Polski Związek Wędkarski

Nasze PZW => Ogólne => Wątek zaczęty przez: henryk_p w October 25, 2019, 21:32:11 PM

Tytuł: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 25, 2019, 21:32:11 PM
Wiewiórki które dzisiaj z Warszawy leciały do Jeleniej Góry takie wieści niosły.Niedawno wybrany Prezes ZO we Wrocławiu oraz Zarząd Okręgu został zawieszony na wniosek Przewodniczącego GKR który był na inspekcji wraz główną księgową ZG oraz  jeszcze jedna osoba funkcji nie pamiętam,otóż ta komisja znalazła jakieś nieścisłości dotyczących środków trwałych które są w posiadaniu ZO,czytając protokół z inspekcji brak jest jakichkolwiek sugestii lub zaleceń w stosunku do ZO we Wrocławiu a jest raczej niedopatrzenie działu księgowości ZO.Okręg we Wrocławiu w mojej ocenie /nie jestem członkiem ZO we Wrocławiu/trafił w poprzedniej kadencji na reformatorów którzy doprowadzili okręg do problemów finansowych/na koniec kadencji na minusie ok.700tys./po roku nowej kadencji nowy Zarząd ZO wyprowadził okręg z tarapatów finansowych,ten okres jet dobrze opisany na forum "Wilk zawinił kozę powiesili"finał niektórzy członkowie Prezydium ZO zostali ukarani naganą.Nadzwyczajny Zjazd nowy Prezes i po pół roku tenże Przew GKR składa wniosek do ZG i wynikiem jest zawieszenie władz Okręgu we Wrocławiu, teraz przyjedzie komisarz z nadania ZG okręg poniesie koszty tak na oko od 50 do 70 tys. zł. to tylko 7 ton karpia w waszych wodach nie będzie.I jeszcze jedno GKR pod wodzą swojego przewodniczącego w ub.roku prowadził kontrolę za poprzednią kadencję /od września ub.roku do marca tego roku/do tej pory brak protokołu z tej kontroli szacuję że koszt poniesiony to ok.200 do 400 tys. zł.Działacze Wrocławscy uważajcie bo za waszą pracę społecznika dostaniecie porządnego kopniaka a nie pochwałę od obecnych władz.Uważajcie macie w swoim gronie więcej sygnalistów /nie napiszę kapusiów/ a oni mają posłuch na szczeblach władzy.
Pozdrawiam wszystkich Członków i działaczy w Okręgu Wrocławskim Henryk Pokrzywa 
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 27, 2019, 12:24:07 PM
????
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 30, 2019, 18:51:56 PM
Mam dzisiaj wieści bo widzę że ZG nie chwali się jakie zmiany od dzisiaj obowiązują w waszym okręgu.Z nadania ZG rządzi były v-ce prezes d/s ochrony i zagospodarowania w poprzedniej kadencji który nie otrzymał absolutorium na ostatnim Zjeżdzie ZO.Według mnie będąc w poprzedniej kadencji  w kierownictwie ZO współrządził okręgiem doprowadzając do finansowej dziury to czy dziś kiedy okręg jest w dobrej kondycji finansowej nie będzie powtórki z rozrywki? a zatem czy to jest logiczne? czyżby ci co kręcili lody chcą powrotu do władzy tylko dlaczego?jaki interes ma w tym ZG.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: kaprys27 w November 06, 2019, 23:35:55 PM
skoro zawieszony parę dni temu ZO  z finansowego  dołka zrobił górkę to nie ma czego sie dziwić ze GÓRA chce usiąść na jej czubku ...  Pół roku zawieszenia wystarczy pełnomocnikowi by na rozkaz góry posprzedawać to co jest do sprzedania i co przynosi zyski ...później odwieszą ZO bo powiedzą ze się pomylili ...
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w November 12, 2019, 19:01:59 PM
Ustosunkuję się do wpisu z ubiegłego roku, nawiązując do obecnych wydarzeń
Na zjeździe w Spale,   prezes Rudnik w wystąpieniu przedstawił prezentację, PROGRAM WYBORCZY

" Kandydując na Prezesa ZG PZW zamierzam wspólnie z  NOWO WYBRANYM ZARZĄDEM:

1. Zachować procedury demokratyczne wynikające ze Statutu i zwyczajów.

2. W decyzjach kierować się zasadą bezstronności.

3. Wspierać i udzielać pomocy okręgom.

4. Skutecznie realizować " przedzjazdowy program" i Uchwały Zjazdu.

5. Szukać nowych rozwiązań w kierowaniu Związkiem.

6. Szanować wszystkich działaczy. "

A teraz po kolei. Zarząd Główny najpierw udziela kary nagany kilku osobom z Prezydium (2018r.), odbywają się nowe wybory i tworzy się Zarząd. Obecnie ZG zawiesza  Zarząd we Wrocławiu. Mianuje swojego pełnomocnika, który ma usprawniać i sprawować nadzór na wrocławskim Okręgiem. I tutaj ciekawostka, mianowanym pełnomocnikiem zostaje osoba, która była v-prezesem Zarządu wrocławskiego w kadencji 2013-2017. Niby nic, ale ten  Zarząd na Okręgowym Zjeździe Delegatów NIE  OTRZYMAŁ  ABSOLUTORIUM, czyli mianowany obecnie pełnomocnik ZG również go nie uzyskał. Czyli NIE POWINIEN sprawować żadnej władzy w PZW w ciągu najbliższych 4 lat. Jaką informację zwrotną otrzymują wrocławscy Delegaci (czyli wrocławscy wędkarze, bo przecież to właśnie Oni wybrali swoich przedstawicieli),   od ZG- mamy w nosie statut, procedury demokratyczne, wasze zdanie i wasze glosowania.  A jak to się ma do szanowania wszystkich działaczy, zasady bezstronności. Trudno powiedzieć, że Członkowie i Prezes ZG nie wiedzieli, że pełnomocnik, którego mianują nie uzyskał absolutorium od wrocławskich Delegatów. Zdaniem człowieka z ulicy jest to świadoma prowokacja i pokazanie środkowego palca Wrocławiowi. Po przeczytaniu wpisów od 2018 roku na temat Wrocławia, mnie osobiście nasuwa się tylko jeden wniosek, jest to działanie celowe, niszczące Wrocław, a jaki jest jego cel wie pewnie niewielka grupa z Wrocławia i Warszawy. Informacja na stronie Zarządu Głównego właściwie nic nie mówi.
 Panie Prezesie Zarządu Głównego, brawo za prezentację wyborczą, która była tylko prezentacją dla uzyskania głosów. Niestety z bardzo gorzkim uśmiechem.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w November 12, 2019, 21:59:28 PM
W-wa 15.10.2019
ZG PZW W Warszawie
Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy

Stanowisko Prez.GKR w sprawie oceny działalności Okręgu PZW we Wrocławiu.Prez GKR po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej inspekcji w Okręgu PZW we Wrocławiu stwierdza co następuje;

-zasadnym jest wprowadzenie w trybie pilnym program naprawczego Okręgu PZW we Wrocławiu w dziedzinie działalności Statutowej,finansowej i gospodarczej, którego głównym filarem,był by powołany przez ZG Pełnomocnik.Zdaniem Prez.GKR był by on gwarantem wdrożenia w życie ww.programu.

-należy również rozważyć możliwość współpracy Pełnomocnika ZG PZW z obecnym Prezesem Okręgu PZW we Wrocławiu kol.A.Ś.

Prezydium GKR uważa za chybione stwierdzenie,że brek wniosków i zaleceń pokontrolnych uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie Okręgu.Członkowie władz PZW korzystając ze swojego biernego prawa wyborczego,winni bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących w PZW.

