Metody połowu - rady, porady, sprzęt, zanęty, przynęty > Morska

PRZEPISY W POLSKIEJ CZĘŚCI BAŁTYKU

(1/3) > >>

wędkomaniak:
od kilku dni prowadzimy na stronie naszego koła ożywioną
dyskusję na temat obowiązujących przepisów podczas wędkowania na Bałtyku.
Między innymi cytowany jest Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w morzu
zatwierdzony Uchwałą ZG PZW Nr 49 z dnia 31.03.1999 r. który wszedł w życie z
dniem 1.04.1999 r.

- dlaczego nie ma tego dokumentu na stronie głównej PZW?

- jak się ma ten dokument w zestawieniu z obowiązującym Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9.07.2004 w sprawie szczegółowego sposobu i
warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów
sportowych zezwoleń połowowych? 

osamark:
A cóż to ma PZW do Bałtyku ?

bonczkow:
osamarkA cóż to ma PZW do Bałtyku ? Chciażby tyle ma do Bałtyku, że organizuje mistrzostwa Polski, europy, współfinansuje je. Nie zapominajmy równnież o tym, że podkreśla sukcesy "morskie" członkow PZW, stawia ludzi wędkujących w morzu jako autorytety (zapewne nimi są)  http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/73314/60/wedkarstwo__sport_czy_hobby__debata__zapraszamy_do_dyskusji
ZG PZW podjął uchwałę o zatwierdzeniu wspomnianego powyżej regulaminiu. Oczywiście można by o tym napisać dużo więcej. Jest jeszcz Komisja Morska pod kierownictwem Prezesa ZO Gdańsk Pana Stanisława  Lisaka powołana uchwałą nr 13 z dnia 12 grudnia 2009 roku. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/23980/pliki/uchwala__zg_pzw_w_sprawie_ustalenia_skladow_komisji_zarzadu_glownego_pzw.pdf

arnie:
Podejrzewam (z dużym prawdopodobieństwem), że ten regulamin jest już dawno nieaktualny.

Obecnie PZW w sprawie połowów na morzu reguluje tylko zasady rozgrywania zawodów wędkarskich - ale to wewnętrzy regulamin.

Wędkowanie natomiast odbywa się w oparciu o stosowne ustawy i rozporządzenia. By wędkować na morzu nie potrzeba karty wędkarskiej a jedynie zezwolenie urzedu morskiego.

antoni:
Regulamin amatorskiego połowu ryb w morzu, przyjęty uchwałą ZG PZW wykorzystuje obowiązujące przepisy państwowe i określa zasady obowiązujące członków PZW w trakcie połowów na morzu. Przepisy i ograniczenia, które wynikają z regulacji państwowych są każdorazowo podawane na zezwoleniach na sportowy połów ryb w morzu i trzeba się do nich stosować. Co do publikacji tekstu regulaminu na partalu to upomnę się w Dziale Sportu. Pamiętajmy jednak, że PZW jest użytkownikiem wód śródlądowych i tam może określać obowiązujące regulacje. Na morzu jest inaczej i nasze, związkowe regulacje mają za zadanie umacniać etykę wędkujących tam członków PZW oraz wspierać przestrzeganie przepisów państwowych. Co zaś do sportu na morzu, to oczywiście wykorzystujemy tu przepisy polskiego prawa rybackiego, ale także przepisy federacji morskiej i są one częscią przepisów sportu wędkarskiego.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej