Sport > Sport kwalifikowany

Projekty nowego statutu PZW w aspekcie sportowym.

(1/2) > >>

jakubs:
W wędkarskiej prasie coraz więcej piszę się o tym, że w projektach nowego statutu PZW nie ma wzmianki o sporcie wędkarskim. W związku z powyższym chciałem zapytać Pana rzecznika jak po wprowadzeniu nowego statutu ma wyglądać kwestia organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego? Czy zawody GP Polski, Eliminacje GP Polski będą w dalszym ciągu organizowane? Jeżeli tak, to czy okręgi PZW w dalszym ciągu zamierzają finansować bądź współfinansować swoich  zawodników?

wędkomaniak:
Z pytaniem dotyczącym finansowania sportu przez okręgi należy się zwrócić bezpośrednio do nich, natomiast podzielam wątpliwości kolegi w kwestii dalszego funkcjonowania sportu kwalifikowanego w stowarzyszeniu hobbystycznym, jakim się staniemy po znowelizowaniu Statutu.
W nawiązaniu do zmian statutowych w PZW i rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym naszego związku jako stowarzyszenia (już funkcjonującą), a nie związku sportowego jak było dotychczas, co się stanie z wędkarskim sportem kwalifikowanym pod szyldem PZW?

jakto:
Jeżeli tak się stanie to zawodnicy powinni stworzyć związek sportowy i występować o zgodę na organizację zawodów,pozyskiwać sponsorów do organizacji zawodów, sami opłacać sędziów  i raz na zawsze przestać doić kasę ze składek członkowskich zgodnie z nowym statutem a składka powinna iść w całości na pracę z młodzieżą.Pieniadze ze sportu powinny być skierowane na zwiększenie udziału w składce na zagospodarowanie wód.
Jak znam życie tak się jednak nie stanie.

wędkomaniak:
Ponawiam pytanie:
Co dalej ze sportem kwalifikowanym pod szyldem PZW?
Wydaje mi się, że nasze stowarzyszenie jakim jest PZW (aktualny wpis do KRS) może organizować zawody sportowe, jednak nie będzie to sport kwalifikowany zdefiniowany w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym zapisane w Art. 1. Rozdziału 1.
Uprzejmie proszę o opinię w tej sprawie.

grubaryba1950:
Odpowiedź jest bardzo prosta. Właśnie weszła nowelizacja ustawy o sporcie, a w niej czytamy?

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 września 2015 r.
Poz. 1321
USTAWA  z dnia 23 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Już weszła do obrotu prawnego

Art. 1
17) po art. 89 dodaje się art. 89a w brzmieniu:
„Art. 89a. Osoby prawne działające jako terenowe jednostki organizacyjne Aeroklubu Polskiego i zrzeszające członków będących osobami fizycznymi stają się z mocy prawa odrębnymi stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.”.

PZW mógł mieć taki sam zapis, ale centrala wolała zachować pełną kontrole na terenowymi jednostkami i nie chciała aby stały się samodzielnymi stowarzyszeniami. Nie chciała skorzystać z okazji, zjednoczyć środowisko i przekształcić się w Narodową Federacje Wędkarską.  Natomiast do Polskiego Związku Sportowego ma prawo przystąpić każde stowarzyszenie w sporcie (musi to być organizacja otwarta na kluby sportowe). Do PZW zgodnie z PRLowym statutem tylko i wyłącznie osoby wizyczne. Z tego powodu inne zapisy tej nowelizacji ustawy o sporcie przekształcają PZW formalnie w stowarzyszenie osób fizycznych. PZW do tej pory formalnie było tylko zwiazkiem osób prawnych, a praktycznie tylko fizycznych. PZW powinno zostać już dawno zlikwidowane za funkcjonowanie niezgodnie z prawem, ale zawieszono postępowanie w sądzie administracyjnym i dano PZW możliwość wycofania się rakiem z bycia Polskim Związkiem Sportowym z powrotem w bycie tylko stowarzyszeniem. Czy zatem "zabetonowanie" PZW było dobrym rozwiązaniem? To już Waćpanowie musicie sobie odpowiedzieć sami :'(

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej