Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dane kontaktowe

NAZWA:
Koło PZW
WOJEWÓDZTWO:
podlaskie
MIEJSCOWOŚĆ:
Białowieża
ADRES:
gen.Aleksandra Waszkiewicza 114
KOD:
17-230
PREZES:
Grzegorz Orzechowski
692594070
VICE PREZES:
Jaroslaw Mojsiejuk
694228936
SKARBNIK:
Krzysztof Samocik
692529484
SEKRETARZ KOłA:
Walenty Leoniuk
CZłONEK ZARZąDU KOłA:
Andrzej Waszkiewicz
PRZEWODNICZąCY KOMISJI REWIZYJNEJ KOłA:
Jan Owerczuk
CZłONEK KOMISJI REWIZYJNEJ KOłA:
Jan Micun
CZLONEK KOMISJI REWIZYJNEJ KOLA:
Tomasz Androsiuk
PRZEWODNICZąCY SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Sławomir Kropiwnicki
Z-CA PRZEWODNICZąCEGO SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Lucjan Krasowski
SEKRETARZ SąDU KOLEżEńSKIEGO:
Mikołaj Siemieniuk
RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOłA:
Grzegorz Orzechowski
DELEGAT NA OKREGOWY ZJAZD DELEGATóW:
Jarosław Mojsiejuk

Zdjęcia z galerii