Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Dojazdy do jezior 2013r.

POROZUMIENIE

 

Spisane dnia 23.05.2013r. między Nadleśniczym Nadleśnictwa Człopa mgr inż. Wiesławem Kaczmarkiem, a Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w Człopie reprezentowanym przez Prezesa Ryszarda Kacprzaka . dotyczące udostępnienia do przejazdu dróg leśnych i miejsc postoju dla pojazdów członków PZW na terenie Nadleśnictwa Człopa.

 

Wyznacza się następujące miejsca postoju i dróg dojazdowych:

•1.                  Jezioro Młyński Staw   PZW

 • miejsce postoju nr l - oddział 76 b leśnictwo Raczyk- dojazd z drogi krajowej K22 drogą gminną wzdłuż zabudowań.

•2.                  Jezioro Zamieć

 • miejsce postoju nr 2 - oddział 342 d leśnictwo Przelewice- dojazd do miejscowości Szczuczarz drogą polną w kierunku miejscowości Przelewice. dalej w prawo przez oddział 318.

•3.                  Jezioro Krzywe

 • miejsce postoju nr 3 - oddział 362 b leśnictwo Przelewice- dojazd za miejscowością Szczuczarz w lewo w kierunku Pestkownicy przez oddziały 320. 320A.

•4.                  Jezioro Linowe   PZW

 • miejsce postoju nr 4 - oddział 302 g leśnictwo Przelewice- dojazd za miejscowością Dzwonowe w kierunku Gorzowa Wlkp w lewo drogą polną.

•5.                  Jezioro Leśne Duże (Rodram Duży)  PZW

 • miejsce postoju nr 5 - oddział 298 c leśnictwo Przelewice- dojazd za Człopa w lewo w kierunku miejscowości Przelewice przez oddziały 292. w oddziale 294 w prawo.

•6.                  Jezioro Załom

 • miejsce postoju nr 6 - oddział 218 j leśnictwo Borowik, pole biwakowe - dojazd w miejscowości Załom w kierunku jeziora- po uprzednim uzgodnieniu z dzierżawcą.
 • miejsce postoju nr 7 - oddział 216 k leśnictwo Grodzisko- dojazd w miejscowości Załom do jeziora i dalej w lewo przez oddział 217.

•7.                  Jezioro Dłuskowo

 • miejsce postoju nr 8 - oddział 286 d leśnictwo Dziczą- dojazd w miejscowości Dzwonowo w kierunku miejscowości Dłusko i dalej w prawo do jeziora.
 • miejsce postoju nr 9 - oddział 296 c leśnictwa Jeleni Róg- dojazd w miejscowości Dzwonowo do miejscowości Dłusko i dalej wzdłuż jeziora w prawo.

•8.                  Jezioro Kochlin Duży   PZW

 • miejsce postoju nr 10 - oddział 282 b leśnictwo Dziczą dojazd w miejscowości Dzwonowo w prawo do jeziora.
 • miejsce postoju nr 11- oddział 233 o leśnictwo Dziczą- dojazd w miejscowości Dzwonowo do plaży.

•9.                  Jezioro Szczuczarz

 • miejsce postoju nr 12 - - oddział 303 f leśnictwa Jeleni Róg- dojazd za miejscowością Szczuczarz w kierunku Gorzowa Wlkp, zjazd z szosy w prawo do jeziora.
 • miejsce postoju nr 13 - oddział 311 a leśnictwa Jeleni Róg - dojazd za miejscowością Szczuczarz w kierunku Gorzowa Wlkp, za jeziorem w prawo dalej przez oddziały: 308,309,310.

•10.              Jezioro Pniewo

 • miejsce postoju nr 14 - oddział l a leśnictwo Zamkowy Las - dojazd za miejscowością Człopa w kierunku Tuczna na granicy nadleśnictw Człopa- Tuczno zjazd z szosy w prawo do jeziora.
 • miejsce postoju nr 15- oddział 3 a leśnictwo Zamkowy Las - dojazd za miejscowością Człopa w kierunku Tuczna na granicy nadleśnictw Człopa- Tuczno zjazd z szosy w prawo do jeziora i drogą wzdłuż jeziora.

Na drogach dojazdowych postój i parkowanie jest zabronione. Poruszanie się po drogach dojazdowych oraz parkowanie w wyznaczonych miejscach możliwe jest tylko z aktualnym zezwoleniem w celu dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 • Oznakowania dróg dojazdowych i miejsc postoju dokona PZW- niezwłocznie.
 • Zarząd Koła zobowiązuje się do rozpropagowania porozumienia wśród członków PZW.
 • Integralną częścią porozumienia są mapki sytuacyjne ( 10 załączników ).
 • Porozumienie spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla

 l/ Zarząd Okręgu PZW w Pile

2/ Zarząd Koła PZW w Człopie

 3/ Nadleśnictwa Człopa.

 •  Traci moc porozumienie z dnia 20 czerwca 2001 r.

Mapki znajdziesz na nszej drugiej stronie.  Wystarczy kliknąć na link do strony i otwożyć odpowiedni załącznik z mapką dojazdową

 http://www.pzwczlopa.wedkuje.pl/media/kolo,kolo-pzw-czlopa,0,8060,540.html

Jeżeli są jakieś problemy z otwarciem pliku z mapkami to piszcie na adres e-mail: pzwczlopa@wp.pl Na pewno prześlę wam mapki z dojazdami do jezior obowiązującymi od 23-05-2013r.

Pozdrawiam Mirek