Nasze PZW > Ogólne

Wniosek o ukaranie

(1/3) > >>

henryk_p:
Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW                                                                             W-wa 07.11.2019


                                                                                            Główny Sąd Koleżeński
                                                                                              w Warszawie


                                                WNIOSEK O UKARANIE
   Na podstawie par.49 Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW wnoszę o ukaranie Kolegi:

Waldemara Kaman
 zamieszkałego 59-220 Legnica
 nie karany
 pełniącego funkcje w PZW:Prezes Zarządu Okręgu PZW w Legnicy
 odznaczony Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

który naruszył par.14 ust.1 pkt.1i3 Statutu PZW przez to że;

    Jako Prezes ZO PZW w Legnicy dopuścił do uchwalenia Uchwały nr.98/2017z dn.19.10.2017r. ZO PZW w Legnicy o wyznaczeniu terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Lubin Miasto w celu odwołania Prezesa Koła,któremu Zarząd Koła nie udzielił"Wotum zaufania"(brak takiego zapisu w Statucie PZW) oraz uzupełnieniu składu składu zarządu koła(w tej chwili był on kompletny)przez co nie realizując par.47 pkt.19 Statutu PZW PZW-naruszył par.14 ust.1pkt. 1i3 Statutu PZW.


   Pełniąc funkcję obserwatora ZO wyznaczoną Uchwałą ZO nr.99/2017 z dn.19.10.2017 do obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Lubin Miasto w dn.19.11.2018r./zgodne z zapisem/ swoją bierną postawą zaakceptował wniosek o konieczności okazania legitymacji członkowskich przez uczestników zebrania,co nie miało uzasadnienia w ordynacji wyborczej okręgu(Uchwała nr.98/2016 ZO PZW w Legnicy z dn.24.11.2016r.) co wynika z protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła Lubin Miasto z dn.19.11.2017r.-nie realizując Par.56 pkt.1 Statutu PZW (wybory przeprowadza się zgodnie z ordynacją wyborczą ustaloną przez ZO) czym naruszył par.14 ust.1 pkt.1i3 Statutu PZW.

         Zacytowałem część wniosku o ukaranie w następnym wpisie część druga ale już nasuwają się pytania:
        pytanie pierwsze- co znaczy "dopuścił do uchwalenia Uchwały nr 98/207"czy Prezes ZO może zablokować uchwałę większości kiedy przy głosowaniu ma tylko jeden głos/prawda Prezesie ZG/
        pytanie drugie-może w końcu dowiemy się jaką rolę na zebraniu Koła ma "obserwator z ramienia ZO" i czy może wpłynąć na przebieg zebrania?chyba nie jest to jego rola.
        pytanie trzecie-"swoją bierną postawą zaakceptował wniosek o konieczności okazania legitymacji członkowskich......"to koło posiada sporą ilość członków wobec tego skąd komisja mandatowa może mieć pewność że wszyscy obecni na zebraniu są członkami koła?,a od kiedy przewodniczący zebrania musi konsultować tematy zebrania z obsługującym z ramienia ZO


        Pytań mam wiele i ciąg dalszy nastąpi w bardzo krótkim czasie ale kara już zapadła Sąd Koleżeński zawiesił w prawach członka na pół roku na dwa lata  czy zasłużenie? czy w przyszłości ktokolwiek zgodzi się na obserwatora z ramienia ZO?czy na wyrok w tej sprawie nie miał wpływ podpisania listy o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu PZW?
   Ciąg pytań nastąpi pozdrawiam H.Pokrzywa


nudzio:
jak widać po dzisiejszym posiedzeniu Prezydium doszli do wniosku że przeszarżowali z karą dla Legnicy bo już wprowadzają jakieś zmiany cytuje [- wprowadzenia na wniosek GSK, zmian zapisów w Regulaminie postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy Sądów koleżeńskich i Rzeczników dyscyplinarnych.] Chyba robią sobie dodatkową  furtkę żeby już nic im nie było można zarzucić KOMBINATORZY.
 CZY KTOŚ MI MOŻE WYTŁUMACZYĆ NA CZYM POLEGA  BIERNA  POSTAWA i to w dodatku obserwatorów , nie jest nigdzie zapisane  w statucie jakie mają obowiązki i prawa obserwatorzy .

henryk_p:
Prawdopodobnie jak jesteś "władza"to masz patent na mądrość a prawo w poważaniu czyli w d.... to domena reformatorów.
 

nudzio:
z tego co wiem to uchwałę podjęło koło o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu i miało do tego prawo według statutu  par. 54 ust. 6 pkt 2 oraz regulamin organizacyjny koła par. 8 ust.3 pkt. 2 myślę że Rzecznik powinien znać te  zapisy, a zarząd lub prezydium może jedynie zatwierdzić termin zebrania . natomiast nie jest zapisane czego ma dotyczyć to zebranie i tu też Rzecznika też poniosło ale nie ma się co dziwić gdyż już wiadomo gdzie pracował pan rzecznik i gdzie był na szkoleniu 3 miesięcznym i chyba myli czas bo komuna już nie wróci a on dalej robi tak jak za jego czasów  DAJCIE MI CZŁOWIEKA A JA MU PARAGRAF ZNAJDĘ . Znam i prezesa i v-ce prezesa nie zasłużyli sobie aby ich tak potraktować , poświęcali  swój wolny czas na pracy w PZW A PRZY TYM ZANIEDBYWALI SWOICH BLISKICH ,  ktokolwiek się zwrócił o pomoc to byli dyspozycyjni można powiedzieć że przez 24 godziny i nikomu nie odmówili pomocy jak powiedzieli że będą to byli  .
Powiem tak żeby Okręg poniósł jakąś dotkliwą stratę lub koło  Lubin Miasto to bym się nie dziwił że zostali ukarani ale na tym skorzystało Koło bo pozbyło się największego zadymiarza w osobie sekretarza koła 

henryk_p:
Na stronie Legnicy jest komunikat o Nadzwyczajnym  więc zrezygnowali z pełnionych funkcji dzięki falendyzacji prawa przez rzecznika ZG

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej