Tweety na temat @pzworgpl

Szkółka wędkarska

Panel logowania Rejestracja konta Przypomnienie hasła

Encyklopedia wędkarska

Stornia

Ryba z gatunku plastugokształtnych

Stornia ma asymetryczne, bocznie spłaszczone ciało, przy czym najczęściej prawa strona jest górą, a lewa dołem. Larwy storni mają jeszcze kształt symetryczny.P o 50 dniach życia  pelagicznego zmienia się ich normalna pozycja. W miarę rozwoju stornia traci pęcherz pławny ,cała głowa przemieszcza się tak, że paszcza znajduje się na bokach, a oczy pozornie usytuowane są za przednią krawędzią głowy. Dorosłe flądry leżą najczęściej na lewejstronie, tylko 1|3 na stronie prawej.Ciało pokryte jest płytkami kostnymi i dwoma typami łusek. Stornia odbywa tarło od lutego do maja na głębokości 20-40m.

Żródło: Encyklopedia Wędkarska