Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dekalog Wędkarza

wędkarz

I

Będziesz szanował ryby jako stworzenia Boże i piękny lud wodny.

II
Będziesz ułatwiał im spokojny żywot, dbał o ich rozmnożenie, bronił je przed
wszelkiego rodzaju szkodnikami i krzywdą płynącą z chciwości i głupoty ludzkiej.

III
Będziesz nie tylko wiernym wykonawcą praw przepisów ochronnych,
ale dobrowolnym strażnikiem i poplecznikiem, dbając, aby nikt ich nie przestępował.

IV
Będziesz łowił ryby w sposób możliwie najdelikatniejszy, nie zadając im
zbędnych cierpień, będziesz je łowił tylko dla sportu, dla poznania ich życia i obyczajów,
nie zaś dla napełnienia torby.

V
Pamiętaj, nie to cię wyróżnia od innych wędkarzy, jakie ryby łowisz, ale jak je łowisz,
wiesz bowiem przecie, że można łowić łososia z powodzeniem, ale brzydko,
nader zaś pięknie nawet płotkę.

VI
Nie będziesz dążył do tego, aby złowić jak najwięcej ryb, ale jak największe okazy
w każdym gatunku i to w warunkach wymagających od ciebie wysokich zalet sportowych.

VII
Pamiętaj, że wędkarstwo jest sztuką wymagającą umiejętności czytania w wodzie
i długoletniej wprawy, dlatego też bądź wolny od jednostronności i zarozumialstwa
sportowego, chętny do uczenia się od innych, wytrwały w obserwacjach i doświadczeniach.

VIII
Ze złowioną rybą będziesz postępował rozumnie i po rycersku: zwrócisz jej wolność,
jeśli zdobyłeś ją łatwo, jeśli nie jest okazem godnym zabrania jej do torby, a broń Boże
nie zatrzymasz jej nigdy, jeśli przypadkiem złowiłeś ją w czasie ochronnym lub jeśli nie ma
wymiarów przepisanych prawem lub regulaminem towarzystwa, do którego należysz.

IX
Pamiętaj, że nie sam lubisz i chcesz łowić ryby, ale że należysz do wielkiej rodziny wędkarskiej;
nie przeszkadzaj więc innym w łowieniu, bądź chętny do usług i pomocy koleżeńskiej,
dbały o dobro i rozwój zarówno własnego towarzystwa, jak i wszystkich bratnich
stowarzyszeń wędkarskich.

X
Pamiętaj, że wędkarz powinien się cieszyć szacunkiem rybaków zawodowych, uznaniem właścicieli
i dzierżawców wodnych, być uważanym przez wszystkich za bezinteresownego sportowca,
miłośnika i opiekuna przyrody wodnej.

Dr Stefan Olszewski