Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

III Maraton Wędkarski Zb. Wereszyn

Aktualności | 2021-07-12 | Publikujący: Koło PZW Mircze

III MARATON WĘDKARSKI

Zarząd Koła PZW w Mirczu zaprasza na zawody wędkarskie :

1. TERMIN IMPREZY    - 28.08. – 29.08.2021 ROKU

 

2. MIEJSCE IMPREZY  - ZBIORNIK WERESZYN         

 

3. PROGRAM IMPREZY:

28.08.2020 ROKU /SOBOTA/

 

8.00 - 9.00           Przyjazd drużyn

9.00 - 9.30           Losowanie stanowisk, Losowania dokona osoba wytypowana przez organizatora

9.30 - 10.00         Przejazd na stanowiska – przygotowanie

10.00                  Rozpoczęcie łowienia

15.00 - Obiad

17.00 - 19.00       I ważenie ryb

20.00 - Kolacja

29.08.2020 ROKU /NIEDZIELA/

5.00 II ważenie ryb

10.00                   Zakończenie łowienia

10.00 - 10.30       III ważenie ryb

10.30 -      Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

4. UCZESTNICY:

Koło PZW Mircze zaprasza do udziału w zawodach 2-osobowe drużyny po uiszczeniu wpisowego. W pierwszej kolejności do zawodów zostaną dopuszczone drużyny składające się wyłącznie z członków koła PZW Mircze. W przypadku gdy zostaną wolne miejsca na liście startowej do startu zostaną dopuszczone inne drużyny zgłoszone do zawodów w podanym terminie wg kolejności zgłoszeń po wniesieniu wpisowego do dnia 05.08.2021 r. Zgłoszenia indywidualne nie będą  przyjmowane. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat. Uwaga – każda ze zgłaszanych drużyn podaję nazwę drużyny.

 

5. KLASYFIKACJA:

a/ drużynowa miejsca 1- 3

b/ indywidualna miejsca 1 – 3

c/ na największą rybę zawodów (w zależności od gatunku do decyzji organizatora).

 

6. ZASADY PUNKTACJI:

 

a/ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – suma punktów - zajętych miejsc przez zawodników z drużyny /najniższa suma punktów daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/

b/ KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – łączna waga ryb /największa waga ryb daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/

c/ NAJWIĘKSZA RYBA – waga ryby

d/ Nagroda niespodzianka – losowane nagrody spośród uczestników imprezy.

 

7. RYBY:

Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie z wymiarami ochronnymi zawartymi w RAPR  i nie objęte okresem ochronnym. Z tym, że do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 20 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku  nie jest większy. Wyjątek stanowi leszcz, który zaliczany jest do punktacji bez względu na wymiar.. METODY POŁOWU:

Zawodnicy mogą łowić na 2 wędki metodami:

- spławikową

- gruntową

- na „żywca” – złowionego w zbiorniku w dniu zawodów i zgłoszonego sędziom.

 

9. SĘDZIOWANIE:

a/ Każda ryba złowiona, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do ważenia powinna być zgłoszona zawodnikowi z sąsiedniej drużyny.

b/ Organizatorzy w przypadku wątpliwości zastrzegają sobie prawo wypatroszenia ryb przy ważeniu celem sprawdzenia czy nie zostały wypchane – dociążone. W przypadku stwierdzenia dociążania ryby drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

c/ Dyskwalifikacja  drużyny może nastąpić również w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach.

 

10. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ZAWODÓW:

Zawodnik może zejść z łowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu, lub po poinformowaniu sąsiedniej drużyny z podaniem powodu i czasu nieobecności. Zejście ze stanowiska skutkuje wyciągnięciem zestawów z wody. Dopuszczalne jest pozostawienie wędek z zarzuconymi zestawami przez zawodnika opuszczającego stanowisko pod nadzorem pozostałych członków drużyny. Drużyny wędkujące przy grobli nie mogą dokonywać wynoszenia zestawów po grobli i zarzucania z grobli – taki sposób połowu oznaczać będzie złamanie regulaminu i dyskwalifikację drużyny).

Zawodnicy mogą korzystać z namiotów, na stanowiska mogą wejść tylko sędziowie i organizatorzy. Połów ryb odbywa się z brzegu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wchodzenie do wody celem podebrania ryby. W przypadku przybycia na stanowisko kibiców, rodzin, przyjaciół itp. należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. W trakcie trwania zawodów, wjazd jakichkolwiek pojazdów w pobliże stanowiska drużyny z osobami wymienionymi wcześniej za wyjątkiem pojazdów organizatora będzie traktowany jako naruszenie regulaminu zawodów  i będzie skutkowało dyskwalifikacją całej drużyny. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie sprzętu do wywożenia zanęt i zestawów. Drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku. W trakcie odprawy przedstawiony zostanie sposób zagospodarowania odpadów. Przypominamy o zachowaniu środków bezpieczeństwa nad wodą.

11. KOSZTY:

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Startowe w wysokości :  200,00 złotych  od drużyny

Wpłaty należy dokonywać na konto PBS o/Mircze 22 9603 1016 2001 0000 0332 0001 z dopiskiem III MARATON do dnia 31.07.2021. Kolejność dokonanych wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk. Organizator zastrzega sobie umieszczenie drużyny reprezentującej organizatora na liście do losowania o numerze 10.

 

Po wpłaceniu startowego przez 25 drużyn organizator opublikuje listę startową.

 

W przypadku wycofania się drużyny po dniu 31.07.2021 roku organizator może zwrócić startowe pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku startowe nie podlega zwrotowi.

 

 

12. NAGRODY:

Puchary, nagrody rzeczowe, nagroda niespodzianka losowana spośród wszystkich startujących.


13. SPRAWY RÓŻNE:

Organizatorzy zapewniają posiłki z grilla, obiad, napoje chłodzące.

 

14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają: Regulamin Amatorskiego Połowu

Ryb i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

15. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad rozgrywania zawodów

wędkarskich w czasie zagrożenia pandemią i podpisania stosownych oświadczeń.

 

 

 

 

Ilość miejsc ograniczona do 25 drużyn.  

 

Organizatorzy

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.