Reasumując Prez.GKR w pełni podziela wniosek Wiceprezesa ZG PZW ds.ochrony i zagospodarowania wód kol.W.H. zgłoszony na posiedzeniu ZG w dn.20.09 br. o zawieszeniu członków Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku
pieczątka Przewodniczącego GKR

-protokół z przeprowadzonej inspekcji jest z 3.10.2019 a w nim brak jakichkolwiek zaleceń tylko uwagi, o sposobie realizacji Prezes ZO informuje o terminie realizacji tj.14.10.2019.
-brak do tej pory protokołu z kontroli GKR który zakończył się w marcu tego roku.
- i zasadnicze pytanie na jakiej informacji z  20.09.2019 V-ce Prezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania stawia wniosek o zawieszenie Członków ZO we Wrocławiu jeśli super inspekcja z ZG pisze protokół z kontroli 3.10.2019.
-wiewiórki z Wrocławia mówiły że Pan O.zawiózł Pana G. do Warszawy i tam Go przedstawił i tym sposobem stare wróciło ale teraz za konkretną kasę. 
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w November 12, 2019, 23:50:14 PM
Przekonywanie   Zarządu Głównego jest jak gra w szachy z gołębiem!  Nieważne jak dobrze grasz, gołąb i tak przewróci wszystkie figury, nasra na szachownicę i będzie dumny z wygranej!
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w November 14, 2019, 21:12:55 PM
Mam przed sobą" Protokół z przeprowadzonej inspekcji"z dn.3.10.2019

Osoby przeprowadzające analizę

  1.Główny Księgowy
  2.Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
  3.biegły rewident

Osoby uczestniczące w przeprowadzanych czynnościach:

  1.Prezes ZO
  2.Dyrektor Biura ZO
  3.Główny Księgowy

Przedmiot analizy i okresy objęte analizą:

  1.Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
  2.Wycena wyrobów gotowych
  3.Umowy cywilnoprawne
  4.Umowy zlecenia
  5.podróże służbowe
  6.Wynagrodzenia
  7.Odpisy  aktualizujące należności
  8.Fundusz z aktualizacji środków trwałych
  9.Wykaz środków trwałych przejętych do okręgu z Zarządu Głównego

1/Brak jest w Okręgu aktualnego KRS,w którym to jest wpisana obowiązująca reprezentacja Zarządu okręgu

   -Prezes zO PZW Wrocław kol. A.S.:jest nowy KRS lecz zawiera błąd w postaci nieuwzględnienie Skarbnika ZO w wykazie.Dokumenty-wniosek złożony do KRS były prawidłowe.Będzie ponowny wniosek o poprawienie.

2/Brak aktualnego Pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura Okręgu  W.S.Pan Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez odwołany Zarząd.

   -Prezes ZO PZW kol.A.S.:Sprawa będzie załatwiona na najbliższym posiedzenia ZO tj.14.10.2019-pełnomocnictwa zostaną uchwałą ZO wycofane.

 To co w tej chwili przepisałem jest tylko wstępem i na początek nasuwają się pytania. od kiedy następujący zarząd anuluje poprzednie uchwały.
 Ponieważ przepisuje protokół a jest to podyktowane omijaniem nazwisk, chyba że Biuro ZO opublikuje ale w to nie uwierzę bo pełnomocnik na to nie zezwoli.
 Ciąg dalszy nastąpi pozdrawiam Henryk Pokrzywa
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w November 16, 2019, 21:11:24 PM
Ciąg dalszy "Protokołu z przeprowadzonej inspekcji"

Ad1.Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018-31.12.2018

* W Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018 nie ujęte są odpisy aktualizujące należności w kwocie 34.807,58 są to należności przeterminowane - większość są to ustalone wyroki sądowe.Jest to aktyw niewiarygodny-nie może być spieniężony.W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 ujmując tą kwotę jako odpisy aktualizujące w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych wynik finansowy uległby zmniejszeniu o tą kwotę i zamiast zysku w kwocie 6.614,58 -wystąpiłaby strata w kwocie 28193,00-(34.807,58 - zysk 6.614,58).

    Prezes ZO PZW kol.A.Ś;Zostanie to uwzględnione w kolejnym bilansie.Tym samym wynik finansowy będzie odzwierciedlał stan faktyczny.

*Obecnie należy utworzyć odpisy na kwotę 30.326,74 uwzględniają części spłaconych należności(34.807,58- spłacone należności w części -847,27+1,48+3632,09=4.480,84).

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś;Zlecono wykonanie Głównej Księgowej biura ZO


  *Wykaz nieruchomości-majątek ogólnozwiązkowy przekazany do Okręgu nie zawiera wyceny działek-nieruchomości w Domaszczynie 12,52 ha - brak wyceny.Również wykaz nieruchomości - majątek ogólnozwiązkowy przekazany do Okręgu nie zawiera wyceny działek w Szczodre 30,5834 ha-brak wyceny.Te nieruchomości nie są ujęte w zestawieniu środków trwałych.Naszym zdaniem majątek trwały jest zaniżony o wartość tych gruntów.Należy ten wykaz uaktualnić(wpisując nr.inwentarzowy danego środka i wartość początkową)-wycenić wszystkie pozycje,jak również uaktualnić księgi-środki trwałe.

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś; Uzgodniono że zostanie to wykonane natychmiast po uzyskaniu brakujących dokumentów i zestawień ze strony biura ZG PZW-DFK.

*Fundusz z aktualizacji środków trwałych z roku 2005 na bieżąco nie był aktualizowany prawdopodobnie nie ma już samochodu Żuk,nie ma samochodu NYSA,zestawy komputerowe i drukarki z roku 1994.Należy dokonać analizy wszystkich środków trwałych ujętych w aktualizacji i rozliczyć fundusz w fundusz rezerwowy.

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś ;Będzie dokonana aktualizacja,powołana komisja likwidacyjna.Wykonanie do 31.10 br.

*W księgach nie ujęto należności od Pana W.T w kwocie 16.388,39-wyrok sądowy-sprawa w toku(informacja uzyskana od Pana  Radcy Prawnego).

  Prezes ZO PZW kol.A.Ś; Zgodnie z zaleceniem należność zostanie ujęta w księgach rachunkowych.

*Nie dokonano zmiany w polityce rachunkowości od dnia 1.01.2018 (zmiana przepisów podatkowych)-wartość w amortyzacji podatkowej"wskażniki kwotowe wzrastają z 3500zł do kwoty 10000 zł"co umożliwia zwiększyć amortyzację jednorazową (odpis w 100% do 10000zł).To powoduje że w roku 2018 i 2019 należy prowadzić amortyzacje podatkową i bilansową.W roku 2018 amortyzacja księgowa wolniejsza od podatkowej w środku trwałym-np. odstojnik-spowodowała zaniżenie amortyzacji podatkowej o kwotę 7352,62zł.Dlatego też należało utworzyć rezerwę na podatek odroczony w kwocie 1397zł.

  Prezes ZO PZW Wrocław kol.A.Ś;Zlecono wykonanie Głównej Księgowej biura ZO.

   -Moje zaprzyjażnione wiewiórki znające się na  księgowości twierdzą że zmiana w 2018 Głównej Księgowej mogła spowodować pewne zamieszanie ze względu na brak znajomości finansowych przepisów związkowych.Brak wyceny majątku przekazanego przez ZG  po pierwsze brak dokumentów z ZG po drugie księguje się wartość przekazaną a wycenę dokonuje się kiedy dany majątek chce się sprzedać.
  Na dzisiaj wystarczy ciąg dalszy nastąpi bo pisania dużo pozdrawiam kolegów wędkarzy z Okręgu Wrocławskiego Henryk Pokrzywa
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w November 18, 2019, 21:38:29 PM
Ciąg dalszy"Protokołu z inspekcji"

Ad.2 Wycena wyrobów gotowych

*Przedstawiona wycena wyrobów gotowych zawiera wycenę ryb,budzi wątpliwości ze względu na brak dostarczonych dokumentów żródłowych w postaci faktur sprzedaży,protokołów z odłowów stawów i dokumentów magazynowych.

  Prezes ZO PZW we Wrocławiu kol.A.Ś.Zostaną opracowane zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji i rozliczania działalności Ośrodka Zarybieniowego w Szczodrem.Odpowiednia uchwała zostanie podjęta na posiedzeniu ZO w dn.14.10.br.

    -wszystkie dokumenty w czasie kontroli GKR która trwała od września 2018 do marca 2019 przy pomocy dwóch biur rachunkowych zostały skopiowane i zabrane gdzieś. Wrocławskie wiewiórki zajad ze śmiechu dostawały od ilości zużytego papieru do ksero,zasadnicze pytanie to gdzie są skopiowane dokumenty i brak do tej pory protokołu pokontrolnego.
    -ponieważ mi uciekło Ad1."w księgach nie ujęto należności od Pana W.T. w kwocie 16.388,39" a od kiedy księguje się należności które nie wpływają na konto Okręgu wyrok nie jest prawomocny w tej chwili trwa apelacja od wyroku w pierwszej instancji a okręg będą reprezentować działacze z nadania ZG którzy w tym czasie byli u władzy w ZO a sprawa dotyczy nie rozliczenia ryb w kadencji 2013-2017
   -GKR który kontrolował  Okręg wrześień 2018 marzec 2019 destabilizował pracę Biura Okręgu jak i Zarządu Okręgu przez pół roku. Po wyborze nowego prezesa w kwietniu oczekuje się wykonanie urojonego  planu naprawczego /takiego czegoś brak na piśmie/ to jakaś paranoja.

   -ciąg dalszy nastąpi Pozdrawiam Henryk Pokrzywa 

Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w November 22, 2019, 21:38:06 PM
Koleżanki i Koledzy/Panie i Panowie/ chwilowo zawieszam swoją aktywność na forum dyskusyjnym ale temat pozostaje otwarty dla tych co w tej sprawie mają do napisania dziękuje wszystkim za zainteresowanie wywołanym tematem.Nadmieniam że nie jestem członkiem PZW w Okręgu Jeleniogórskim.Pozdrawiam  Członków zrzeszonych w PZW Henryk Pokrzywa
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w December 04, 2019, 19:18:45 PM
 :'(
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w December 19, 2019, 20:46:16 PM
Dla zainteresowanych link do Rzecznika Prasowego w Wałbrzychu. http://www.pzw.org.pl/walbrzych/wiadomosci/199092/60/odpowiedz_na_informacje_rzecznika_prasowego_w_sprawach_biezacych (http://www.pzw.org.pl/walbrzych/wiadomosci/199092/60/odpowiedz_na_informacje_rzecznika_prasowego_w_sprawach_biezacych)
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w December 21, 2019, 00:53:31 AM
Legnica również odpowiada,  http://www.pzw.org.pl/legnica/wiadomosci/199223/60/porozumienie_czy_nieporozumienie. Tak oto wygląda współpraca w ramach PZW. Wstyd dla Wrocławia.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w December 22, 2019, 08:04:48 AM
Pełnomocnik ZG  swoim pismem i  działaniami w sprawie porozumienia z Legnicą i Wałbrzychem złamał realizację punktu 2 Uchwały  XXXI Zjazdu Delegatów  we Wrocławiu, tym samym na którym nie otrzymał wraz ze swoimi kolegami absolutorium. Zarząd Główny " spisał" się w sprawie wyboru swego pełnomocnika i po raz kolejny pokazał środkowy palec Delegatom z Wrocławia!
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: spolecznoscpzw w December 30, 2019, 12:17:50 PM
Witam ponownie
Ciekawy jestem co powie Pełnomocnik ze swoją świtą jak wędkarze się dowiedzą że wędkowanie w innych okręgach na podstawie porozumienia jest możliwe ale dopiero gdy sami udadzą się do biura danego okręgu żeby odebrać zezwolenie. A to za sprawą miedzy innymi zerwania porozumienia Wrocław Wałbrzych Legnica i brakiem dopracowania porozumienie z resztą okręgów ze strefy I.
Ale zęby było śmieszniej Dyrektor Biura ZO we Wrocławiu otrzymał polecenie służbowe od Pełnomocnika "że ma się w Biurze nie pokazywać jak nie przywiezie 50 zezwoleń na okręg Jeleniogórski" a to wszystko dla naszego Pełnomocnika i jego świty która zarządza teraz okręgiem. Chłopcy będą jechać na Pstrągi.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w December 31, 2019, 18:45:41 PM
Wszystkim Wędkarzom tych zadowolonych i nie a będących zrzeszonych w PZW w nadchodzącym 2020 roku spełnienia wędkarskich marzeń i wytrwałości składa Henryk Pokrzywa.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w January 07, 2020, 21:05:20 PM
Ciekawa rzecz się dzieje. Wniosek o odwołanie prezesa ZG i samego Zarządu Głównego został złożony  przed Świętami BN. Na stronie Zarządu Głównego CISZA, żadnej informacji o nadprogramowym zwołaniu zebrania Członków Zarządu  Głównego, natomiast po internecie  fruwają listy  delagatów, którzy się pod nim podpisali oraz treść samego wniosku.  Czy tak powinien działać Zarząd Główny PZW?  Toż to jakieś działanie godne nastolatków!   Typowy hejt internetowy!  Kto udostępnił  nieupoważnionym osobom te dokumenty?  Czy nie powinny one najpierw pojawić się na stronie ZG, z jakimkolwiek komentarzem władz PZW?  Czy nie  tak powinna  działać poważna  instytucja, za jaką chyba powinna  być uważana PZW?  A może nie?  Może faktycznie mamy być postrzegani jako  typowi chłopcy w gumofilcach?   Czy ktokolwiek prowadzi postępowanie wyjaśniające, kto i dlaczego udostępnił te materiały w internecie, przed publikacją lub wyjaśnieniem tego zdarzenia na stronie ZG. Jeden z SZEREGOWYCH  członków PZW z Warszawy w swojej wypowiedzi informuje, że posiada  wewnętrzne, nie publikowane  materiały pokontrolne z innych okręgów.   Co by się działo, gdyby coś takiego nastąpiło np. w Związku Łowieckim?  Czy PZW już całkiem schodzi na dno? Czym się ono staje?  Czy jest to działanie zza węgła. Całe działanie w sprawie zawieszeń Zarządów, postępowań dyscyplinarnych, można zobaczyć w zupełnie innym świetle, a może w krzywym zwierciadle?    Może Rzecznik PZW odpowie na te pytania, które sądzę zadaje sobie spora rzesza rozsądnych członków PZW?   
   Przytoczone materiały dostępne są" https://www.facebook.com/unknown.com/photos/pcb.2473420659595352/2473420462928705/?type=3&theater
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w January 09, 2020, 13:31:59 PM
Gdyby Zarząd Główny chociaż w minimalnym stopniu szanował swoich członków, to poprzez rzecznika odpowiedziałby na powyższe pytania. Niestety, jesteśmy tylko od płacenia składek, natomiast rzetelne informacje nam się nie należą. Sytuacja taka sama jak w przypadku Wrocławia. Słychać plotki, pomówienia, natomiast zero jawnych, prawdziwych, popartych faktami informacji. Mnie osobiście przypomina to słusznie upadły poprzedni ustrój, który jak widać ciągle żywy jest w PZW.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w January 14, 2020, 21:35:40 PM
 8)
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: wb1119 w January 15, 2020, 14:49:35 PM
Ponieważ wpłynęły pisma od delegatów do ZG w sprawie pojawienia się w internecie wniosku o Zjazd Nadzwyczajny z nazwiskami, ZG łaskawie odpowiedziało delegatom, że wysłali wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszenie ochrony danych osobowych. Ale nic w pismie nie ma o tym, przeciwko komu w ZG zostanie skierowana sprawa do sądu o udostępnienie tych danych.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w January 26, 2020, 23:49:05 PM
W Olsztynie się gotuje. Okręg potracił obwody jezior, nie miał opracowanych aktualnych operatów rybackich.  Natomiast Pani sekretarz  Zarządu Głównego broni prezesa z Olsztyna. Ani słowa, że zarząd olsztyński złamał prawo i zostanie zawieszony.  Od czego to zależy, czy od układów koleżeńskich działaczy w Zarządzie Głównym? Ciekawe, że Pani Sekretarz nigdy się nie wypowiedziała w tym tonie, nawołując do przyzwoitości,  kiedy na Forum Wędkarzy Dolnośląskich obrażano wrocławskiego prezesa> Trudno uwierzyć , że nie wiedziała o tych wpisach!  Co ciekawe po osiągnięciu celu administratorzy FWD  umilkli.        Cytując Panią Sekretarz Zarządu Głównego PZW  "Zmiany nie zachodzą na zasadzie wywalenia i wprowadzenia nowych ponieważ to się nie udaje z założenia, żeby zmiany zachodziły na lepsze musi się spotkać mądrość z brawurą , czyli doświadczenie z młodością. Nie można obrzucać Prezesa zarzutami, jeżeli ktoś uważa, że złamał prawo związkowe od tego jest rzecznik i sąd,"  "Łatwo się ocenia i feruje wyroki, jak mówił mój dziadek " obrzucenie kogos gó..nem jest łatwe z tym że ono obeschnie i odpadnie a smród zostanie" To tyle jeżeli chodzi o teorię i jak ładnie to teraz brzmi.
A we Wrocławiu Pełnomocnik Zarządu Głównego nie otrzymał za swoją kadencję absolutorium od Delegatów na Zjeździe Delegatów, czyli najwyższej władzy w okręgu i z nadania Zarządu Głównego "rządzi"  okręgiem, to chyba według filozofii Zarządu Głównego jest w porządku? Czy ze strony moralnej na pewno? Czy tak wyrażono szacunek ze strony ZG wobec wrocławskich delegatów? To możliwe tylko w PZW! Ale cóż to znaczy! Karawana jedzie dalej!!!!
Ciekawe, prawda?        Link do strony  Oddział SWP Nasze Wody Warmia, Mazury, Podlasie

www.facebook.com/groups/1979390092374775/?multi_permalinks=2435807566733023%2C2435618726751907%2C2435492070097906%2C2435468960100217%2C2433216043658842&notif_id=1579641656771630&notif_t=group_activity.
Proponuję się zapoznać, ciekawa dyskusja, wiele mówiąca o rzeczywistości w PZW.
Aż sobie zrobiłem zrzut z ekranu, tak mnie wzruszyła wypowiedź Pani Sekretarz.

Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w February 02, 2020, 18:13:32 PM
Witam po długiej przerwie dlatego że wróble które fruwają po Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu różne dziwne wieści plotą ale otem póżniej najpierw z pytaniem do GKR w marcu tego roku będzie rok po kontroli w okręgu Wrocławskim za kadencję 2013-2017  a raportu końcowego z tej kontroli jak nie było tak nie ma.Większość pamięta że kadencja 2013-2017 zakończyła się pełnomocnikiem ZG oraz zadłużeniem okręgu na około 700tys.zł./nie korzystam z dokumentów a z pamięci więc mogę się nieco mylić/ a zjazd delegatów nie udzielił VOTUM ZAUFANIA ustępującemu Zarządowi/to między innymi dzisiejszy pełnomocnik ZG i przyjaciele/. Zasadnicze pytanie się nasuwa z jakiej przyczyny Zarząd Główny a raczej Prezydium ZG nie skierowała do prokuratury wniosku o wyjaśnienie niegospodarności przez ówczesne władze ZO we Wrocławiu a teraz za pieniądze Członków Okręgu we Wrocławiu tymi samymi działaczami niby uzdrawia Okręg zawieszając statutowe władze.
    Wrocławianie czyżby już Was tak wykastrowali że żaden nie odważy się złożyć wniosku do prokuratury w sprawie niegospodarności w kadencji 2013-2017 jeśli ZG nie złożyło do tej pory, przecież to chodzi o wasze pieniądze waszych członków.

  Co wróble wieszczą i wiewiórki szepczą w następnym wpisie.

 Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa
     
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w February 06, 2020, 22:10:31 PM
Witam;tak jak napisałem w poprzednim wpisie teraz co nieco od wróbelków co latają w pobliżu Kazimierza Wielkiego ano prawdopodobnie pełnomocnik skarży do władz centralnych na niegospodarność w tej kadencji na tych co zawieszono i nie tylko bo prawdopodobnie i na poprzedniego pełnomocnika ale na siebie i na swoich z poprzedniej kadencji już nie ale taki prawy pełnomocnik powinien wspomnieć o swoich zasługach w poprzedniej kadencji przecież był v-ce prezesem d/s zagospodarowania i ochrony wód ale zjazd delegatów okręgu tych wielkich zasług nie docenił i votm zaufania nie udzielił. Na różnych  spotkaniach spotkaniach pełnomocnik podkreśla że jest pracownikiem ZG i to jest prawda ale informacja że rachunek za wszystko zapłacą wędkarze z Okręgu Wrocławskiego / za poprzedniego  pełnomocnika ZG wystawiło rachunek Wrocławiowi na ok.40 tys.zł. cytuje z pamięci/tak że prę ton karpia zostanie poświęcone na ratowanie okręgu od władz statutowych.
  Wiewiórki ze Szczodrego opowiadają jak działało łowisko specjalne w poprzedniej kadencji które przynosiło straty tak gospodarzyło ze pstrągi i karpie po okolicy biegały a dużo nawet do Wrocławia potrafiło dobiegnąć w takiej kondycji było.W jakie kondycji jest obecnie łowisko zapytajcie tych co zwiesili bo chwalili się że obecnie jest dochodowe.
 Na temat temat tego co ZG zrobiło w stosunku do ZO we Wrocławiu można napisać jeszcze wiele ale chciałem pokazać jak rak niszczy PZW bo taką metodologią można zawiesić każdy okręg i zniechęcić najlepszych działaczy.
 Ja już kończę wątek Wrocławski myślę i jestem optymistą że w niedługim czasie ten niesmaczny węzeł gordyjski zostanie rozwiązany a innym ku przestrodze.
  Pozdrawiam wędkarzy za wyjątkiem tych co nie lubię H.Pokrzywa   
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w February 16, 2020, 19:48:50 PM
Skoro pan pełnomocnik przedstawia się jako pracownik ZG ( chyba tak jest, skoro przekazuje taką informację), to jakim cudem jest jednocześnie delegatem ze swojego koła w okręgu wrocławskim? Przecież pracownik PZW nie może pełnić jednocześnie tych dwóch funkcji, czyli działacza funkcyjnego( delegata) i pracownika, tak mówi Statut PZW. Z kolei jeżeli pełni swoją funkcję jako działacz delegowany przez ZG, to jakim sposobem, jeżeli jeszcze trwa  kadencja w stosunku do której nie otrzymał absolutorium  na Zjeździe Okręgowym w swoim okręgu, czyli tym gdzie w obecnej chwili jest pełnomocnikiem? Czy w kole p. pełnomocnika nie powinny odbyć się jak najszybciej ( bo już z 4 miesięcznym opóźnieniem) wybory nowego delegata, w tym przypadku chyba musi być wybrany nowy, a nie zastępca. Nigdzie nie ma informacji, że złożył rezygnację z tej funkcji. Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Może jakiś odważny Członek ZG, który powinien mieć Statut w małym paluszku? Swoją drogą, ciekawe jak na taki lapus odpowiedziałby niezależny prawnik, zajmujący się stowarzyszeniami. Czy ZG pozwala na łamanie zapisów swojego Statutu? Proszę o odpowiedź. Przecież mieliście wyjść do ludzi, udostępniać  informacje. Sądzę, że wiele osób jej oczekuje i to nie tylko z okręgu wrocławskiego.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: spolecznoscpzw w April 20, 2020, 19:50:15 PM
Witam,
Wypowiadam się pewnie ostatni raz bo niebawem pewnie forum zostanie wyłączone albo zostanę zablokowany. Mnie już jest wszystko jedno, bo niestety działania ZG PZW do niczego dobrego nie dążą.
Dziś zdecydowałem się podzielić z wami dwoma informacjami:

1. Zawieszony ZO PZW we Wrocławiu na 6 miesięcy (26.10.2019 do 26.04.2020) niebawem powinien znów objąć stery w okręgu który im powierzył Okręgowy Zjazd Delegatów. Nic bardziej mylnego, bo osoby które dziś kierują ZO we Wrocławiu, będą nim kierować dalej na mocy uchwały Prezydium ZG. Projekt tej uchwały widziałem w dniu dzisiejszym. Treść uchwały mówi że dalsze zawieszenie władz okręgu będzie trwało do zakończenia dyscyplinarnego. Przypominając wniosek ten został złożony przez panów którzy teraz kierują ZO we Wrocławiu a 3 lata temu nie otrzymali absolutorium na OZD, między innymi Pełnomocnik Dariusz Gancarek i niezastąpiony Roman Olma (Zespół finansowo-inwestycyjny, Zespół ds. sportu, Kapitanat Sportowy)
Link do źródła: http://www.wroclaw.pzw.org.pl/cms/183/zarzad_okregu

2. W załączniku przesyłam Pismo od organu nadzorczego (PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY)  do ZG PZW w związku z łamaniem prawa związkowego.
min: uchwały niezgodne ze statutem PZW, brak zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
Komentarz do tego jest zbędny.

Z Wędkarskim Pozdrowieniem
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w April 20, 2020, 21:22:08 PM
Nowe wieści z warszawki wróble które na Twardej fruwają takie wieści niosą które wiewiórki po świecie roznoszą że uchwałą ZG w sprawie powołania pełnomocnika ZG PZW w Okręgu PZW we Wrocławiu takie duperele jak paragrafy ze statutu nie przytoczę bo po ostatnich uchwałach ZG dotyczących zwołania nadzwyczajnego zjazdu  statut PZW nie wszystkich obowiązuje/za wyjątkiem tych działaczy poniżej szczebla centralnego/w paragrafie 1 pkt.1 W związku z wszczętym przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW postępowaniem dyscyplinarnym wobec Prezesa i członków ZO PZW we Wrocławiu zawiesza Prezesa ZO we Wrocławiu oraz Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu  na czas trwania postępowania.
  Pkt.2 Na czas trwania postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW wobec  Prezesa i Członków Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu powołuje w trybie Par.20 ust.9-pełnomocnika ZG PZW w osobie pana Dariusza Garncarka udzielając mu pełnomocnictwa do pełnienia funkcji Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu w zakresie itd. tak będzie brzmiała  najbliższa uchwała ZG z dn. 20 04 2020.
  Zastanawiałem się jakiego fortelu użyją i znalezli  pełnomocnik ZG we Wrocławiu napisał skargi na wszystkich tj.Prezesa i ZO we Wrocławiu na byłego Pełnomocnika ZG w poprzedniej kadencji na mnie oczywiście też że na forum obraziłem Prezesa ZG cały Zarząd Główny pełnomocnika we Wrocławiu nawet Okręg we Wrocławiu.
 Na ostatnim spotkaniu strefy południowo-zachodniej w Tarnowskich Górach w rozmowie z jednym z prezesów na temat Okręgu we Wrocławiu usłyszałem taki tekst że nie udzielenie Votum Zaufania dla ustępującego Zarządu było błędem delegatów bo nie głosowali tak jak władza chciała.Pokazanie środkowego palca przez delegatów skutkuje dzisiaj zemstą władz szczebla centralnego na statutowych władzach ZO we Wrocławiu.W głosowaniu członków ZO nad przyjęciem tej uchwały  a jestem pewien że tak się stanie zostanie pokazane jak można poprzez działanie odpowiednich działaczy na szczeblu centralnym pozbyć się działaczy w każdym Okręgu.
  Wrocławianie jeśli myślicie że  pełnomocnik z ramienia ZG zarządza waszym Okręgiem za friko to jesteście w wielkim błędzie myślę że kasa jest spora i jest o co walczyć /poprzedni pełnomocnik kosztował was około 40 tys. zł.na taką kwotę został wystawiony rachunek przez ZG/ pomimo że delegaci na zjazd Okręgu we Wrocławiu nakreślili kierunki działania Okręgu w swoich uchwałach to dzisiaj ZG w głosowaniu nad tą uchwałą /o powołaniu pełnomocnika/ prawdopodobnie pokaże wam środkowy palec.
  Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w April 21, 2020, 14:12:00 PM
 W moim poprzednim wpisie są pewne nieścisłości wynikające z ustnego przekazu po pierwsze data którą podałem to nie jest data uchwały a rozpoczęcie głosowania elektronicznego a treść prawdopodobnie będzie jak uchwały ZG z dn.25.10.2019 nr.187i188 mój pośpiech był podyktowany tym że część członków ZG nie poprze uchwały która w sposób ewidentny narusza dobro wybranych władz ZO we Wrocławiu przepraszam zainteresowanych za nieścisłości.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: spolecznoscpzw w April 21, 2020, 18:02:37 PM
A jednak uda mi się napisać kolejny post :)
Przedstawie dziś 2 bardzo podobne sytuacje które krótko skomentuję.

1. Sytuacja: Rok 2018 Prezydium ZO we Wrocławiu zostaje zawieszone przez Prezydium ZG za głosowanie za uchwałą "sprzeczną ze Statutem PZW" (oczywiście tylko w oczach ZG PZW) po czym osoby te zostają ukarane przez Sąd Koleżeński ZG PZW.

2. Ostatnio ZG PZW podejmuje dwie uchwały niezgodne ze Statutem PZW i z prawem o Stowarzyszeniach, i ......., no właśnie co dalej.

Ciekawy jestem co się stanie z osobami które były za ich przyjęciem? Myślę że po kolejnym piśmie do organu nadzorczego, szybko co niektórym zmięknie rura. Bo kolejnym krokiem będzie wprowadzenie  do ZG PZW  zarządu komisarycznego.

Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w April 21, 2020, 18:57:40 PM
Spełniam prośbę.

                                                                                                             Wrocław 20.04.2020

                  Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW
                  kol.Henryk Mach

      Działając na podstawie par. 13 Statutu PZW wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pełnomocnika ZO we Wrocławiu kol.Dariusza Garncarka.
       Wymieniony sprawując funkcję jednoosobowego Zarządu Okręgu naruszył Statut PZW par.14 pkt.1i2 poprzez nierespektowanie Uchwał ZG  w zakresie rejestracji przychodów w oparciu o kasę fiskalną, za sprzedawane przez koła pozwolenia na wędkowanie w zbiornikach którymi się opiekują np. koła Hydral Rokita, Czarna łacha, Smolec. Ponadto naruszył Par.47 pkt.19i20 Statutu PZW nie sprawując ciążącego na nim właściwego nadzoru nad kołami, co może skutkować nałożenie  kar finansowych przez organa skarbowe na ZO Wrocław.
        Andrzej Gągała
        koło nr. 79 Okręg PZW Wrocław
Spełniłem prośbę ja znam odpowiedz będzie taka sama jak skarga na Przew.GKR  w 2018r. za nieprzestrzegania uchwały nr.125 z 2016r.           
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: anowak w April 22, 2020, 12:10:50 PM
Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW znając pismo PREZYDENTA MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z  dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie niezwłócznego uchylenia uchwały nr 53/X/2018 Prezydium ZG PZW ORAZ uchwały 206/XII/2019 r. ZG PZW, stosownie do treści par.39 oraz par.41 Regulaminu ws.Przewinień Czlonków PZW ma obowiązek wszczęcia postepowania wobec członków zarzadu którzy nad tymi uchwałami głosowali. w/w uchwały zostały podjęte niezgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach i statutem.
Prawa zostały po to ustanowione aby silniejszy /ZG/ nie mógł wszystkiego.!!!
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w April 24, 2020, 19:27:27 PM
Spełnia prośbę.

Treść przekazanej wiadomości
   24.04.2020

        Dzień dobry
   
      Dziękuje Kol.Rzecznikowi Dyscyplinarnemu za szybkie wdrożenie postępowania dyscyplinarnego wobec byłego pełnomocnika ZO we Wrocławiu Kol.Dariusz Gancarek w ostatnich dniach pełnienia swojej funkcji, zarządziłaby koła posiadające łowiska specjalne złożyły wyjaśnienia w sprawie sprzedaży w sprawie sprzedaży i ewidencji uzyskanych z tego tytułu przychodów. Mam przekonanie że szybka reakcja Kol.Rzecznika uchroni ZO Wrocław przed ewentualnymi karami finansowymi jaki mogłyby nałożyć organy skarbowe za nieprzestrzeganie Ustawy 111 o podatku od towarów i usług.

    Pismo moje jest wyrazem uznania dla Kol. Rzecznika za wzorowe wypełnienie swoich obowiązków.
   Z wyrazami szacunku Andrzej Gągała -wędkarz


  -do wiadomości:Prezes ZG PZW Teodor Rudnik

Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w April 26, 2020, 08:59:28 AM
 :'(
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: anowak w April 28, 2020, 17:52:40 PM
zawiesiło i odwiesi bo dalej przepisy ustawy prawa o stowarzyszeniach i statutu ich nie obowiazują. Jedno co potrafią to na poplecenie nadzoru uchyłać własne uchwały /ostatnio dwie/.ta cześć ZG która tak ochoczo nienawidzi kol. z okregu wrocławskiego będzie również miała postępowania dyscyplinarne. przepisów prawa MUSi przestrzegać  KAZDY członek PZW. Na razie rzecznik dyscyplinarny udaje ,   że nie wie o co chodzi .
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w April 28, 2020, 21:02:51 PM
  Mam postanowienie nr 6/2020 o wszczęciu postępowania wobec ZO we Wrocławiu na wniosek rycerza-sygnalisty z dn.15.01.2020  na  cały statutowy ZO we Wrocławiu oraz prezesa ZO.
  Uchwała ZG 188 z 25.10.2019 oraz 234/IV/2020 par.1 pkt.4/cytat/" Za wykonywanie funkcji określonych w ust.2 pełnomocnikowi przysługuje zapłata w wysokości ustalonej przez ZG PZW"
   Zarządzenie  24/P/2020 par.1 pkt.1/cytat/ Uchylam uchwałę ZO z dn.16.09.2019 w sprawie ilości diet dla Prezesa ZO.
    pkt.2. Przyznaję 10 diet na miesiąc dla Prezesa ZO.
   Kiepski z matematyki nie byłem i zrozumienia o co w tym chodzi nie kumałem dopiero zaprzyjażniona  wiewiórka naprowadziła mnie na właściwy trop tu chodzi o kasę kwestia a czasu jak poznam wysokość diety.
   Więc tak z ZG kasa/potem pokryje to okręg czyli członkowie zrzeszeni we Wrocławiu/ i jako pełniący wszech władzę w Okręgu też w sumie to chyba spora kasa to znaczy warto być rycerzem- sygnalistą.
    Moje wpisy są ku przestrodze dla  działaczy na różnych szczeblach władzy że Statut PZW jest nie jest wykładnią dla władz szczebla centralnego czyli ZG dotyczy zwołania nadzwyczajnego zjazdu mimo właściwie złożonego wniosku ale Statut PZW z całą gorliwością jest stosowany wobec działaczy niższego szczebla prawda panie rzeczniku"a contrario"
  Ciąg dalszy nastąpi pozdrawiam nr.5 H. Pokrzywa
   
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: stezyca22 w May 04, 2020, 21:06:14 PM
Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków oraz instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Wędkarskiego stanowi:
§ 39
Rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, w przypadku uzyskania uzasadnionych informacji o naruszeniu, przez członka PZW, obowiązków określonych w § 14 ust. 1 pkt. 1-7 i 9 Statutu PZW.
§ 41
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia, przez członka PZW, obowiązków określonych w § 14 ust. 1 pkt. 1-7 i 9 Statutu PZW, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego, w którym określa czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację. Wszczęcie postępowania przygotowawczego albo wydanie postanowienia o odmowie jego wszczęcia winno nastąpić w ciągu 30 dni, od powzięcia przez rzecznika dyscyplinarnego informacji o popełnieniu przewinienia.

25 października 2019 r. w siedzibie Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Głównego kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Dariusz Gacek, Rzecznik Dyscyplinarny ZG PZW kol. Henryk Mach i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas”.
„…działania podejmowane przez obecny Zarząd Okręgu są niewystarczające i nie gwarantują poprawy sytuacji, jaka trwa od kilku lat w tym okręgu. Zdecydowano o zawieszeniu Zarządu Okręgu we Wrocławiu i wyznaczeniu kol. Dariusza Garncarka na pełnomocnika ZG do kierowania Okręgiem”
(http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/197418/60/posiedzenie_zarzadu_glownego_pzw__pazdziernik_2019)
[/font][/size]
Pan Mach czekał aż pół roku z wszczęciem postępowania.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: spolecznoscpzw w May 06, 2020, 21:11:17 PM
Witam wszystkich serdecznie, dziś podzielę się z wami 4 kawałkami papieru od Rzecznika Dyscyplinarnego PZW które skierował do wszystkich członków ZO PZW we Wrocławiu (tych których już nie ma we władzach okręgu i  tych co w zarządzie zasiadali dosłownie kilka miesięcy) w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym.

Co do niektórych kwestii oczywiście się odniosę, zaczniemy od załączników Postanowienie str.1 i str.2

1.
Wniosek skierowany do Rzecznika Dyscyplinarnego jest z dnia 15.01.2020r. a postanowienie o wszczęciu postępowania z dnia 15.04.2020r. a
§ 41 REGULAMINPOSTĘPOWANIAW SPRAWACH PRZEWINIEŃ CZŁONKÓW   POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO oraz INSTRUKCJA PRACY SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH  i  RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH mówi:
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia, przez członka PZW, obowiązków określonych w § 14 ust. 1 pkt. 1-7 i 9 Statutu PZW, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie  o  wszczęciu  postępowania przygotowawczego, w którym określa  czyn będący  przedmiotem  postępowania  oraz  jego  kwalifikację.  Wszczęcie  postępowania przygotowawczego  albo  wydanie  postanowienia  o  odmowie  jego  wszczęcia  winno nastąpić  w  ciągu  30  dni,  od  powzięcia  przez  rzecznika  dyscyplinarnego  informacji     o popełnieniu przewinienia.

2.
Brak aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Dobra na potrzeby wylęgarni Ośrodka Zarybieniowego PZW w Szczodrem oraz na potrzeby produkcyjne stawów ośrodka zarybieniowego.
    Pozwolenia wodnoprawne wygasło 31.12.2016r. działania zmierzające do jego przedłużenia należało podjąć w połowie roku 2016, wówczas wiceprezesem ds. ochrony i zagospodarowania wód był obecny pełnomocnik ZG DARIUSZ GANCAREK
3.
 Wzór (projekt) regulaminu okręg otrzymał z biura ZG w miesiącu sierpniu ( zatwierdzony uchwałą nr 36/VI/2019 Prezydium ZG PZW z dnia 28.06.2019r.). Po niewielkich modyfikacjach został on zatwierdzony w dniu 16.09.2019r. uchwałą nr 255. W §12 pkt.2  do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, dopiero w dniu 20.09.2020r. ZG PZW uchwałą nr 121/IX/2019  nie zatwierdził uchwały 36/VI/2019 Prezydium ZG PZW, przyjmując jednocześnie uchwałę nr 122/IX/ 2019 wraz z załącznikiem  zawierającym zapis „ Do okresu upoważniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia w PZW na podstawie stosunku pracy oraz inne okresy, jeśli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Należy tu stwierdzić fakt zmiany uregulowań w tym zakresie po wrześniowym posiedzeniu ZO, kolejno 26 października ZO zostaje zawieszony i nie może wprowadzić w/w zmiany. Mógł to zrobić przez 2 miesiące Pełnomocnik ZGDARIUSZ GANCAREK, ale nie respektując uchwały ZG nr 122/IX/ 2019 wypłaca nagrodę jubileuszową  Gł. Księgowej w grudniu 2019r. w kwocie 10920zł.

No i warto tu zaznaczyć ze za tak solidną pracę Pełnomocnik ZG we Wrocławiu za Listopad i Grudzień zainkasował nieco ponad 12 tys.zł.

Następnie załączniki: Postanowienie str.3 i str.4 które zostawiam do wglądu

Pozdrawiam

PS. Niebawem kolejna garść informacji


Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w May 07, 2020, 20:35:29 PM
Czy pełnomocnik ZG nie złożył przypadkiem pisma o ukaranie wszystkich Członków  Zarządu we Wrocławiu 15 stycznia bieżącego roku? Jeżeli tak, to dlaczego rzecznik dyscyplinarny potrzebował, aż 3 miesięcy na wszczęcie postępowania?  Czyżby, gdyby nie zrobił tego wcześniej , to nie mogłoby zostać przedłużone pełnomocnictwo dla pana DG? Biorąc pod uwagę, że osoba obecnego pełnomocnika budzi tak wiele kontrowersji, chociażby z tego względu, że wchodził w skład zarządu, który nie uzyskał absolutorium na zjeździe delegatów, stworzył niby Zarząd okręgu z osób, które ( kilka) też były w zarządzie nie uzyskującym absolutorium, dlaczego ZG nie zastosował salomonowego rozwiązania i nie wyznaczył pełnomocnika spośród członków ZG? Czyżby nie było spośród nich kompetentnej osoby? Ciekawe, prawda? Czy jest to celowe działanie, czy też całkowite nieliczenie się z opinią wędkarzy z Okręgu Wrocław. Same pytania, zero odpowiedzi.  Na pewno trochę podpowiedzi dadzą dwie uchwały, jedna ZG, druga uchwala- zarządzenie pełnomocnika ZG we Wrocławiu.
Uchwała nr  234/IV//2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Za wykonywanie funkcji określonych w ust. 2 Pełnomocnikowi przysługuje zapłata
w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny PZW stosownie do propozycji przedstawionej przez Prezesa Zarządu Głównego i Skarbnika Zarządu Głównego PZW. Pełnomocnikowi przysługiwać będzie również prawo do zwrotu kosztów podróży, związanych
z wykonywaniem jego funkcji na zasadach stosowanych wobec członków Zarządu Głównego PZW. Koszty pełnomocnika ponosi Okręg PZW we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE nr 24/P/2020Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu z dnia 02 marca2020 r.w sprawie: ustalenia wysokości diet dla władz i organów Okręgu za prace społeczną Działając na podstawie § 47 pkt 10Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. zarządzam co następuje:§ 11.Uchylam uchwałę ZO nr 260 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie ilości diet dla Prezesa ZO.2.Przyznaję 10 diet na miesiąc dla Prezesa ZO.3.Uchylam uchwałę Prezydium ZO nr 26 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie wysokości diet dla Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.4.Przyznaję diety dla członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w ilości:Przewodniczący 3 diety na miesiącZastępca 1 dietana miesiącSekretarz 1 dieta na miesiącCzłonkowie 1 dieta na miesiąc§ 2Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi BZO.§3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020.
Teraz rodzi się pytanie, dlaczego pełnomocnik ZG we Wrocławiu, jeżeli  faktycznie jak mawiano świadczy pracę z ramienia ZG pobiera dietę ( 10 w miesiącu, pełniąc jednoosobowo rolę zarządu i prezesa) i zwrot kosztów dojazdu, czy takie świadczenia przysługują wszystkim zatrudnionym w PZW?   Natomiast jeżeli pełni swoją funkcję jako działacz, dlaczego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez ZG?  Jakie te kwoty, łatwo w przybliżeniu policzyć, jeżeli zsumujemy wszystko: diety, zwrot kosztów dojazdu i zapłata ustalona przez ZG. I tak wędkarze wrocławscy, to wszystko z Waszych składek. Ilu wędkarzy musi wpłacić składki, żeby pełnomocnik uzyskał zapłatę za jeden miesiąc? A tych miesięcy jest już prawie 7. Policzcie sobie! Tak oto Zarząd Główny naprawia Okręg wrocławski Waszymi pieniędzmi! Łatwo się wydaje cudze, prawda? Spójrzcie w oczy emerytom, rencistom, niepełnosprawnym i powiedzcie, wydajemy wasze składki, bo tak chcemy, bo naprawiamy wasz okręg, a ile to kosztuje, to nie wasza sprawa. Macie płacić i basta! Gdyby działacze liczyli się w jakikolwiek sposób z Waszymi opiniami i odczuciami, to kwoty te nie byłyby żadną tajemnicą, tylko podane do informacji, ponieważ są to Wasze pieniądze, a nie ZG. Oczywiście, już chyba nikt nie liczy na jakąkolwiek odpowiedź.

Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: nudzio w May 07, 2020, 22:56:59 PM
patrząc na te postanowienia co przesłał Pan Rzecznik Dyscyplinarny ZG  to na miejscu Członków Zarządu Okręgu z Wrocławia to bym nie odpowiadał ponieważ nie ma tam podpisu Pana Rzecznika  i talie pismo można wyrzucić do kosza . Widać że czuje się bezkarny i zaczyna wysyłać takie pisma jak w zeszłym roku wysyłał Pan PREZES  ZG do Okręgów . Ale po zwróceniu mu uwagi teraz pisma są podpisywane. Nie wiem czy Koledzy zwrócili uwagę na to co napisał Pan Rzecznik w pkt. 8 postanowienia . Chyba zapomniał że to co napisał dotyczy jego działalności jak i całego Zarządu ZG , przytoczę ten fragment również dotyczący ich :  Czy panowie z Zarządu ZG i Organów  mają świadomość że z chwilą powołania na funkcje ponoszą odpowiedzialność organizacyjną i prawną za działania władz  ZG  niezgodne ze przepisami związkowymi i Prawnymi nie zapominając o STATUCIE. Widać że nie nie dochodzi do nich że przyjdzie czas że oni zostaną dokładnie rozliczeni za łamanie Statutu jak i podejmowanie uchwał również niezgodnych ze Statutem no cóż życze wszystkim Panom z ZG aby już zaczęli o tym myśleć 
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: nudzio w May 19, 2020, 22:07:00 PM
Jak donoszą wiewiórki to Kolega Pokrzywa dostał reprymendę  od ZG  i postraszyli że jak dalej będzie pisał do go do prokuratury podadzą , ale chyba zapomnieli o sobie że też zaczynają się zbierać czarne chmury nad Pełnomocnikiem z Wrocławia a Rzecznik Dyscyplinarny ZG nie za bardzo wie co z tym zrobić bo już poszły pisma za działalność na szkodę Okręgu Wrocławskiego . I teraz  Pan Rzecznik ma dwa wyjścia aby wyjść z tego bagna to powinien podać się do dymisji gdyby miał choć trochę honoru , natomiast drugie wyjście to brnąć dalej w tym bagnie i poczekać do wyborów w przyszłym roku ale wtedy to z nim mogą postąpić tak jak on postępuje z tymi co się zawiesza za nic  i za każdym razem powołuje się na  § 14 pkt. 1-3 a tu można wszystko przypisać jak już wielu się o tym przekonało
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: kaprys27 w June 08, 2020, 08:18:33 AM
I teraz  Pan Rzecznik ma dwa wyjścia aby wyjść z tego bagna to powinien podać się do dymisji gdyby miał choć trochę honoru , natomiast drugie wyjście to brnąć dalej w tym bagnie i poczekać do wyborów w przyszłym roku ale wtedy to z nim mogą postąpić tak jak on postępuje z tymi co się zawiesza za nic  i za każdym razem powołuje się na  § 14 pkt. 1-3 a tu można wszystko przypisać jak już wielu się o tym przekonało

Gdyby miał choćby ODROBINĘ HONORU  to by nie przyjął tego wątpliwie zaszczytnego stanowiska jako pełnomocnik ....
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w June 08, 2020, 09:40:31 AM
Jaki honor, kasa Misiu, kasa kasa kasa!!!!  I wyrównanie rachunków poprzez uwalenie wszystkich znaczących działaczy( i nie tylko) z Wrocławia przed nowymi wyborami w przyszłym roku, poprzez kary dyscyplinarne za wydumane wykroczenia. W ten sposób Okręg będzie należał do nich. Sprytny i bezczelny plan. Cóż, jak widać działa, przy pomocy Zarządu Głównego, który albo nie zna prawdy, albo udaje , że nie zna, albo współdziała.
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w June 10, 2020, 22:34:50 PM
Lat trzy mineło  więc warto przypomnieć :

   Kandydując na Prezesa ZG zamierzam wspólnie z nowo wybranym Zarządem;

    1-Zachować procedury demokratyczne wynikające ze Statutu i zyczajów
    2-W decyzjach kierować się zasadą bezstronności
    3-Wspierać i udzielać pomocy Okręgom
    4-Skutecznie realizować przedzjazdowy program i uchwały Zjazdu
    5-Szukać nowych rozwiązań w kierowaniu Związkiem
    6-szanować wszystkich działaczy

  Ponad trzy lata temu jak tworzyła się nowa rzeczywistość byłem wielkim fanem zapowiadających się zmian myśląc że zmiany które nastąpią podniosą standart  bycia zrzeszonym w PZW tj. członkom i działaczom na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
   Na tak piękną rocznicę byłby nietaktem nie dokonać podsumowania tak pięknego expose nowo wybranego Prezesa ZG.
  ad-1 Dlaczego pod przewodnictwem obecnego Prezesa Zarząd Główny podejmuje uchwałę 217/III/2020 z bardzo wątpliwym uzasadnieniem nie podpisanym przez jaką kancelarię prawną została opracowana w sprawie wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu  z dn.20.12.2019 i po drugie od kiedy ZG jest wykładnią Statutu we własnej sprawie tak dla  przypomnienia paragraf 26 Statutu PZW.

Ponieważ jestem na cenzurowanym moje posty mogą nie być publikowane.
Ciąg dalszy nastąpi

Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa
   
   

Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: nudzio w June 14, 2020, 18:35:04 PM
Jak widać Pan Prezes ZG kieruje się zasadą bezstronności  tylko on ma racje i jego bezstronne Prezydium w 4 osobach bo pozostali członkowie PREZYDIUM nie mają nic do gadania . A  przykładem może być  opinia  powiedzmy  prawna w sprawie zwołaniu Zjazdu no po prostu bezstronna . W punkcie 5 szukać  nowych rozwiązań w kierowaniu Związkiem  czyli zastraszanie  członków Zarządów Okręgu oraz Delegatów na Zjazd a w szczególności tych co podpisali wniosek o zwołaniu Zjazdu . Bardzo dobre rozwiązania Panie Prezesie tylko zapomniał  Pan że kij ma dwa końce jednym  Pan uderzy a drugim końcem można oberwać mocniej i na to proszę się przygotować  . I nie zapominajmy o  Panu Rzeczniku  Dyscyplinarnym ZG  który jest jak bulterier ZG dajcie mu członka PZW A JA MU PARAGRAF   14 PKT. 1-3 ZNAJDĘ  . I najbardziej śmieszny (  zależy dla kogo ) punkt 6 szanować wszystkich działaczy . Tak ich szanuje  ze jeszcze nie było tylu ukaranych w ostatnim dziesięcioleciu  co jest teraz , już wiadomo że sąd kapturowy ZG  wznawia swoją działalność  po przerwie  na pewno nabrali sił i teraz pokażą na co ich stać a z tego co już wiemy to kolejka oczekujących jest długa dla tych co będą dopiero zapraszani na Twardą  42 i dla tych co będą  zapraszani już po raz drugi . A mówią że mamy pandemie w Kraju a mi się wydaje że my mam ją w ZARZĄDZIE  PZW  a w szczególności w tym 5 osobowym Prezydium ZG
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w June 14, 2020, 18:58:28 PM
  Wracam do podsumowania trzech lat urzędowania władz centralnych  z mojej perspektywy;
ad-2 W Prezydium ZG w ostatnim czasie zostały dokonane zmiany osobowe i zostali wymienieni za podpisanie listy o zwołanie  Nadzwyczajnego Zjazdu czyli posiadanie własnego zdania i jego prezentowanie ma się nijak do zasady bezstronności.
   Prawdą jest ci to że organ czyli Komisja Rewizyjna ma w tej kadencji już trzeciego przewodniczącego.

 ad-3  Wspieranie i udzielaniu pomocy Okręgom najlepiej udało się Zarządowi Głównemu pomóc Okręgowi Wrocławskiemu a to między innymi;
    -przy organizacji w 2018r. Mistrzostw Świata Kobiet wysyłając GKR na kontrolę tuż przed samymi mistrzostwami mając gdzieś uchwałę ZG 125/2016.
    -za to że że wrocławianie zastosowali się do uchwały ZG 125/2016 ZG zawiesił Prezydium ZO we Wrocławiu,został powołany trzyosobowy pełnomocnik do czasu osądzenia przez GSK nagrodą była nagana dla połowy Prezydium ZO.
    -kontrola GKR od sierpnia 2018 do marca 2019  z tej kontroli do tej pory brak protokołu końcowego.Kontrola dotyczyła kadencji 2013-2017 oraz 2018.
    -w kwietniu 2019 Nadzwyczajny Zjazd we Wrocławiu wybrany nowy Prezes i uzupełniony skład ZO w sierpniu trzydniowa kontrola ZG pod przewodnictwem Przewodniczącego GKR  na wniosek pokontrolny zawieszenie ZO we Wrocławiu i powołanie Pełnomocnika ZG./protokołu z kontroli GKR z 2018-2019 w dalszym ciągu brak/
    -w kwietniu 2020 łamiąc Statut PZW ZG zawiesza ZO we Wrocławiu skarga Pełnomocnika ZG na cały ZO we Wrocławiu byłego Pełnomocnika ZG 2016-2017.
    To tak w skrócie jeśli chodzi o pomoc Okręgom.
  Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa
Cdn. nastąpi.

 
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w June 18, 2020, 21:32:12 PM
Witam po krótkiej przerwie warto było a w szczególności obejrzeć medialne wystąpienie dwóch v-ce prezesów a mnie bardzo zainteresował temat Nadzwyczajnego Zjazdu a w najbardziej  uzasadnienie dlaczego ma go nie być.
   Warto zerknąć do Statutu PZW paragraf 26 który bardzo precyzyjnie określa warunki jakie trzeba spełnić aby taki zjazd zwołać i aby poddać się weryfikacji trzeba  mieć sporo odwagi a teraz próbuje się na wiele sposobów udowodnić że obecna władza szczebla centralnego jest nieomylna i nietykalna.

   ad-6 Prawdą jest że ten punkt expose  jest dzisiaj szczególny bo w obecnej chwili ci co mają inne zdanie wobec obecnie panujących lub inaczej widzą problemy PZW prowadzi się wobec nich postępowania na razie wyjaśniające i aby było jaśniej to skarga pełnomocnika ZG we Wrocławiu /na tę chwilę to jakieś 40 osób cały ZO i byli pracownicy ZO we Wrocławiu oraz były pełnomocnik ZG w 2016r./prawda że pięknie.

 Wieści niosą że do ZG są kierowane wnioski o abolicję z okazji 70-lecia PZW a ja twierdzę że ZG nie będzie tak łaskawy.

  Czekam na najbliższe posiedzenie ZG zobaczymy? prawdą jest ci to że optymistą nie jestem.
Pozdrawiam H. Pokrzywa
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: nudzio w July 23, 2020, 19:43:15 PM
Witam kolegów  coś cicho się zrobiło nikt nic nie pisze czyżby się nic nie działo w naszym kochanym związku , żadnych rewelacji pandemia dopadła wszystkich .
 Nic do końca jednak są działacze którym dobro Polskiego Związku Wędkarskiego jest na pierwszym miejscu natomiast w końcu stop Tym którzy go łamią i jak przeczytacie w piśmie Zarząd Główny dostaje na razie żółtą kartkę myślę że niedługo może pojawić się czerwona kartka za łamanie Statutu

Pismo od:                                                                                                   Warszawa 30 czerwca 2020 r .
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
W sprawie:  działań nadzorczych podjętych wobec Polskie Związku Wędkarskiego

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 maja 2020 r. uprzejmie informuję, iż w dniu 19 czerwca  2020 r. Prezydent m.st.Warszawy wystąpił do Sądu z wnioskiem o uchylenie uchwały nr.217/III/2020 Zarządu Głównego PZW z dnia 14 marca 2020 r. i uchwały nr 3. 2020 r. Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z dnia 27 marca 2020 r.  oraz o udzielenie upomnienia władzom Polskiego Związku  Wędkarskiego

 Jak widzicie Koledzy i nawet Głównej Komisji Rewizyjnej się dostało
Tytuł: Odp: ZG zawiesiło Zarząd Okręgu we Wroclawiu
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w August 03, 2020, 20:10:17 PM
Na liczniku prawie 188 tys. otwarć wszystkim dla których temat ZO we Wrocławiu budził zainteresowanie oraz wszystkim którzy brali udział w dyskusji dziękuję.Zamykam wątek wrocławski z nadzieją że przywrócone statutowe władze dotrwają do końca kadencji czego Im życzę.
  Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa
Copyright © 2013 Simple Machines All Rights Reserved.