Sport > Zasady organizacji sportu wędkarskiego

Do Rzecznika PZW - interpretacja Uchwały nr 67 a sport muchowy

(1/6) > >>

Artur Buczkowski:
Szanowny Kolego Rzeczniku, proszę o odpowiedź czy uchwała  o treści;   

Uchwała nr 67
Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących
limitów połowu, wymiarów i okresów ochronnych ryb

Na podstawie § 30 p.11 i p.19 Statutu PZW Zarząd Główny uchwala, co następuje:

1. W Roz.VI ust.11 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb otrzymuje brzmienie:
„ 11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub
łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych
wymogów nie może naruszać przepisów Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz przepisów
wydanych na jej podstawie.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek ZG PZW Prezes ZG PZW
/-/ /-/
Jerzy Musiał Dionizy Ziemiecki   

 ... ma zastosowanie do Kwalifikowanego sportu muchowego. ?
Czy w związku z tym wymiary ochronne szczególnie pstrąga i lipienia nie będą  mogły być już obniżane poniżej zapisanych w ustawie w przypadku ryb zaliczanych do punktacji, na zawodach muchowych rangi GP, Mistrzostwach Polski oraz innych imprezach rangi międzynarodowej rozgrywanych na wodach, na których PZW jest użytkownikiem rybackim.

Czy ryby poniżej wspomnianego wymiaru ustawowego mogą być  nadal zaliczane do punktacji w/w imprez na wniosek organizatora, który o stosowną zgodę zwróci się do urzędu marszałkowskiego i ją otrzyma.

Czy powyższy zapis uchwały wyklucza możliwość zwrócenia się organizatora zawodów muchowych do urzędu marszałkowskiego zgodę o obniżenie wymiaru ochronnego poniżej zapisanych w ustawie?

Z poważaniem Artur Buczkowski

Artur Buczkowski:
Pozwalam sobie ponowić pytanie

kolejarz_stargard:
Moim osobistym zdaniem pytanie trochę absurdalne- jak można na chwilę (czytaj-na okres trwania zawodów) zmieniać ustawę? (zmniejszać wymiar ochronny). Można tylko w zakresie jeśli : dzierżawca zaostrzył wymiar i łagodzi go na czas zawodów ale nigdy nie może obniżyć wymiary poniżej określonego w ustawie. I nikt nie może nawet wojewoda. To chyba logiczne. No chyba że żyjemy w państwie kolesi, gdzie każdy może sobie stanowić prawo jakie uważa za stosowne i na kiedy chce.
 Ale to tylko moja interpretacja.

jacek_plachecki:
Pytanie bardzo na czasie, ponieważ zbliża się kolejny sezon dla wędkarskiego sportu muchowego i lepiej by było aby nie było niedomówień, które spowodują naruszenie obowiązującego prawa.
Moim skromnym zdaniem  regulamin zapisany w ZOWSK powinien wyraźnie określać, jakie wymiary ryb mogą być przedmiotem rywalizacji sportowej. Czekamy na stanowisko ZG.

Artur Buczkowski:
Z całym szacunkiem Kolego Kolejarz, ale zdaje się trwać Kolega w błogiej niewiedzy. Z resztą jak przypuszczam wielu innych Kolegów. zatem proponuje zapoznać się z tym wpisem
http://www.pzw.org.pl/forum/index.php?topic=3776.0

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej