Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKREG PZW W ZAMOŚCIU W 2019 ROKU

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKREG PZW W ZAMOŚCIU W 2019 ROKU

 

OBWÓD RYBACKI RZEKI WIEPRZ - NR 1

obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Świnka w m. Bodaczów wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem odcinka w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego - wody górskie - zbiornik Jacnia i zbiornik Rudka - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA NIELISZ NA RZECE WIEPRZ - NR 3

obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od ujścia rzeki Świnka w m. Bodaczów do czoła zapory zbiornika Nielisz wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzeki Por - wody nizinne.

OBWÓD RYBACKI ZB. KRYNICE W ZLEWNI RZEKI WIEPRZ - NR 6

Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika Krynice. Obwód znajduje się w gminie Krynice.- wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI POR - NR 1

obejmuje wody rzeki Por na odcinku od jej źródeł do jej ujścia do zbiornika Nielisz oraz rzeki Gorajec od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Por, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych cieków. - od źródeł do jazu w m. Tworyczów, rzeka Gorajec - wody górskie - od jazu w m. Tworyczów do zbiornika Nielisz - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI BUG - NR 1

obejmuje wody rzeki Bug na odcinku od miejsca wstąpienia rzeki Bug w granice państwa w km 587+200 w rejonie wsi Gołębie do ujścia rzeki Ubrodownica wraz z wodami lewostronnych dopływów rzeki Bug oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzeki Huczwa - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI SOŁOKIJA-NR 1

obejmuje wody rzeki Sołokija na odcinku od źródeł do granicy państwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki wraz ze zbiornikiem Leliszka, Zagóra - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI RZECZYCA - NR 1

obejmuje wody rzeki Rzeczyca na odcinku od źródeł do granicy państwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI WARĘŻANKA – NR 1

obejmuje wody rzeki Warężanka na odcinku od źródeł do granicy państwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI HUCZWA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Huczwa od źródeł do jej ujścia do rzeki Bug wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki wraz z Kanałem Ulgi - Śluza - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI TANEW – NR 1

obejmuje wody rzeki Tanew na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Złota Nitka w m. Księżpol oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami zbiorników zaporowych: w rejonie m. Górecko Kościelne na rzece Szum, w m. Józefów na rzece Niepryszczka, w m. Majdan Sopocki na rzece Sopot, w m. Susiec na rzece Jelen i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Wirowa.

- od źródeł do ujścia rzeki Wirowa wraz z dopływami - wody górskie

- rzeki Sopot, Szum, Jeleń, Potok Łosiniecki, Nepryszka - wody górskie

- od ujścia rzeki Wirowa do ujścia rzeki Złota Nitka – wody nizinne

- zbiorniki Majdan Sopocki, Józefów , Górecko Kościelne, Sigły - wody nizinne

OBWÓD RYBACKI RZEKI TANEW –NR 2

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Tanew na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Złota Nitka w miejscowości Księżpol do jej ujścia do rzeki San oraz wody dopływów na tym odcinku

- rzeka Biała Łada od źródeł do mostu drogowego przy ul. Lubelska w Biłgoraju i rzeka Osa - wody górskie.

- od ujścia rzeki Złota Nitka do ujścia rzeki San w Ulanowie wraz z pozostałymi dopływami, oraz zbiornik Bojary - wody nizinne

 

Zbiorniki w obwodach rybackich:

Lp

Nazwa zbiornika

Pow.Ha

Miejscowość
Gmina

Koło PZW - opiekun

1.

Nielisz

834,00

Nielisz

Nielisz

Koło PZW Sum Nielisz, Roztocze Zamość, Kolejarz Zamość

2.

Krynice

39,70

Krynice

Krynice

Koło PZW Krynice, Padwa Zamość

3.

Majdan Sop.

19,20

Majdan Sop.
Susiec

Koło PZW Majdan Sop.

4.

Józefów

7,00

Józefów
Józefów

Koło PZW Józefów

5.

Rudka

6,70

Rudka

Zwierzyniec

Koło PZW Zwierzyniec

6.

Leliszka

5,10

Leliszka

Jarczów

Koło PZW Jarczów

7.

Sigły

5,70

Sigły

Aleksandrów

Koło PZW Józefów

8.

Górecko Kościelne

0,60

Górecko Kościelne

Józefów

Koło PZW Józefów

9.

Śluza Kanał Ulgi

1,10

Hrubieszów
Hrubieszów

Koło PZW Hrubieszów – Miasto

10.

Bojary

7,80

Biłgoraj
Biłgoraj

Koło PZW Biłgoraj Miasto, Czarna Łada

11.

Jacnia

6,00

Jacnia

Adamów

Koło PZW Jacnia

 

Wody nizinne ogólnodostępne:

Lp

Nazwa zbiornika

Pow. Ha

Miejscowość

Gmina

Koło PZW - opiekun

1.

Chomiczyzna

0,99

Wronowice
Werbkowice

Koło PZW Werbkowice

2.

Dąbrowa

1,72

Tyszowce

Tyszowce

Koło PZW Tyszowce

3.

Dulnik

0,60

Skierbieszów
Skierbieszów

Koło PZW Skierbieszów

4.

Mircze

1,13

Mircze

Mircze

Koło PZW Mircze

5.

Staw Kaśki

1,20

Izbica

Izbica

Koło PZW Izbica

6.

Wiszniów

1,49

Wiszniów
Mircze

Koło PZW Mircze

7.

Rogóźno – Staw Nr 3 NO-KILL

18,63

Rogóźno
Tomaszów Lub.

Koło PZW Tomasz Tomaszów Lub.

7.

Zalew Zamość – grobla wschodnia NO-KILL

18,20

Zamość

Zamość

Koło PZW Delfin Zamość
Koło PZW Nowa Osada Zamość

 

Zbiorniki wydzielone Okręgu PZW Zamość:

Lp

Nazwa Łowiska

Pow. Ha

Miejscowość
Gmina

Koło PZW - opiekun

1.

Dobużek

1,20

Dobużek
Łaszczów

Koło PZW Łaszczów

2.

Frampol

5,50

Frampol

Frampol

Koło PZW Frampol

3.

Gorzków

12,70

Gorzków Osada
Gorzków

Koło PZW Gorzków

4.

Młynki

5,20

Młynki

Bełżec

Koło PZW Bełżec

5.

Podlodów

5,00

Podlodów
Łaszczów

Koło PZW Ulhówek

6.

Rogóźno

18,63

Rogóźno

Tomaszów Lub.

Koło PZW Tomasz Tomaszów Lub.

7.

Staw Kościelny

3,70

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Koło PZW Zwierzyniec

8.

Stara Wieś

1,00

Stara Wieś
Mircze

Koło PZW Mircze

9.

Tarnogród

4,10

Tarnogród

Tarnogród

Koło PZW Tarnogród

10.

Zamość

18,20

Zamość

Zamość

Koło PZW Delfin Zamość
Koło PZW Nowa Osada Zamość

11.

Wereszyn

2,21

Wereszyn
Mircze

Koło PZW Mircze