Nasze PZW > Przepisy PZW

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZW

(1/1)

stezyca22:
Szanowni Państwo z Zarządu Głównego,
18 grudnia 2021 r., uchwałą nr 386/XII/2021, przyjęliście regulamin dyscyplinarny PZW. Szanujcie, proszę, rzeczników dyscyplinarnych i sądy koleżeńskie wszystkich szczebli i informujcie ich o nowych realiach przeprowadzania procedur dyscyplinarnych we właściwej perspektywie czasowej. W końcu za coś te diety bierzecie...
Proszę o pilną publikację dokumentu na oficjalnej stronie PZW.
Z poważaniem
Krzysztof Nycz

okonopstrag:
A gdzie on widnieje? jutr na walnym wręczam im ten z 2017. Bo nowszego nie znalazłem.

Rzecznik Prasowy ZG PZW:
Wszelkie dokumenty publikowane są w zakładce Przepisy PZW (prawy pasek menu).
Regulamin znajdzie Kolega tu: https://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/162058/67/regulamin_dyscyplinarny_polskiego_zwiazku_wedkarskiego

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej