Tweety na temat @pzworgpl

Szkółka wędkarska

Panel logowania Rejestracja konta Przypomnienie hasła

Encyklopedia wędkarska

Bakterie

Drobnoustroje zasiedlające praktycznie wszystkie biocenozy Ziemi. Są reducentami.

Królestwo bakterii dzieli się na dwa podkrólestwa.

1. archebakterie (Archaebacteria)-zwane również archeanami , to oddzielna linia ewolucyjna bakterii. Zasiedlają środowiska ekstremalne z których czerpią energię oraz pożywienie. Występują w solankach (halofile), gorących i kwaśnych źródłach (termoacydofile), ściekach. Kształt komórki - kula lub pałeczka. Ściany komórkowe nie zawierają mureiny a budowa rybosomów, rRNA i enzymów wykazuje podobieństwa do tychże w komórkach jądrowych.

2. bakterie właściwe (Eubacteria)- tworzą wiele linii rozwojowychi stąd ich grópy są różnie klasyfikowane. Pod względem kształtu komórki rozróżniamy:

 • -ziarniaki (Cocus)
 • -dwoinki (Diplococus)
 • -paciorkowce (Streptococus)
 • -gronkowce (Staphylococus)
 • -pakietowce (Sarcina)
 • -bakterie cylindryczne
 • -pałeczki (Bacterium)
 • -laseczki (Bacillus)
 • -maczugowce (Corynebacterium)
 • -bakterie spiralnie skręcone
 • -przecinkowce (Vibrio)
 • -śrubowce (Spirillum)
 • -krętki (Spirochaeta)
 • -bakterie rozgałęzione
 • -prątki (Mycobacterium)
 • -promieniowce-nici (Actinomyces)

Występuje wiele, różnych podziałów bakterii, odnoszących się do właściwości tych organizmów na barwienie,środowisko występowania, pobierany pokarm , źródła czerpanej energii, i wiele innych jeszcze właściwości. Bakterie są najważniejszymi dla obiegu materii w biosferze organizmami, biorąc udział w jej dekompozycji i wiązaniu pierwiastków. Wchodzą w liczne symbiozy z różnymi organizmami kostruktywnie współistniejąc, bądź wpływają na ich degradację i rozpad, stając się patogenami.

Żródło: Encyklopedia Wędkarska