Okręg PZW Białystok
https://www.pzw.org.pl/bialystok

Aktualności

Jesienne zarybianie

Biuro Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku informuje, że w dniu 5 listopada br. odbędzie się zarybienie zbiorników w Choroszczy i  Krynkach. Zarybione zostaną również starorzecza Narwi w obwodzie nr 4.

W dniu 6 listopada br. planowane jest zarybienie zalewu Siemianówka oraz zbiorników w Gródku i Kuźnicy Białostockiej.