Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Druki

1. PROTOKÓŁ Z KONSTYTUTYWNEGO POSIEDZENIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEG O I KOMISJI REWIZYJNEJ X
2. PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ X
3. PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO X
4. PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW POWOŁANEJ NA WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM X
5. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO X
6. INFORMACJA STATYSTYCZNA X
7. KARTA STARTOWA X
8. PROTOKÓŁ O STANIE GOTÓWKI X
9. PROTOKÓŁ ZAWODÓW PZW
10. PROTOKÓŁ Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA X
11. PROTOKÓŁ ZAWODÓW X
12. RAPORT FINANSOWY X
13. WYKAZ WRĘCZONYCH NAGRÓD X
14. ZESTAWIENIE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW X
15. ZESTAWIENIE WYNIKÓW - WIELOTUROWE X
16. ZESTAWIENIE WYNIKÓW JEDNOTUROWE - INDYWIDUALNE X
17. ANKIETA DELEGATA X
18. ARKUSZ SPISU Z NATURY X
19. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO X
20. PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ X
21. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA X
22. SPRAWOZDANIE ROCZNE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO X
23. WYKAZ WŁADZ KOŁA X
24. ZAŁOŻENIA DO PRELIMINARZA X
25. KARTA EWIDENCYJNA – DEKLARACJA CZŁONKA STRAŻY X
26. PROTOKÓŁ EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW OCHRONY I POŁOWU RYB X
27. SPRAWOZDANIE RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO X
28. WNIOSEK O WYDANIE KART WEDKARSKICH X
29. KARTA EWIDENCYJNA WĘDKARZA X
30. PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ X
31. PROTOKÓŁ Z OBRAD WANEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO X
32. WZÓR SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW X
33. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU X
34. LISTA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ X
35. WZÓR DELEGACJI X
36. SPECYFIKACJA SPRZEDANYCH ZNAKÓW WARTOŚCIOWYCH X
36. SPECYFIKACJA ZBIORNIKÓW X
37. ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU X