Dzieci i młodzież > Przepisy PZW

Karta wędkarska. Proszę o pomoc :)

(1/1)

maksym3:
Witam!
Mam pewien dylemat, otóż należę do koła PZW Żylica Buczkowice, wczoraj opłacałem składki na rok 2019, przy opłatach zgłosiłem chęć wyrobienia karty wędkarskiej. Mam 15 lat urodziłem się 19.09.2003 r. Prezes koła spytał się mnie po co mam na razie zdawać na kartę wędkarską jeżeli i tak nie mogę samemu łowić nawet w dzień np na jeziorze Żywieckim. W Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb jest napisane : Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz który ukończył 14 lat z tym że młodzież do lat 16 nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki. Stąd moje pytanie czy prezes koła się myli? Według mnie wyrabiając kartę wędkarską mogę śmiało iść samemu np na jezioro Żywieckie i łowić ryby zgodnie z limitem . Proszę o pomoc!

Połamania kija!  ;D

tsas189:
Oczywiście ,że się myli. A nawet nie zna prawa Polskiego.
Otóż USTAWA
z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym Art. 7.2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską”
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
Powiem, że jesteś nawet zobowiązany do posiadania karty wędkarskiej.
Nawet RAPR /II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia
uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 l / cię do tego zobowiązuje,który opracowany został na podstawie wyżej cytowanej ustawy.

maksym3:
Dziękuję bardzo za pomoc, na pewno wyrobię kartę w tym roku :)
Pozdrawiam i Połamania kija! :)

viktor0:
Ciekawostka, pan prezes koła nie zna podstawowych przepisów ,czy też Młody wprowadza nas w błąd?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej