Do Admina > Forum - techniczne uwagi, sugestie, ...

wprowadzenie elektronicznego rejestru wędkarzy

<< < (5/6) > >>

Rzecznik Prasowy ZG PZW:
Myślę, że niektórzy Koledzy zbyt emocjonalnie podchodzą do sprawy. Podjęte przez Zarząd Główny działania, są pierwszym etapem stworzenia elektronicznego centralnego rejestru członków PZW. W tym celu konieczne jest przekształcenie „papierowych” kartotek na wersję elektroniczną. Takie działanie wymaga uzyskania „oświadczenia-zgody” na przetwarzanie danych osobowych.
Opracowywana ankieta nie jest niczym innym, jak tylko uaktualnieniem w sposób jednakowy dla wszystkich jednostek organizacyjnych, posiadanych kartotek członków PZW oraz zgodnie z wymogami ustawowymi umożliwi okręgom utworzenie baz danych.
W związku z tym, w dniu 26 listopada Prezydium ZG podjęło Uchwałę nr 98 w sprawie wprowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW oraz tworzenia bazy danych przez Okręgi PZW. Jako załącznik do uchwały dołączony został projekt ankiety dostarczonej przez firmę, która opracowuje system. Ze względu na to, że oświadczenie w niej zawarte wykraczało poza założone cele oraz budziło wiele zastrzeżeń pod względem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych, został opracowany i przesłany wzór obowiązującej ankiety, którego ostateczna wersja zostanie zatwierdzona przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom wędkarzy, centralny rejestr poprzez jego rozbudowę, ma w przyszłości umożliwiać na przykład wykupowanie znaków i prowadzenie rejestrów połowu przy pomocy aplikacji telefonicznych czy też przekształcenie dokumentów takich jak zezwolenia i legitymacja członkowska na formę „plastikowej karty” ze wszystkimi możliwościami jakie oferuje internet. Jednakże, aby te założenia można było zrealizować, potrzebny jest pierwszy krok, stworzenie narzędzia, którym jest baza danych. Na tym etapie obecnie jesteśmy.

notecdm:
Dziękuję Panie Rzeczniku za udzielenie odpowiedzi w tym wątku. Myślę, że to nie jest zbyt emocjonalne podejście do sprawy, a jedynie duża świadomość wielu wędkarzy odnośnie swoich praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i związane z tym wątpliwości.
Zrozumiałym jest, że podstawowe dane odnośnie członka związku muszą być gromadzone, a w dzisiejszych czasach jedyna rozsądna forma ich gromadzenia to rejestr elektroniczny.
W moim przypadku duże wątpliwości budzą jedynie trzy zgody w pkt. 11 "załatwiane" obligatoryjnie jednym podpisem. O ile konieczność wyrażenia zgody, o której mowa w lit. c) jest zrozumiała i akceptowalna, to zgody z lit. a) i b) powinny być na zasadzie dobrowolności z możliwością wyboru: TAK lub NIE.
Jeśli karta ta "przyjdzie" jutro na posiedzeniu Zarządu bez zmian to osobiście przy wypełnianiu jej wykreślę te zgody i myślę że wielu wędkarzy uczyni podobnie.
Myślę też, że tak istotne dla członków związku "innowacje" powinny znaleźć się wśród informacji na głównej stronie portalu związkowego, a nie ukryte w zakładkach wśród wielu innych uchwał ZG wyszukane jedynie przez co bardziej dociekliwych użytkowników. 
Naturalnym jest, że ludzie odczuwają strach i niepokój przed zmianą czy przed czymś czego nie znają. W tym przypadku najgorszy jest brak klarownych informacji wyjaśniających. Fajnie jakby Pan w formie artykułu wyjaśnił użytkownikom "o co chodzi?".

arnie:
notecdm - popieram post

weteran:
Co mają podać ci , co nie mają e-maila ?

uszy:
W moim kole blisko 80% członków to ludzie ,,wiekowi " - nie mają E-maila . Choćby przez to zostają wykluczeni , za sporą część z nich muszę wypełniać tą NIEPRZEMYŚLANĄ kartę . Co mi dostarczy przychodzący z innego koła ? - LIPA !!!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej