Dzieci i młodzież > Przepisy PZW

Kto może zatrzymać kartę wędkarską

(1/3) > >>

piotr_okrasa:
Kto może zatrzymać kartę wędkarką w przypadku nieregulaminowego zachowania się w czasie połowu ryb, aby skutecznie zapobiec kłusownictwu. Jeżeli delikwent przyłapany na tym procederze bez skutku zatrzymania karty wędkarskiej będzie ubiegał o opłacenie składek w innym kole.Moim zdaniem z braku karty wędkarskiej odnotowanej w Starostwie którą to mu wydało, uniemożliwiało by mu wydanie następnej.Tym sposobem byłby wyeliminowany potencjalni kłusownik nie stosujący się do regulaminu PZW.

piotr_okrasa:
piotr_okrasaKto może zatrzymać kartę wędkarką w przypadku nieregulaminowego zachowania się w czasie połowu ryb, aby skutecznie zapobiec kłusownictwu. Jeżeli delikwent przyłapany na tym procederze bez skutku zatrzymania karty wędkarskiej będzie ubiegał o opłacenie składek w innym kole.Moim zdaniem z braku karty wędkarskiej odnotowanej w Starostwie którą to mu wydało, uniemożliwiało by mu wydanie następnej.Tym sposobem byłby wyeliminowany potencjalni kłusownik nie stosujący się do regulaminu PZW.

jerzykowalski:
Szanowny Panie Piotrze,

Odpowiedź na tę wątpliwość łatwo można znaleźć w Ustawie o rybactwie śródlądowym. Zatrzymać dokument może straznik PSR, a cofnąć - sąd grodzki, a w odniesieniu do niepełnoletnich - organ wydający kartę. W Ustawie jest też określony termin ponownego przystąpienia do egzaminu w przypadku cofnięcia :

Art. 23. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
   c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni właściwemu sądowi grodzkiemu,

Art. 27.
2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust 1, sąd grodzki może orzec:
     3) zakaz amatorskiego połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy.
3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której mowa w ust 2 pkt 3, orzeka się o cofnięciu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
5. Za czyny wymienione w ust 1, popełnione przez osobę niepełnoletnią posiadającą kartę wędkarską, na wniosek osób uprawnionych do kontroli, organ wydający cofa wydaną kartę do czasu uzyskania pełnoletności.

Art. 7.
6. Osoba wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art. 27 ust 2 pkt 3.

Pozdrawiam serdecznie

Jerzy Kowalski

piotr_okrasa:
do Jerzy Kowalski Bardzo Pan to obrazowo  ogarnął ale do rzeczywitsoiści to jest bardzo, ale to bardzo daleko.Strażnik PSR to co Pan pisze ma daleko to w tylnej części ciała, jak ktoś złapie rybę niewymiarową bądz  przekroczy limit ilościowy zazwyczaj ogranicza się do wypisania mandatu a kłusownik jak będzie kłusownikiem tak będzie . Tak że Pańskie dyrdymały można włożyć za obraz.Wiąże się to z napisaniem protokołu zatrzymaniem sprzętu o ile to jest wykroczeniem za dużo roboty.ale za nieprzestrzeganie regulaminu zazwyczaj kończy się mandatem.Może Pan pisać i pisać, bo Pan to umie ale nikomu te paragrafy nie szkodzą.Jajcarz to Pan jest ale Pan nie zna rzeczywistości pewnie Pan łowi ryby wirtualnie z paragrafami w ręku, zejdz Pan na  Ziemię i przemyj oczy bo poza książeczkami o PZW nic Pan nie chce widzieć ani słyszeć.Do dzieła wtedy porozmawiamy.Pozdrawiam

jerzykowalski:
piotr_okrasado Jerzy Kowalski Bardzo Pan to obrazowo  ogarnął ale do rzeczywitsoiści to jest bardzo, ale to bardzo daleko.Strażnik PSR to co Pan pisze ma daleko to w tylnej części ciała, jak ktoś złapie rybę niewymiarową bądz  przekroczy limit ilościowy zazwyczaj ogranicza się do wypisania mandatu a kłusownik jak będzie kłusownikiem tak będzie . Tak że Pańskie dyrdymały można włożyć za obraz.Wiąże się to z napisaniem protokołu zatrzymaniem sprzętu o ile to jest wykroczeniem za dużo roboty.ale za nieprzestrzeganie regulaminu zazwyczaj kończy się mandatem.Może Pan pisać i pisać, bo Pan to umie ale nikomu te paragrafy nie szkodzą.Jajcarz to Pan jest ale Pan nie zna rzeczywistości pewnie Pan łowi ryby wirtualnie z paragrafami w ręku, zejdz Pan na  Ziemię i przemyj oczy bo poza książeczkami o PZW nic Pan nie chce widzieć ani słyszeć.Do dzieła wtedy porozmawiamy.Pozdrawiam

Szanowny Panie Piotrze,

To, co napisałem, jest opisem rzeczywistości w jakiej i Pan i ja żyjemy. Może nie zdaje Pan sobie z tego sprawy, ale tak własnie jest.

Zadał Pan pytanie o właściwość instytucji, które moga zatrzymac Kartę wedkarską więc Panu z cała starannością odpowiedziałem. Jeżeli pan nie zrozumiał, to powtórzę prostszymi słowami, że moze tego dokonac sąd grodzki  w związku z zastosowaniem kary dodatkowej w postaci zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb.
Kara podstawowa i środki karne muszą pozostawać w proporcji do rozmiarów naruszenia prawa.
Ukaranie mandatem oznacza tyle, że popełniony czyn został zakwalifikowany jako wykroczenie. Mandat jest grzywną, a grzywnę jako kare można nałożyć za naruszenie obowiązującego prawa.
Za "byle co" to może właściwy sąd organizacyjny zastosować kary przewidziane w statucie PZW, ale Kartę wedkarską wydaje starosta nad którym PZW nie ma jurysdykcji, tylko sąd.

Prowadzenie spraw o kłusownictwo przed sądami  wymaga aktywnej obecności poszkodowanego, czyli uprawnioonego do rybactwa, czyli okręgu, najlepiej przy udziale pełnomocnika znającego procedurę. Wtedy taki oskarzyciel posiłkowy może składac wnioski o ukaranie, zażalenia, apelacje ... To wymaga działań ze strony wędkarzy i ich reprezentacji ..

Zachęcam Pana do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi   tutaj , tutaj i tutaj , oraz z efektami działań opisanymi choćby tutaj .

Jeżeli się Pan trochę poduczy, to może wtedy porozmawiamy ...

Pozdrawiam serdecznie

Jerzy Kowalski

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej