Nasze PZW > Przepisy PZW

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

<< < (2/6) > >>

henryk_p:
A jednak papierem smutne pewnie mocny klej na stołkach a prawo ma obowiązywć  dla malutkich

nudzio:
jak widać panowie z zarządu zg znowu stanęli na wysokości zadania i na wniosek pana przezesa  w sprawie nie zwoływania Nadzwyczajnego ZJAZDU PORAZ KOLEJNY ZŁAMALI STATUT .
Prezes ZG odczytał wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, a następnie zapoznał zebranych z przygotowaną przez niezależną kancelarię prawną opinią dotyczącą wniosku, jego zasadności i zgodności ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego. A tą opinie to pisali zapewne dwóch p. Wieśków , p. Darek , Caryca ( p. Beata) wódz naczelny p. Teodor i zapewne p. Henryk a jak wiecie doświadczenie ma z poprzednich czasów . Powołując się na te paragrafy ( przywołam cały zapis tekstu na jaki powołał się nasz złotousty prezes )PZW w sprawie wniosku z dn. 20.12.2019 r. dot. zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. Członkowie Zarządu Głównego uznając wniosek z dnia 20 grudnia 2019 r. za bezzasadny i sprzeczny z § 16 ust.7, § 18 ust. 6 , § 20 ust. 2, 3, 4 i 5 i § 32, podjęli uchwałę o odmowie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
 Konia z rzędem co oni mieli na myśli powołując się na te paragrafy to może ja przytoczę jeden paragraf który dotyczy wniosku złożonego przez 1/3 delegatów a ten wniosek naszego złotoustego  nie miał prawa być przedstawiony a co dopiero przez stado baranów głosowany może niech poczytają statut a to wspomniany paragraf:  § 26 ust.1 pkt.3 i pkt 2 i 3
                                                                       
                                                                        § 26
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy
lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem przez:
1) Główną Komisję Rewizyjną,
2) co najmniej 1/3 zarządów okręgów,
3) 1/3 delegatów na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.
2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do
rozpatrzenia których został zwołany.
A TERAZ poczekamy co zrobi nasz nowy przewodniczący GKR czy będzie miał jaja i zrobi to co pisze w    § 26 . pkt 2  bo ma czas do 20.03.2020 a jeżeli tego nie zrobi to będzie kolejnym który łamie statut . Jest  mi wstyd że mamy PREZESA który nie zna statutu a jeszcze potrafi zarzucić że to my Członkowie PZW NIE ZNAMY STATUTU. Kompromitacja całego Zarządu (może nie całego ) ale większości  .Cóż mi pozostało chyba tylko jedno   APEL  do wszystkich CZŁONKÓW PZW nie bójmy się zacząć składać WNIOSKI DO PROKURATURY  O ŁAMANIE STATUTU PRZEZ NASZE WŁADZE ZG. ZRÓBMY TO i pokażmy że to my stoimy na straży  statutu.   Może w  końcu dotrze też do PREZYDENTA WARSZAWY że czas najwyższy zająć się tymi Panami i zawiesić cały zarząd oraz wprowadzić SWOJEGO PEŁNOMOCNIKA i przywrócić PRAWORZĄDNOŚĆ w PZW

 

henryk_p:
Ten wątek poruszany na forum doczekał się finału wg.przysłowia "co ma wisieć nie utonie"zaprzyjażnione wiewiórki przekazały takie wieści:
   Sygn. akt XXIII Ga 518/21
 z dn.23 lipca 2021 r.
       POSTANOWIENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:
   Przewodniczący SSO ....................
po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta m.st. Warszawy przy uczestnictwie Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego o uchylenie uchwał i udzielenia upomnienia,na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy z dn. 2 grudnia 2020 r.sygn.akt XII Ns Rej KRS 35833/20/352 postanawia:
 I.oddalić apelację
 II.zasądzić od uczestnika na rzecz itd.
   Pozostałe opisy nie istotne dla sprawy.

  Ponieważ moja wiedza zaczerpnięta z takiej niebieskiej książeczki Statut Polskiego Związku Wędkarskiego par.16 pkt.7  par.18 pkt.7  par.20 pkt.5 wynika że obecny Zarząd Główny stracił mandat do kierowania PZW a Prezydent m.st Warszawy powinien powołać Pełnomocnika do czasu wyboru nowych władz.
 Dla tych co nie znają wyroku w pierwszej instancji ;

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn.2 grudnia 2020 r.w sprawie uchylenia uchwały nr.217/III/2020 Zarządu Głównego PZW z dn.14 marca 2020 ,uchwały 3/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z dn.27 marca 2020 oraz udzielenia upomnienia Zarządowi Głównemu PZW.

   To jest informacja dla Członków PZW bo w tym temacie ZG milczy i udaje że nic się nie stało.
  Dalsze informacje w tej sprawie nastąpią, jednocześnie zaznaczam że gdyby ten wpis na forum  został skasowany zostanie nagłośniony ten temat na innych komunikatorach.
 Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa   

 

henryk_p:
 Ciąg dalszy poprzedniego wpisu:
   Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
     -adres-
   Warszawa 16 września 2021
    Znak sprawy:AO-I.511.416.2021.AST
       Pan
  H.M
  Rzecznik Dyscyplinarny Zarządu Głównego PZW
          -adres-

   W sprawie:uchylenia uchwał Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczących odmowy zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW


  Uprzejmie informuje iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy I Zamówień Publicznych oddalił apelację PZW od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 2 grudnia 2020 w sprawie uchylenia uchwały nr.217/III/2020 ZG PZW z dn 14 marca 2020 r. uchwały 3/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z dn. 27 marca 2020 r. oraz udzielenia upomnienia Zarządowi Głównemu PZW.
  Pozostała część pisma jest informacyjna.

   Zastanawiam się jak czują się ci co podpisali listę o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu  a teraz szybko podpisali lojalki bez wazeliny za wyjątkiem tych co zostali postawieni przed sądem koleżeńskim.
  Jeśli ktokolwiek z czytających ten wpis myśli że to błacha sprawa to są w wielkim błędzie pod adresem diety kryją się duże profity i dla tego jest walka o stołki i kasę w majestacie prawa czyli Statutu PZW.
  Statut PZW dla władz centralnych ma tylko wartość przy karaniu tych co mają czelność krytykować a wobec siebie tylko interpretują a nie stosują prawda panie rzeczniku.
    Na dziś wystarczy następne wpisy niedługo.
 Pozdrawiam H.Pokrzywa
 
 

henryk_p:
   Ciąg dalszy moich spostrzeżeń i czytania ze zrozumieniem Statutu PZW par.16 pkt7 cytat "Członek Związku ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną w ust.2 pkt 2-3 lub skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego traci  prawo do do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku,łącznie z pozbawieniem mandatu delegata.Ukarany nie może być wybierany do władz i organów Związku do czau zatarcia kary"

   - ja jako Henryk Pokrzywa członek PZW od 1974 rozumiem że członkowie obecnego Zarządu Głównego PZW na  najbliższym Nadzwyczajnym Zjeżdzie w dn.17.11 będzie tylko występowali jako zaproszeni goście,że wyborach od Koła nie będą mieli prawa startować przecież sąd powszechny wymierzył karę i ona się uprawomocniła.Jeśli prawnicy najemnicy napiszą inną opinię /a jest to możliwe bo opinie przyniosły wyrok sądu /to znaczy że jak napisałem na początku tematu  ma wartość rolki papieru toaletowego.
    -w następnym wpisie o tłustych kotach w PZW/one występują nie tylko w polityce/
    -z wędkarskim pozdrowieniem w trosce o nasze stowarzyszeniem stary wiarus H.Pokrzywa

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej