Tweety na temat @pzworgpl

Polski Związek Wędkarski


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Strony: 1 ... 8 9 [10]

91 -  Dzieci i młodzież / Ogólne / Odp: Umowa o pracę

Zaczęty przez bstr - Ostatnia wiadomość wysłana przez pablo35 dnia: January 25, 2021, 07:24:58 AM

L-4 oznacza niezdolność do pracy. Zarządzanie przedsiębiorstwem i reprezentowanie spółki - bez względu na podstawę prawną tych czynności - oznacza że osoba jest jak najbardziej zdolna do pracy.
Więcej w temacie przeczytasz sobie tutaj.

Na stronie jest opisane, co moze a czego nie powinna robić osoba zatrudniona na umowę o pracę.

92 -  Nasze PZW / Składki i opłaty / Odp: Opłacenie składek w dwóch okręgach.

Zaczęty przez villth - Ostatnia wiadomość wysłana przez azdalw11 dnia: January 24, 2021, 18:24:04 PM

Jasne że można zadzwonić, można również napisać długie łzawe pismo i wysłać listem razem z potwierdzaniem obioru, można również zadać pytanie na oficjalnym forum pzw.

Pisałem to w treści pytania szczegółowego ale liczę nieśmiało na odpowiedź w formie ogólnej, w jakiej sytuacji jestem uznawany za członka danego okręgu, czy to wystarczy jak mam składkę członkowską PZW i opłatę na zagospodarowanie wód w danym okręgu, czy musze składkę członkowską i składkę na zagospodarowanie wód wnieść w tym samym okręgu.

Moja sytuacja wygląda dokładnie tak, najczęściej łowie na wodach okręgu mazowieckiego i tu jestem w kole (tak wydaje się najprościej) lecz od przypadku do przypadku łowie również na wodach okręgu siedleckiego stąd temat opłacenia u nich zagospodarowania wód. W tym roku z kilku względów będę też w miarę często bywał na wodach okręgu ciechanowskiego a okręg siedlecki ma z nimi porozumienie (dopłata 10zł) i nie wiem czy mogę to wykorzystać. W drugą stronę mogę wnieść opłatę w kole okręgu siedleckiego a dodatkowo opłacić okręg mazowiecki (wyjdą te same pieniądze a okręg mazowiecki nie ma z nikim porozumień) lecz jako że łowie najczęściej w wodach okręgu mazowieckiego to wrodzona uczciwość mówi abym pozostał tu w kole.

93 -  Nasze PZW / Składki i opłaty / Odp: Opłacenie składek w dwóch okręgach.

Zaczęty przez villth - Ostatnia wiadomość wysłana przez wb1119 dnia: January 24, 2021, 15:33:39 PM

Przecież najprościej to zadzwonić do okręgu Siedleckiego

94 -  Nasze PZW / Składki i opłaty / Odp: Opłacenie składek w dwóch okręgach.

Zaczęty przez villth - Ostatnia wiadomość wysłana przez azdalw11 dnia: January 23, 2021, 22:49:39 PM

Ja mam jedno małe pytanie dotyczącego wkupywania drugiego okręgu, standardowo wnoszę składkę członkowską i na zagospodrowanie w okręgu mazowieckim, jako dodatkowy okreg chciałem wnieść oplaty w okręgu siedlecki i tu urodziło si pytani, cy w takim wypadku będę mógł korzystać z porozumień jakie ma zawarty okreg siedlecki?

95 -  Nasze PZW / Składki i opłaty / Odp: Opłacenie składek w dwóch okręgach.

Zaczęty przez villth - Ostatnia wiadomość wysłana przez magdalena_casting dnia: January 22, 2021, 12:33:05 PM

Dzień dobry:) W Okręgu PZW Szczecin można wykupić składki roczne bez ulg przez ich stronę: https://pzwszczecin.com/, zakładkę e-zezwolenia :) Pozdrawiam!

96 -  Dzieci i młodzież / Ogólne / Umowa o pracę

Zaczęty przez bstr - Ostatnia wiadomość wysłana przez bstr dnia: January 22, 2021, 11:17:37 AM

Witam , czy będąc na zwolnieniu(L4) z umowy o pracę z innej firmy można wykonywać czynności jako prezes mianowany w innej sp.z.o.o ? Czy L4 zamyka jakiekolwiek czynności ?

97 -  Wody / Ogólne / Odp: Nowe łowisko specjalne PZW

Zaczęty przez luckyjohn - Ostatnia wiadomość wysłana przez luckyjohn dnia: January 15, 2021, 23:17:19 PM

...

98 -  Wody / Ogólne / Nowe łowisko specjalne PZW

Zaczęty przez luckyjohn - Ostatnia wiadomość wysłana przez luckyjohn dnia: January 15, 2021, 10:11:14 AM

Chcę Kolegów poinformować, że pierwszy raz od 1996 roku doszło do udostępnienia szerszemu gronu wędkarzy zrzeszonych w PZW legendarnego odcinka tzw. "pelnikowskiego" rezerwatowej rzeki Pasłęka. Odcinek ten przed 1989 rokiem był udostępniony do wędkowania, ale wyłącznie dla prominentnych wędkarzy PRL. Od 1996 roku na mocy kolejnych zarządzeń rezerwatowych wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz porozumień zawieranych z Zarządami Okręgu PZW, jako użytkownika rybackiego obwodów rzeki Pasłęka i Giłwa, wyłączność na wędkowanie w odcinku "pelnikowskim"  posiadali tylko Członkowie Towarzystwa Miłośników Pasłęki "Passaria". W tym miejscu, ażeby nawiązać do problematycznych zasad wędkowania ogłoszonych w dniu 22 grudniu 2020 roku na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/pzwolsztyn
a później na stronie:
http://www.pzw.org.pl/olsztyn/cms/27820/rzeka_pasleka__zasady_wedkowania_w_2021_r
należy przedstawić kilka faktów:
1. Od dnia 01.02.1996 r. dawny Klub "Passaria" przy ZO PZW stał się Towarzystwem Miłośników Pasłęki "Passaria", który zarejestrował działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym i w tym momencie uzyskał osobowość prawną odrębną od ZO PZW. Automatycznie, zgodnie z przepisami związkowymi zawartymi w Statucie PZW przestał w tym momencie być Klubem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej PZW, mimo, że większość jego Członków to jednocześnie Członkowie PZW.
2. Przez ćwierć wieku Wojewódzki Konserwator Przyrody a później Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w swoich kolejnych zarządzeniach rezerwatowych, określali TMP "Passaria" jako użytkownika rybackiego odcinka "pelnikowskiego". Dopiero opinia Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 2020 roku spowodowała, że RDOŚ był zmuszony w swoim zarządzeniu nr 52 z 13 października 2020 roku usunąć TMP "Passaria" z szeregów użytkowników rybackich, ponieważ wcześniej przekraczał swoje kompetencje, gdyż "Passaria" nigdy nie była jakimkolwiek użytkownikiem rybackim.
3. Ta radykalna zmiana przepisów spowodowała, że już następnego dnia tj. 14 października 2020 roku ZO PZW zawarł z TMP "Passaria" nowe porozumienie, w którym to porozumieniu, pierwszy raz od 26 lat odebrano "Passarii" wyłączność na wędkowanie w odcinku "pelnikowskim", ale za to przyznano pierwszeństwo w uzyskaniu zezwoleń na wykonywanie amatorskiego połowu ryb w rezerwacie rzeki Pasłęka, co nadal preferuje to oddzielne od PZW stowarzyszenie. Z tekstem tego porozumienia można zapoznać się tutaj:
http://passaria.org/2020/12/25/nowe-porozumienie-zo-pzw-w-olsztynie/
Przy okazji będę trochę uszczypliwy. Ponieważ na stronie https://pl-pl.facebook.com/passaria/  pod tematem z dnia 25 grudnia 2020 r. pojawiło się kilkanaście wpisów gratulujących "Passarii" zawartego porozumienia, tak jakby odstąpienie od wyłączności na wędkowanie było zasługą tego stowarzyszenia.   :-)

Zaznaczam, że nikt nie przeczy zasługom TMP "Passaria", ale jeżeli za jej działalność na terenie rezerwatu z puli 260 sztuk zezwoleń na Pasłękę, przydzielonych Okręgowi PZW przez RDOŚ, stowarzyszenie to otrzymywało 60 sztuk zezwoleń, to już mamy tu do czynienia ze znacznym wyróżnieniem. Do tego na podstawie § 15 Statutu PZW Okręg może wystąpić o przyznanie odznaczeń, których posiadanie uprawnia do zniżek w opłatach. Natomiast, tak daleko idące wyróżnianie stowarzyszenia, które nie wchodzi w strukturę organizacyjną PZW, musi wywołać falę niezadowolenia u pozostałych wędkarzy zrzeszonych w naszym Związku. Przecież w Polsce dzięki zaangażowaniu różnych wędkarzy i Klubów PZW utworzono odcinki specjalne m.in. na Sanie, Dunajcu, czy Łupawie, ale każdy może tam powędkować, a nie tylko ich organizatorzy i opiekunowie.

Istnieje tu także istotny aspekt ekonomiczny. We wspomnianym porozumieniu podkreśla się wkład finansowy tego stowarzyszenia w wysokości 50% wartości minimalnej dawki zarybieniowej dla obwodu rybackiego Pasłęka nr 8. Biorąc pod uwagę, że w 2020 roku przez Okręg PZW do tego obwodu rybackiego zostało wpuszczone 23,5 tyś. szt. narybku letniego pstrąga potokowego (dane zamieszczone na stronie internetowej Okręgu PZW), to przy cenie 0,40 – 1,00 zł/szt. i 50% wartości dawki zarybieniowej daje kwotę w granicach około 5 – 11 tyś. złotych. Teraz poprzez analogię do łowiska specjalnego utworzonego na górnej Łynie. Przez kilkanaście lat, aż do 2016 roku, TMP „Passaria” „gospodarowała” także na odcinku rzeki Łyna płynącej przez rezerwat przyrody „Las Warmiński”. Dopiero od początku 2017 roku cały ten odcinek przez jego prawowitego użytkownika rybackiego, czyli Gospodarstwo Rybackie Szwaderki, potraktowany został jako łowisko specjalne. Zakup zezwoleń odbywa się wyłącznie przez przejrzysty system „e-zezwolenia”, dostępny na stronie Gospodarstwa. W 2020 roku do sprzedaży udostępniono zezwolenia w cenie jednostkowej 53 zł, a ich liczba jest limitowana przepisami rezerwatowymi do 2 sztuk na dzień i cieszy się dużym zainteresowaniem;
https://zezwolenia.szwaderki.pl/lowiska.php?wid=85
https://szwaderki.pl/cennik-zezwolen.html
Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązanie, dziwi fakt, że do tej pory Okręg PZW nie postąpił podobnie. Rachunek ekonomiczny jest prosty – 8 miesięcy sezonu pstrągowego i dodatkowo 4 miesiące sezonu lipieniowego, razy 10 wejściówek limitu rezerwatowego dziennie i razy 50 zł, przy 100% wykorzystaniu dałoby kwotę około 180 tyś. zł. rocznie. Zakładając, że z różnych względów tylko połowa dniówek byłaby rezerwowana przez wędkarzy z całej Polski, to i tak Okręgowi dałoby to kwotę w wysokości około 90 tyś. zł. rocznie.

A chciałem tu dodać, że zarówno rezerwatowy odcinek Łyny oraz odcinek "pelnikowski" Pasłęki warte są wydania tych 50 zł za dniówkę. I nie chodzi tu o same ryby, tylko o możliwość przebywania w ciszy i samotności na łonie nieskażonej przyrody warmińskiej.


99 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: Sieradz Piotrków Skierniewice utarli nosa okręgowi mazowieckiemu

Zaczęty przez piotr_okrasa - Ostatnia wiadomość wysłana przez piotr_okrasa dnia: January 14, 2021, 16:36:56 PM

[/quote]

100 -  Nasze PZW / Ogólne / Sieradz Piotrków Skierniewice utarli nosa okręgowi mazowieckiemu porozumiewając

Zaczęty przez piotr_okrasa - Ostatnia wiadomość wysłana przez piotr_okrasa dnia: January 14, 2021, 14:26:02 PM

Łódzki wędkarz ma teraz wybór

Strony: 1 ... 8 9 [10]
Copyright © 2013 Simple Machines All Rights Reserved.