6 lat temu Oceń: -51 + / -

  Rozwiń
 • Owczarz Marek Data dodania: 6 lat temu Oceń: 36 + / -

  Zarząd ma wiele zadań jak byś to ułożył :troska o płynność finansową Okręgu,rybostan wód,zadowolenie większości wędkarzy,zadowolenie grupy działaczy (którzy nie chcą zle ,to dobrze że komuś na czymś zależy) tylko uznali że już wszystko widzieli ,jezdzić nie ma po co albo czym .Na pewno ciężko to tak ułożyć aby wszystkim dogodzić.
  Kalisz troszkę wody ma ale nie jest tak mocny jak Mazowieckie czy Poznańskie.Jak się to ma do ogólnej nagonki wędkarzy(z 90% tak deklaruje) że jedna opłata na całą Polskę.Najlepiej zwalić winę na ZG PZW ale to ze względu na postawę okręgów odeszli od tego projektu.
  Co do pierwszego, w życiu nie spotkałem wędkarza który by spytał ile Okręg ma w kasie.Kasa którą nie może wydać na ryby bo jest pieprz...y operat.

  Co do porozumienia jak sama nazwa mówi można wyłączyć pewne zbiorniki np.Murowaniec .Pomyślcie Panowie o większości wędkarzy nie o swoich ulubionych łowiskach.

 • kotwica_86 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 61 + / -

  mjanek, W czyim imieniu piszesz MY ? Czy tych co zbierają składki w Murowańcu ? Cały czas , nawet na tej stronie, zapraszacie wędkarzy z Sieradza, Łodzi, do opłacenia składki u Siebie, może jeszcze rolkę żyłki , paczkę haczyków w prezencie. Tam Wam Sieradz nie przeszkadza, tam Ich nie obrażacie, tam są kochani? Tak ? Kasa, Kasa i jeszcze raz Kasa! Tak parszywej hipokryzji, z olbrzymią dozą chamstwa jak w twojej bazgraninie, jeszcze na tych stronach nie było. Nie zdajesz sobie sprawy jak szkodzisz swojemu Kołu.

 • wedkarz2013 Data dodania: 6 lat temu Oceń: -53 + / -

  Rozwiń
 • Owczarz Marek Data dodania: 6 lat temu Oceń: 45 + / -

  My, czyli kto?
  Ponad 12000 wędkarzy upoważniło Cię do takiej deklaracji ? Ty i garstka kolegów zastanowiliście się nad tym że gdyby wędkarze kaliscy łowili tylko na swoich wodach to sami sobie stworzycie taką konkurencję że miejsce na niedzielę będziesz zajmował w piątek.Kij ma dwa końce , nie wpuszczamy i nas nie wpuszczają.

 • mjanek Data dodania: 6 lat temu Oceń: -61 + / -

  Rozwiń
 • zdzislavo Data dodania: 6 lat temu Oceń: 58 + / -

  To takie dziwne ? Dlaczego mieliby podpisać z nami porozumienie jeżeli u nas już mało co pływa w wodach a jak widać u nich coś tam jeszcze można złapać skoro sporo osób z naszego okręgu tam wędkuje ,chyba przejrzeli na oczy i doszli do wniosku że nie będzie porozumienia dla kawałka rzeki za tamą gdzie panuje brud i mięsiarstwo (+ dla pzw Sieradz za wprowadzenie zakazu spiningowania) Dopóki gumofilce nie zrozumieją że wędkarstwo to nie sposób na pozyskiwanie pożywienia nie będzie przepławki na jeziorsku częstych kontroli ktoś nie zrobi porządku z rybakami na zbiorniku będzie tylko gorzej a za kilka lat będziemy pisać jaki to był świetny dzień na rybach bo się złowiło 2 uklejki a kolega to nawet okonia w wodzie widział.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy wędkarze z Okręgu Sieradzkiego są zainteresowani organizacją Zawodów Okręgowych Towarzyskich w Spinningu?
TAK
NIE
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin