Polski Związek Wędkarski

Nasze PZW => Ogólne => Wątek zaczęty przez: henryk_p w January 09, 2020, 19:53:13 PM

Tytuł: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w January 09, 2020, 19:53:13 PM
Statut PZW paragraf 26
1.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem przez:
         1) Główną Komisję Rewizyjną
         2) co najmniej 1/3 zarządów okręgu
         3) 1/3 delegatów na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów

2.W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.

3.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których został zwołany.
   To Statut krótko i precyzyjnie opisuje zasady zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu a Członkowie Prezydium w dn.9.01.2020 podjęli uchwałę "Członkowie Prezydium po przeanalizowaniu treści wniosku,podjęli w formie uchwały decyzję, o skierowaniu wniosku do Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej w celu zbadania, czy stawiane zarzuty są zasadne"to cytat z komunikatu na stronie PZW.
   Czytając Statut oraz uchwałę Prezydium nasuwają się pytania i wnioski;
      -jeśli wniosek został zgłoszony zgodnie ze Statutem to nie podlega sprawdzeniu czy zarzuty są zasadne ten problem rozwiążą delegaci  na Nadzwyczajnym Zjeżdzie i nikt inny a rozpatrzenie we własnej sprawie to nie trzeba być filozofem aby znać opinię czy wnioski są zasadne czy nie.
      Jestem zadowolonym Członkiem PZW z teg że znalazła się grupa delegatów która wątpi w działalność Prezesa i ZG będę kibicował aby doprowadzili do zmian w PZW.
  Z wędkarskim pozdrowieniem kibic Henryk Pokrzywa.     

   
     
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w January 09, 2020, 22:08:55 PM
Czyli Członkowie Prezydium PZW nie znają Statutu. Trzeba zrobić Im egzamin z treści Statutu PZW. Może elektronicznie, będą mogli liczyć na ściągi.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: fario1969 w January 10, 2020, 13:32:38 PM
Nie do końca Koledzy. Proszę zapoznać się z Uchwałą ZG nr 53 z 2018 roku. Zarząd główny rości sobie prawo do rozstrzygania czy zarzuty zawarte w takim wniosku są zasadne. Mogą na takiej podstawie odmówić zwołania NWZ. Co więcej w kolejnym paragrafie ingerują w kompetencje GKR. Prosiłbym o zapoznanie się.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: arnie w January 10, 2020, 14:58:35 PM
Uchwała Prezydium ZG nr 53 z 2018 roku nie została zatwierdzona przez ZG PZW dnia 15 grudnia 2018 ani na kolejnym posiedzeniu w marcu 2019, a tym samym nie weszła w życie.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: pzwochpzw w January 10, 2020, 20:22:27 PM
Żadna Uchwała podejmowana przez ZG nie może być sprzeczna w stosunku do Statutu PZW. O czym mówimy. Raczej nie żyjemy w kraju wstecznych analfabetów? Już była tak uchwała , podjęta w poprzedniej kadencji ( 5 letni staż we władzach, aby startować w wyborach) i została unieważniona przez Organ Założycielski.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: jojeslaw w January 12, 2020, 09:55:01 AM
Statut PZW paragraf 26
1.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem przez:
         1) Główną Komisję Rewizyjną
         2) co najmniej 1/3 zarządów okręgu
         3) 1/3 delegatów na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów

2.W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.

3.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których został zwołany.
   To Statut krótko i precyzyjnie opisuje zasady zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu a Członkowie Prezydium w dn.9.01.2020 podjęli uchwałę "Członkowie Prezydium po przeanalizowaniu treści wniosku,podjęli w formie uchwały decyzję, o skierowaniu wniosku do Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej w celu zbadania, czy stawiane zarzuty są zasadne"to cytat z komunikatu na stronie PZW.
   Czytając Statut oraz uchwałę Prezydium nasuwają się pytania i wnioski;
      -jeśli wniosek został zgłoszony zgodnie ze Statutem to nie podlega sprawdzeniu czy zarzuty są zasadne ten problem rozwiążą delegaci  na Nadzwyczajnym Zjeżdzie i nikt inny a rozpatrzenie we własnej sprawie to nie trzeba być filozofem aby znać opinię czy wnioski są zasadne czy nie.
      Jestem zadowolonym Członkiem PZW z teg że znalazła się grupa delegatów która wątpi w działalność Prezesa i ZG będę kibicował aby doprowadzili do zmian w PZW.
  Z wędkarskim pozdrowieniem kibic Henryk Pokrzywa.     

    Pomijam statut bo nie znam go dość dobrze. Kolego Henryku_p a jakie są zarzuty do ZG i kto je przedstawia. Z tego co wiem te zarzuty nie dotyczą wędkarzy i poprawy ich szeroko rozumianych potrzeb,tylko stołków i przedstawiają je odsunięci od władzy i ci którym komisje rewizyjne postawiły zarzuty niegospodarności. Nie twierdzę że obecny ZG  wszystko robi dobrze ale ta sprawa nie wnosi nić dla szeregowych członków PZW. Jeżeli utożsamiasz się z tą grupą delegatów to przykro mi ale czuć komuną.
   

Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w January 14, 2020, 21:34:53 PM
  :'(
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Zjazd a Prezydium ZG
Wiadomość wysłana przez: wb1119 w January 15, 2020, 14:58:26 PM
Nie pierwszy raz ZG pokazało, że nie zna statutu.
A ile wysiłku włożyli w opracowanie nowego RAPR-u.
Zobaczcie na stronie ZG jakie wymyślili dokumenty na walne zebranie. Nie wybieramy teraz protokólanta /sekretarza/, pewnie trzeba będzie nagrywać, zatwierdzamy na walnym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego- gdzie to jest w statucie. Po prostu ten co tworzył te dokumenty musi być działaczem Polskiego Związku Działkowców, bo u nich zatwierdza się te sprawozdania.
Chyba wniosek o Zjazd Nadzwyczajny jest jednak słuszny. Nie mówiąc o braku kontatków z ministerstwami, prezesowi ZG nie chciało się jechać, pomimo zaproszenia, na Prezydenckie Dożynki w Spale bo słuchy chodzą, że to nie jego opcja.
Copyright © 2013 Simple Machines All Rights Reserved.