Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

XXII MARATON BROWNING FEEDER EXTREME KOMUNIKAT Nr 1

Komunikaty | 2021-01-05 | Publikujący: Koło PZW Zamość ROZTOCZE

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Wędkarze Zarząd Koła PZW „ROZTOCZE” oraz Firma ZEBCO – EUROPE mają zaszczyt zaprosić na zawody wędkarskie :

XXII MARATON BROWNING FEEDER EXTREME”

 

1. TERMIN IMPREZY - 05 – 06.06. 2021 ROKU

 

2. MIEJSCE IMPREZY - ZBIORNIK NIELISZ

 

3. PROGRAM IMPREZY:

 

05.06.2021 ROKU /SOBOTA/

 

5.00 – 7.00 Przyjazd ekip, śniadanie

7.00 Otwarcie zawodów /działka przy zaporze/

7.10 – 7.30 Losowanie stanowisk, wydanie suchego prowiantu. Losowania dokona

jedna osoba wytypowana przez zawodników !!!!!!!!!!!!

7.30 – 10.00 Wyjazd na stanowiska – przygotowanie

Rozpoczęcie łowienia ryb

15.00– 17.00 Przerwa obiadowa – odbiór obiadów z wyznaczonych punktów

18.00 – 20.00 I ważenie ryb – obowiązkowe !!!!!!

 

 

06.06.2021 ROKU /NIEDZIELA/

 

10.00 Zakończenie łowienia

10.00 – 11.30 II ważenie ryb

13.00 - 14.30 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

13.15 Wspólna biesiada,

15.00 Zakończenie imprezy

 

4. UCZESTNICY:

W zawodach uczestniczą 3-osobowe drużyny Kół Wędkarskich, Klubów, Zakładów Pracy itp. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

 

5. KLASYFIKACJA:

a/ drużynowa

b/ indywidualna

c/ na największą rybę zawodów.

 

6. ZASADY PUNKTACJI:

UWAGA ZMIANA !!!!!!!

Teren zawodów zostanie podzielony na 6 równych 11 drużynowych sektorów.

 

a/ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – suma punktów - zajętych miejsc przez zawodników z drużyny w sektorze /najniższa suma punktów daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/. Przy równej ilości punktów wyższe miejsce daję łączna waga ryb wszystkich zawodników z drużyny. W przypadku równej wagi ryb trzech zawodników wygrywa drużyna, w której znajduje się największy wynik indywidualny.

b/ KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – punkty – zajęte miejsce w sektorze/największa waga ryb daje zwycięstwo w tej klasyfikacji w podziale na sektory/.

c/ NAJWIĘKSZA RYBA - wagowo

d/ Nagrody niespodzianki

 

7. RYBY:

Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie z wymiarami ochronnymi zawartymi w RAPR i nie objęte okresem ochronnym. Z tym, że do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 25 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku nie jest większy. Wyjątek stanowi leszcz, który zaliczany jest do punktacji bez względu na wymiar.

 

8. METODY POŁOWU:

Zawodnicy mogą łowić na 1 wędkę metodami:

- spławikową

- gruntową.

 

9. SĘDZIOWANIE:

a/ Każda ryba złowiona, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do ważenia powinna być zgłoszona zawodnikowi z sąsiedniej drużyny.

b/ Organizatorzy w przypadku wątpliwości zastrzegają sobie prawo wypatroszenia ryb przy ważeniu celem sprawdzenia czy nie zostały wypchane – dociążone. W przypadku stwierdzenia dociążania ryby drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

c/ Dyskwalifikacja drużyny może nastąpić w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach.

 

10. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ZAWODÓW:

Zawodnik może zejść z łowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu, lub po poinformowaniu sąsiedniej drużyny z podaniem powodu i czasu nieobecności. Zejście ze stanowiska skutkuje wyciągnięciem zestawu z wody. Niedopuszczalne jest pozostawienie wędki z zarzuconym zestawem przez zawodnika opuszczającego stanowisko pod nadzorem pozostałych członków drużyny.

Zawodnicy mogą korzystać z namiotów, na stanowiska mogą wejść kierownicy ekip, sędziowie, organizatorzy. Kierownicy ekip mogą pomagać drużynie we wszystkich czynnościach za wyjątkiem łowienia i nęcenia ryb. Połów ryb odbywa się z brzegu, brodzenie i wejście do wody dozwolone jest do czasu rozpoczęcia zawodów celem przygotowania stanowiska. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wchodzenie do wody celem podebrania ryby. W przypadku przybycia na stanowisko kibiców, rodzin, przyjaciół itp. należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. W trakcie trwania zawodów, wjazd jakichkolwiek pojazdów w pobliże stanowiska drużyny z osobami wymienionymi wcześniej za wyjątkiem pojazdów organizatora będzie traktowany jako ciężkie naruszenie regulaminu zawodów i będzie skutkowało dyskwalifikacją całej drużyny. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie sprzętu do wywożenia zanęt i zestawów. Dopuszcza się używanie wszelkich urządzeń do sondowania łowiska oraz markerów. Drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku. W trakcie odprawy przedstawiony zostanie sposób zagospodarowania śmieci.


W wyniku pandemii koronawirusa organizatorzy zdecydowali o zminimalizowaniu kontaktów. W związku z tym przewiduje się 2 godzinną przerwę obiadową od godziny 15.00 – 17.00 w sobotę celem odbioru cateringu przez przedstawiciela drużyny z wyznaczonych wcześniej punktów (4-6 miejsc wyznaczonych przez organizatora). W przypadku ogłoszenia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią organizator przedstawi je w kolejnych komunikatach.

 

11. KOSZTY:

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Startowe w wysokości : 

900,00 złotych od drużyny

150,00 złotych od osoby towarzyszącej


Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe: Polski Związek Wędkarski Okręg w Zamościu ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość


Bank Pekao S.A. I Oddział w Zamościu 84124028161111000040153573 z dopiskiem XXII MARATON. W opisie przelewu należy podać nazwę drużyny.


Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk. Organizator zastrzega sobie umieszczenie drużyn reprezentujących organizatora na liście do losowania o numerach 10,20, 30. Do dyspozycji sponsora pozostawia się 5 miejsc (drużyn).


Po wpłaceniu startowego przez 50 drużyn organizator niezwłocznie opublikuje listę startową na stronie internetowej PZW Zamość w komunikacie Nr 2. Po publikacji listy 50 drużyn kolejne wpłaty proszę uzgadniać telefonicznie ( 722 200 600).


W przypadku wycofania się drużyny po dniu 21.05.2021 roku organizator może zwrócić startowe pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku startowe nie podlega zwrotowi.


UWAGA : w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane.

 

12. NAGRODY:

Wartość nagród powyżej 50 000,00 złotych Dodatkowo puchary, dyplomy, nagrody, niespodzianki i gadżety dla wszystkich uczestników zawodów. Wykaz nagród i sponsorów zostanie podany w odrębnym komunikacie .


- Klasyfikacja drużynowa
 : nagrodzonych zostanie 6 drużyn – zwycięzców sektorów,


- Klasyfikacja indywidualna
 : nagrodzonych zostanie 6 zawodników – zwycięzców sektorów,


- Największa ryba
 – zawodnik, który złowi największą rybę /wagowo/,


- Nagrody losowane :


1. Nagroda o wartości 2000 zł – z pośród 6 zawodników, którzy zajęli 2 miejsca w sektorze,


2. Nagroda o wartości 1500 zł – z pośród 6 zawodników, którzy zajęli 3 miejsca w sektorze,


3. Ponton Kolibri – losowany – z pośród wszystkich zawodników obecnych na uroczystości zakończenia zawodów.

 

13. SPRAWY RÓŻNE:

Organizatorzy zapewniają suchy prowiant , posiłki ciepłe z kuchni polowej, napoje ciepłe i chłodzące, potrawy grillowane i piwo na zakończenie zawodów. Ubezpieczenie zawodników z poza Okręgu PZW Zamość na koszt własny. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu pod namiotem lub wiatą na działce PZW przy zaporze od piątku 04.06.2021 r.


Zobowiązuje się zawodników do posiadania minimum 2 siatek do przechowywania złowionych ryb !!!!!!!!!!!!!


W sprawach nieregulowanych zastosowanie mają: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Okręgu PZW Zamość i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.


Ryby złowione pozostają do dyspozycji Organizatorów. W przypadku chęci zatrzymania ryb z gatunku leszcz przez zawodników po 2 ważeniu organizatorzy proszą o wcześniejszą informację. Zgodnie z Uchwałą ZO PZW w Zamościu leszczy złowionych na zbiorniku Nielisz nie wolno z powrotem wpuszczać do wód tego zbiornika!!!!!!!


W przypadku braku możliwości zorganizowania zawodów w terminie 5-6 czerwca 2021 roku ustala się termin rezerwowy na 21-22 sierpnia 2021 r !!!!!!!!

 

14. PATRONAT MEDIALNY : Wiadomości Wędkarskie, Tygodnik Zamojski.


15.INFORMACJE:

W Salonie Wędkarskim „SALMO” ul. Legionów 6, 22-400 Zamość

tel.: 722 200 600 lub salonsalmo@wp.pl

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (2)

  • Kotomysz5 Data dodania: 1 miesiąc temu Oceń: 1 + / -

    doris5

    Witam, coś długo każecie czekać na opublikowanie listy uczestników. Czyż by było aż tyle wpływów jednocześnie ??? Czekamy na publikację z utęsknieniem.

  • wiater Data dodania: 1 miesiąc temu Oceń: 0 + / -

    Proszę o uzgadnianie wpłat. Na dzisiaj mamy 59 drużyn. Tel. 722200600. Pozostało 7 wolnych miejsc !!!!!