Dzieci i młodzież > Przepisy PZW

Dlaczego w PZW pozwala się łamać Statut PZW itd. ?

(1/1)

okonopstrag:
Dlaczego w PZW pozwala się łamać Statut PZW itd. ?

To pytanie kieruję do Władz PZW, a Dokładnie do ZG PZW i Rzecznika PZW przy ZG PZW.

Pan Władysław Kudzbalski członek zarządu Koła PZW Miasto Kętrzyn, oraz członek Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie. Ma w d... statut PZW i inne regulaminy PZW. Nawet wyrok Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ma w dupie, mówiąc że oni kłamią.

Ten pan, ze swymi kolegami wmawia innym że im brużdżę. Bo składam wnioski do preliminarza i pracy koła. I mówię prawdę.
08.09.2018 roku Okręgowy Sąd Koleżeński uniewinnia moją osobę od ich zarzutów umarzając postępowanie gdyż ich dowody są bezsensowne i nie udowadniają mi winy. A co gorsza To oni naruszyli statut PZW i Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego PZW i prawo polskie, "więc inaczej postąpić nie mogli jak umorzyć"

Ci żeby się zemścić, na walnym s=wmówili ze OSK kłamie, i uchwałą wydalili mnie z koła PZW bo im brużdżę i się sram w gniazdo skarżąc się do wyższych organów PZW.

Statut PZW mówi:
§ 12
1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) zgonu;
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła;
3) nieopłacenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w terminie do 30 kwietnia
danego roku;
4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.
2. Ustanie członkostwa w Związku stwierdza zarząd koła, dokonując skreślenia z ewidencji.

Tak więc zgodnie ze statutem nie mogli mnie wydalić jak tylko po przez prawomocne postanowienie Sadu Koleżeńskiego PZW. Tylko że ten już 3 raz nie miał podstaw by mnie wydalić. :-)

Już raz tak bezprawnie pozbyli się mnie z zarządu koła, by móc lody kręcić.
Tak więc ich postępowanie jest z premedytacją itd.

A PZW nic w tym temacie nie robi!!!

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Dyscyplinarnego. Po informacjach i na skutek dowodów że ktoś łamie statut PZW. Rzecznik Dyscyplinarny powinien wszcząć postępowanie dyscyplinarne wyjaśniające, a jeśli dopuszczają się tego władze koła ma być skierowana Komisja Rewizyjna.

Dziwne że od 5 lat, jakoś tego się nie mogę doczekać. A wręcz od tylu lat te osoby mają przyzwolenie od Zarządu Okręgu PZW na takie działanie, a ich matactwa itd sa zamiatane pod dywan.

Czy doczekamy się w PZW postępowań zgodnych ze statutem PZW i regulaminami?

Dodam że ta osoba nie stosuje się do uchwał walnego, odmawia nawet przyjmowania datków na rzecz PZW i wód.
Wszystko mam nagrane. Tak więc nikt nie może zaprzeczyć ze to kłamstwo co tu piszę.

Tak więc Panie Rzeczniku PZW.
Co Pan nam powie?
Czy w końcu doczekamy się przestrzegania przez Władze PZW Statutu PZW i Regulaminów które sam uchwali?

okonopstrag:
By wykluczyć brak wiedzy Rzecznika Prasowego PZW na temat tego wątku i problemu. Na jego link: " rzecznikprasowy@zgpzw.pl " wysłałem emeila, z linkiem do tego wątki i skopiowaną treść.

A jak wiadomo. Brak odpowiedzi jest przyznaniem się do winy.

To brak odpowiedzi rzecznika będzie wyraźną odpowiedzią że nadal będą łamać Statut PZW i Regulaminy PZW. I że Zarząd Główny PZW daje temu przyzwolenie (oczywiście tylko dla swych ziomków)

tym40:
Kolego, pisanie do rzecznika ZG w sprawie łamania statutu  , to pisanie na berdyczów.Właściwym organem do którego powinieneś skierować skargę jest Organ Założycielski przy Urzędzie Miasta Warszawy. Zachęcam do skorzystania z tej ścieżki i informuję ze nie będziesz pierwszy, który to uczyni. 

fokus_ok:
Szanowny Kolego. jedynym wyjściem w tej sprawie nie jest płacz na forum nad swoim losem, lecz złożenie zgodnie z obowiązującymi w PZW zasadami wniosku do rzecznika dyscyplinarnego. Wiem, że wymaga to odwagi cywilnej, której Koledze szczerze życzę. Chciałbym nieśmiało zwrócić Koledze drobną uwagę odnoszącą się do treści jego postu - jeżeli oskarża się kogoś wymieniając z imienia i nazwiska, to przyzwoitość nakazuje podpisać się również swoim imieniem i nazwiskiem. Brak podpisu może być traktowany jako pomówienie lub oszczerstwo i może być ścigany karnie przez uprawnione organy. Przypominam, internet nie jest anonimowy i dość łatwo można ustalić, kto opublikował dany post.

okonopstrag:
Panowie: fokus ok i tym40
Ja już nie jedno pismo złożyłem do Rzecznika dyscyplinarnego przy ZG PZW i ZO PZW w Olsztynie.
Do Gronkiewicz Walc - prezydent Miasta Społecznego Warszawy, też złożyłem pismo. A mianowicie zaskarżyłem ordynacje wyborczą, i skutkiem tego macią ja uchyloną. :-)

Co do przewinień dyscyplinarnych członków, najpierw muszę wykorzystać drogę służbową, a dopiero mogę zaskarżyć droga administracyjną.

Jak na razie wszystkie ich przewinienia były zamiatane pod dywan. Obecnie niby jest ruszone postępowanie w tej sprawie, ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi.
Pragnę by Organa PZW tym razem zastosowały sie do "Regulaminu Postępowań Dyscyplinarnych PZW"
A czy to zrobią?czekam na oficjalną wiadomość w tej sprawie od Nich.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej