Ochrona środowiska > Ochrona środowiska

Nowy taryfikator mandatów.

(1/1)

tezet:
Panie Rzeczniku Prasowy, swego czasu doszły mnie słuchy, że mają być zwiekszone kary pieniężne za wykroczenia z ustawy o rybactwie śródl. Niestety ostatnio znowu dowiedziałem się że istniejące już grzywny nie zostaną zmienione.
Proszę mi zatem wytłumaczyć, jak to jest że najwieksze stowarzyszenie w Polsce jakim jest PZW, biorące czynny udział w konsultacjach społecznych na temat nowelizacji w/w ustawy nie potrafi jednocześnie wymóc czy też przekonać ustawodawcy lub odpowiedniego ministra, wydającego akt wykonawczy, o potrzebie podwyższenia kar za kłusownictwo. Dlaczego grzywny 200zł nie można podnieść np. do 1000zł. Czy PZW w ogóle podjęło starania w tym celu? Czy PZW potrafi lobbować? Jak to jest, ze z organizacją zrzeszajacą ponad 600 tyś. członków nikt się nie liczy?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej