Dzieci i młodzież > Przepisy PZW

skrócenie oktresu ochronnego a regulamin koła

(1/2) > >>

marek962:
W tym roku 2017  okres ochronny dla szczupaka był skrócony .w regulaminie mojego koła zapisane jest że okres ochronny dla szczupaka kończy się 30 kwietnia jak co roku w poprzednich latach.Nie jest natomiast ujęte że nie respektuje się regulaminu PZW paragrafu  o skróceniu okresu ochronnego jeżeli ostatni dzień  przypada dzień wolny od pracy.Jak zatem mamy to rozumieć bo miałem kontrole i dostałem upomnienie za brak znajomości przepisów.Kontroler powiedział mi po konsultacji z prezesem że mogę spiningować ale nie z łodzi.druga kontrol z PSR upomniała mnie że w ogóle nie mogę spiningować bo tak jest zapisane w regulaminie naszego kola .Poinformowano mnie że owszem okres ochronny  ulega skróceniu ale sposób wędkowania nie, dodał że mogę zabrać szczupaka ale jeżeli złowię go np. na rosówkę.
KTO ZATEM MA RACJĘ....!!!!!!!!

osamark:
Prawnie to jedna wielka głupota.
Wyższość ustaleń regulaminu stowarzyszenia nad zapisami ustawy ?

Owszem ustawodawca przewidział wprowadzanie własnych zasad Amatorskiego Połowu Ryb (dla uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim) ale tylko takich, które mają wpływ na racjonalną gospodarkę rybacką (Nie widzę wpływu skrócenia o jeden dzień okresu ochronnego na racjonalną gospodarkę rybacką !)
Aby dokładnie stwierdzić co zaszło na tej wodzie trzeba wiedzieć jaka to woda:

1. Zapis Kola PZW ma poprawność tylko wtedy gdy była to woda własności PZW (niepubliczna woda stojąca) lub dzierżawiona niepubliczna woda stojąca. Tam nie obowiązują zapisy ustaw i rozporządzeń państwa polskiego dotycząca Amatorskiego Połowu Ryb. Tam obowiązują ustalenia właściciela wody i może zapisać sobie co chce. Jednakże tych zapisów musi pilnować sam, SSR i PSR nie ma czego tam szukać (może kontrolować tylko wody publiczne).
Niestety SSR i PSR  często "pomaga" PZW w przestrzeganiu ich dziwnych wymysłów na wodach niepublicznych, ale to patologia i łamanie prawa z czym należy walczyć.

2. Na wodach publicznych stojących (mimo ich dzierżawy np. przez PZW) nikt nie dostał ustawowego pozwolenia na zmienianie zapisów ustaw i rozporządzeń państwa polskiego (wprowadzane na takich wodach regulaminy są niezgodne z prawem) i SSR oraz PSR może je kontrolować, ale nie może zmuszać uprawiających Amatorski Połów Ryb do przestrzeganie nieprawnie stworzonych regulaminów. W takich wypadkach należy kierować skargi do odpowiednich instytucji nadzorczych.

3. Na wodach w obwodach rybackich jak wcześniej pisałem uprawniony do rybactwa ma prawo do określania swoich zasad Amatorskiego Połowu Ryb, ale ta sytuacja według mnie nie mieści się w granicach tego prawa.

A rację w tym państwie zawsze ma silniejszy... PSR jest "uzbrojona po zęby" więc chyba ma rację ... Patologia. Ale z patologią należy walczyć ...

k_piotr:
Tu jest pewien pat (lub bubel) - PSR ma prawo kontrolować kartę wędkarską zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym + inne ustawy dot. wód czy środowiska.

w ustawie jest napisane że wędkarz ma obowiązek posiadać zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa (obwody) - ale nie wiem na jakiej zasadzie PSR pilnuje regulaminów, które teoretycznie nie powinny ich interesować bo mają dokładne rozporządzenie co i jak - to uprawniony do rybactwa ma prawo pilnować swoich wytycznych, a PSR działa na rzecz Państwa - nie na rzecz podmiotów prywatnych

osamark:
Wydaje się, iż PSR ma tylko upoważnienie do kontroli przestrzegania jednej ustawy "o rybactwie śródlądowym"


Art. 22. (ustawy "o rybactwie śródlądowym")
1. Tworzy się Państwową Straż Rybacką.
2. Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Nie wydaje się aby mogła kontrolować przestrzegania zapisów innych ustaw dotyczących wód czy też środowiska.

Nic na to jej nie pozwala. Nie znam takich prawnych upoważnień !

k_piotr:

--- Cytat: osamark w May 17, 2017, 14:52:58 PM ---
Nie wydaje się aby mogła kontrolować przestrzegania zapisów innych ustaw dotyczących wód czy też środowiska.

--- Koniec cytatu ---


6. Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
1)Straży Parku Narodowego - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
2)Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa,
3)strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

Co do kontroli na podstawie regulaminów słyszałem kiedyś tłumaczenie: "Ustawa wprowadza obowiązek operatu -> w operacie PZW wkleja RAPR -> urzędnik stępluje bo uznaje to za zasadne dla gosp.ryb -> PZW daje zezwolenie za łowienie na podstawie RAPR -> PSR może kontrolować zezwolenie za połowy zgodne z operatem" - wszystko się w ustawie mieści ale nie mieści  ???

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej